a a a

Consiliul de conducere

Deciziile Consiliului de conducere din 2024.05.24

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor habilitat.
 2. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor.
 3. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor în științe biologice. Notă
 4. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor în științe biologice. 
 5. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor în științe economice.Notă
 6. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor în științe ale educației.
 7. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor în științe politice. Notă
 8. Conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în baza propunerilor organizaților din domeniile cercetării și inovării.
 9. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii Consiliului științific specializat.
 10. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării.
 11. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate.
 12. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor în științe inginerești. Notă
 13. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar.
 14. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar.
 15. Aprobarea dreptului de a conduce doctorate.
 16. Respingerea solicitării de aprobare a calității de conducător de doctorat.
 17. Aprobarea seminarelor științifice de profil.
 18. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state.
 19. Rectificarea pct.7 din decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 8 din 23 februarie 2024 cu privire la confirmarea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar.
 20. Rectificarea pct. 28 din decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 9 din 23 februarie 2024 cu privire la aprobarea dreptului de a conduce doctorate.
 21. Completarea Registrului experților Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în domeniile cercetării și inovării. Anexă

II. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare

 1. 0114.11/0114.7 Istorie și Geografie, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 2. 0114.11/0114.10 Istorie și limbă engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 3. 0114.11 Istorie, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență redusă, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 4. 0114.7/0114.6 Geografie și Biologie, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 5. Geografie și limba engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 6. 0114.9/0114.10 Limba și literatura ucraineană și limba engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 7. 0114.9 Limba și literatura ucraineană, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență redusă, I.P. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământ profesional tehnic

 1. 716006-716004 Mecanic auto-Lăcătuș redresare caroserii, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională or. Cupcini, r-nul Edineț;
 2. 715005-715021 Electrogazosudor montator-Tăietor cu gaze, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională or. Cupcini, r-nul Edineț;
 3. 1015005-1013004 Bucătar-Chelner, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională or. Cupcini, r-nul Edineț;
 4. 716006 Mecanic auto, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională or. Cupcini, r-nul Edineț;
 5. 721008 Cofetar, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională or. Cupcini, r-nul Edineț;
 6. 714019 Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională or. Cupcini, r-nul Edineț;
 7. 713007 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională or. Cupcini, r-nul Edineț;
 8. 92310 Asistență socială, nivelul 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență,, Instituția Publică Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca;
 9. 11210 Educație timpurie, calificarea Conducător muzical, nivel 5 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca;
 10. 11210 Educație timpurie, calificarea Educator, nivel 5 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca;
 11. 11310 Învățământ primar, nivel 5 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca;
 12. 41510 Servicii administrative și de secretariat, nivel 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca;
 13. 101510 Turism, nivel 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de formare profesională a adulților

 1. Mânuirea armelor de foc (letale și neletale),  grupa de bază – 5414 Lucrători/lucrătoare în servicii de securitate, ocupația – 541417 Trăgător/trăgătoare, nivelul CNC - 2, credite de studii – 3,  limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Asociația Obștească Academia de Tir “Spartan”;
 2. Asistență medicală de urgență la etapa de prespital, Domeniul de formare profesională -  0912 Medicină, calificarea 0912.1.1 Asistent medical/asistentă medicală; 0912.1.2 Asistent medical/asistentă medicală în urgențe, credite de studii – 10, nivel CNC 5, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Medico-Sanitară Publică „CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ”;
 3. Urgențe medico-chirurgicale la etapa de prespital, Domeniul de formare profesională -  0912 Medicină, Specialitatea - 0912.1 Medicină, credite de studii – 10, nivel CNC 6, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Medico-Sanitară Publică „CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ”;
 4. Bucătar, domeniul de formare profesională – 1013 Servicii hoteliere, restaurante și alimentație publică, meseria 1013002 Bucătar, nivelul CNC – 3, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 1, or. Cahul;
 5. Bucătar/bucătăreasă, domeniul de formare profesională – 1013 Servicii hoteliere, restaurante și alimentație publică, meseria 1013002 Bucătar, nivelul CNC – 3, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională or. Cupcini, r-nul Edineț;
 6. Electrogazosudor-montator, domeniul de formare profesională – 715 Mecanică și prelucrarea metalelor, meseria 715005 Electrogazosudor-montator, nivelul CNC – 3, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională or. Cupcini, r-nul Edineț;
 7. Operator/operatoare la calculator, domeniul de formare profesională – 714 Electronică și automatică, meseria 714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, nivelul CNC – 3, credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională or. Cupcini, r-nul Edineț;
 8. Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/subcategoria C/C1), cu dreptul de instruire la categoria C, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833202 Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/subcategoria C/C1), credite de studii – 6, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOSCHOOL”;
 9. Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria CE/C1E; BE), cu dreptul de instruire la categoria CE, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833203 Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria CE/C1E; BE), credite de studii – 5, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOSCHOOL”;
 10. Conducător/conducătoare de autobuz/autocar (categoria/ subcategoria D/D1), cu dreptul de instruire la categoria D, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833102 Conducător/conducătoare de autobuz/autocar (categoria/subcategoria D/D1), credite de studii – 6, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOSCHOOL”;
 11. Agricultură intensivă prin sisteme controlate (sere și sisteme hidroponice), Grupa de bază – 6111 Agricultori/agricultoare și lucrători calificați/lucrătoare calificate în culturi de câmp şi legumicultură, Ocupația: 611105 Fermier specializat/fermieră specializată în culturi de câmp și legumicultură, nivel CNC 2, credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Agroindustrial din Ungheni;
 12. Antrenament sportiv, domeniul de formare profesională – 1000 Științe ale sportului, specialitatea – 1000.1 Antrenament sportiv, nivel CNC – 6, credite de studii – 90, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență redusă, Instituția Publică Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 13. Educație fizică, domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.16 Educație fizică, nivel CNC – 6, credite de studii – 90, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență redusă, Instituția Publică Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 14. Fitness și programe de recreare, grupa de bază – 3423 Instructor/instructoare și coordonator/coordonatoare de programe de pregătire fizică și activități recreative, ocupația – 3423.06 Instructor/instructoare de fitness, nivel CNC – 5, credite de studii – 30, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport.

V. Diverse

 1. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii superioare.
 2. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii din învățământul profesional tehnic.

Deciziile Consiliului de conducere din 2024.05.10

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor.

II. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare

 1. Servicii sociale în domeniul sănătății populației, domeniul general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale, domeniul de formare profesională 0319 Asistența socială, master profesional, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 2. Politici sociale de susținere a familiei și copilului, domeniul general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale, domeniul de formare profesională 0319 Asistența socială, master profesional, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 3. 0114.1/0114.2 Matematică și informatică, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 4. 0114.1 Matematică, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență redusă, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 5. 0114.3/0114.2 Fizică și informatică, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 6. 0114.2 Informatică, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență redusă, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 7. Studii avansate în asistența socială și expertiza socială, domeniul general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale, domeniul de formare profesională 0319 Asistența socială, master profesional, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.Î. Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 8. Managementul serviciilor sociale și de sănătate, domeniul general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale, domeniul de formare profesională 0319 Asistența socială, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.Î. Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 9. Traducere și interpretare. Limbile engleză-chineză, domeniul general de studiu 023 Filologie, domeniul de formare profesională 0231 Studiul limbilor, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.Î. Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 10. Traducere și interpretare. Limbile engleză-coreeană, domeniul general de studiu 023 Filologie, domeniul de formare profesională 0231 Studiul limbilor, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.Î. Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 11. Limbi străine și managementul comunicării de specialitate (limbi germanice și romanice), domeniul general de studiu 023 Filologie, domeniul de formare profesională 0231 Studiul limbilor, master profesional, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.Î. Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 12. Managementul sistemelor informatice și analiza datelor, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, domeniul de formare profesională 0613 Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.Î. Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 13. 0114.8/0114.10 Limba și literatura română și limba engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 14. 0114.8/0114.10 Limba și literatura română și limba franceză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 15. 0114.8 Limba și literatura română, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență redusă, I.P. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 16. 0114.1/0114.2 Matematică și informatică, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, formele de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, I.P. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 17. 0114.12 Muzică, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 180 credite ECTS, formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, I.P. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 18. 0114.1/0114.2 Matematică și informatică, domeniul general de 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea de Stat din Comrat;
 19. Predarea limbilor germanice în instituții de învățământ în mediul multietnic, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea de Stat din Comrat;
 20. 0114.9/ 0114.10 Limba și literatura rusă și limba engleză, domeniul general de 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea de Stat din Comrat;
 21. 0232.2 Limba și literatura turcă, domeniul general de studiu 023 Filologie, domeniul de formare profesională 0232 Limbi și literaturi, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea de Stat din Comrat;
 22. 0114.8/0114.10 Limba și literatura română și limba engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea de Stat din Comrat;
 23. Predarea limbii și literaturii române în instituțiile preuniversitare, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, master profesional,120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea de Stat din Comrat.

III. Evaluarea externă a calității programelor de învățământ profesional tehnic

 1. 41220 Finanțe și bănci, nivelul 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 2. 61310 Programe și analiza produselor de program, nivelul 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 3. 101510 Turism, nivelul 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 4. 721009-721019  Controlor produse alimentare – Operator la linie în industria alimentară, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 1, or. Cahul;
 5. 715006 Electrosudor la sudare manuală, termen de studii 8 luni, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 7, mun. Chișinău;
 6. 732021 Lăcătuș instalator tehnică sanitară, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 7, mun. Chișinău;
 7. 732036 Tencuitor, termen de studii 8 luni, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 7, mun. Chișinău;
 8. 732036 Tencuitor, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 7, mun. Chișinău;
 9. 732038 Tâmplar în construcții, termen de studii 8 luni, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 7, mun. Chișinău;
 10. 73220 Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor, nivelul 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 11. 73120 Cadastru și organizarea teritoriului, nivelul 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 12. 73250 Evaluarea imobilului, nivelul 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 13. 73260 Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, nivelul 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 14. 73270 Tehnologia materialelor și articolelor de construcție, nivelul 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 15. 72220 Tehnologia prelucrării lemnului, nivelul 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 16. 732021 Lăcătuș-instalator tehnică sanitară, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.1 din Bălți;
 17. 732030 Pietrar-zidar, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.1 din Bălți;
 18. 732031 Placator cu plăci, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.1 din Bălți;
 19. 101210 Frizerie și cosmetică, nivel 4 ISCED, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, Centrul de Excelență în Estetică;
 20. 71590 Tehnologia prelucrării materialelor, nivel 4 ISCED, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, Centrul de Excelență în Estetică;
 21. 101220 Planificarea și administrarea serviciilor de frumusețe, nivel 4 ISCED, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, Centrul de Excelență în Estetică;
 22. 103220 Servicii antiincendiare, nivel 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Construcții din Hîncești;
 23. 11310 Învățământ primar, nivel 5 ISCED, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani;
 24. 11210 Educație timpurie, calificarea Conducător muzical, nivel 5 ISCED, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău;
 25. 811014  Cultivator-procesator de bacifere,  nivel 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Nisporeni;
 26. 1013002 Bucătar, nivel 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Ștefan Vodă;
 27. 732036 Tencuitor, nivel 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Ștefan Vodă.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.2 din mun. Cahul;
 2. Modulul Psihopedagogic, domeniul de formare profesională – 0111 Științe ale Educației, specialitatea – 0111.3 Psihopedagogie, nivelul CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția de Învățământ Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 3. Conducător/conducătoare încărcător, grupa de bază – 8344 Operatori/operatoare la utilaje de transport mărfuri paletizate, ocupația – 834402 Conducător/conducătoare încărcător, nivelul CNC – 2, credite de studii – 6, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, SRL Centrul de instruire Auto și Macarale „TOTAL-AUTO”;
 4. Instructor conducere auto, grupa de bază – 5165 Instructori/ instructoare conducere auto, ocupația – 516501 Instructori/ instructoare conducere auto, nivelul CNC – 3, credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 5. Evaluator de competențe profesionale a conducătorilor auto, grupa de bază – 2424 Specialiști/ specialiste în formarea și dezvoltarea resurselor umane și a personalului, ocupația – 242402 Evaluatori/ evaluatoare de competențe profesionale, nivelul CNC – 3, credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 6. Instructor/ instructoare conducere auto, grupa de bază – 5165 Instructori/ instructoare conducere auto, ocupația – 516501 Instructori/ instructoare conducere auto, nivelul CNC – 3, credite de studii – 5, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 7. Conducător/conducătoare de troleibuz (categoria F), cu dreptul de instruire la categoria F, domeniul de formare profesională – conducător/ conducătoare de autobuze și troleibuze, ocupația – 833104 Conducător/conducătoare de troleibuz (categoria F), credite de studii – 21, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Întreprinderea Municipală „DIRECȚIA DE TROLEIBUZE DIN BĂLȚI”;
 8. Conducător auto care transportă mărfuri în trafic național și/sau internațional, grupa de bază – 8332 Conducători/conducătoare de autocamioane și mașini de mare tonaj, ocupația Conducător/conducătoare de autocamion, nivelul 2 CNC, credite de studii – 4, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „Autotest Centru”;
 9. Conducător auto care transportă persoane în trafic național și/sau internațional, grupa de bază – 8331 Conducători/conducătoare de autobuze și troleibuze, ocupația Conducători/conducătoare auto în trafic național/internațional de persoane, nivelul 2 CNC, credite de studii – 4, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „Autotest Centru”;
 10. Conducător auto care transportă persoane (bunuri) în regim de taxi, grupa de bază – 8322 Conducători/conducătoare de autoturisme și camionete, ocupația Taximetrist/taximetristă, nivelul 2 CNC, credite de studii – 4, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „Autotest Centru”;
 11. Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/ subcategoria A/A2/A1/AM), cu dreptul de instruire la categoria A și subcategoriile A2 și A1, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832102 Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/subcategoria A/A2/A1/AM), credite de studii – 9, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „DAN-VAD-AUTO”;
 12. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare de auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „DAN-VAD-AUTO”;
 13. Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/ subcategoria C/C1), cu dreptul de instruire la subcategoria C1, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833202 Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/subcategoria C/C1), credite de studii – 6, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „DAN-VAD-AUTO”;
 14. Conducător/conducătoare auto (categoria/ subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „PROD-AM SERVICE”;
 15. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – rusă, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „VLADMICONNAT”;
 16. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/ conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;
 17. Frizer/frizeriță, domeniul de formare profesională – 1012 Servicii de coafor și frumusețe, meseria – 1012003 Frizer, nivel CNC – 3, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Hîncești;
 18. Limba engleză, credite de studii – 46, limba de instruire – engleză, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Centrul Internațional de Limbi Moderne;
 19. Limba germană, credite de studii – 51, limba de instruire – germană, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Centrul Internațional de Limbi Moderne;
 20. Limba italiană, credite de studii – 48, limba de instruire – italiană, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Centrul Internațional de Limbi Moderne;
 21. Limba română pentru alolingvi, credite de studii – 47, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Centrul Internațional de Limbi Moderne;
 22. Limba spaniolă, credite de studii – 48, limba de instruire – spaniolă, forma de organizare – cu frecvență. Instituția Privată Centrul Internațional de Limbi Moderne.

Deciziile Consiliului de conducere din 2024.04.29

 

1. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor din învățământul superior.

2. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor din învățământul profesional tehnic și programelor de formare continuă.

3. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă:

4. Rectificarea pct.7 din decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 8 din 23 februarie 2024 cu privire la confirmarea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar.

Deciziile Consiliului de conducere din 2024.02.23

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor habilitat.
 2. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor.
 3. Conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în baza propunerilor organizaților din domeniile cercetării și inovării.
 4. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii Consiliului științific specializat.
 5. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării.
 6. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate.
 7. Confirmarea titlurilor științifico-didactic de profesor universitar.
 8. Confirmarea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar.
 9. Aprobarea dreptului de a conduce doctorate.
 10. Respingerea solicitării de aprobare a calității de conducător de doctorat
 11. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state.
 12. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice.
 13. Completarea Registrului experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării.
 14. Examinarea contestației cu privire la decizia de respingere a demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de tezei de doctor în științe economice.
 15. Examinarea contestației cu privire la decizia de respingere a deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de conferire a titlului științific de doctor în științe politice.
 16. Aprobarea seminarelor științifice de profil.

II. Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic „Dmitrii Celenghir”, s. Avdarma, r-nul Comrat, UTAG;
 2. Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Inculeț” s. Vorniceni, r-nul Strășeni;
 3. Instituția Publică Liceul Teoretic „Waldorf”, mun. Chișinău.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare

 1. 0114.8/0114.10 Limba și literatura română și limba engleză (alolingvi), domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 2. 0114.9 Limba și literatura rusă, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență redusă, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 3. 0114.9/0114.10 Limba și literatura rusă și limba engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 4. 0114.8/0114.10 Limba și literatura română și limba engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 5. 0114.8/0114.10 Limba și literatura română și limba franceză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 6. 0114.8/0114.10 Limba și literatura română și limba italiană, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 7. 0114.8 Limba și literatura română, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență redusă, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de învățământ profesional tehnic

 1. 21110 Exploatarea sistemelor multimedia, nivelul 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
 2. 71370 Rețele electrice, învățământ dual, nivelul 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică.

V.  Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/ subcategoria A/A2/A1/AM), cu dreptul de instruire la subcategoriile A2 și A1, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832102 Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/ subcategoria A/A2/A1/AM), credite de studii – 9, limba de instruire – rusă, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată AUTOMOTO CLUB;
 2. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/ subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – rusă, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată AUTOMOTO CLUB;
 3. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/ subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „FORGALES”;
 4. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare de auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „INTELLIGENT DRIVER”;
 5. Conducător/conducătoare de troleibuz (categoria F), cu dreptul de instruire la categoria F, domeniul de formare profesională – conducător/ conducătoare de autobuze și troleibuze, ocupația – 833104 Conducător/ conducătoare de troleibuz (categoria F), credite de studii – 21, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Întreprinderea Municipală „Regia Transport Electric”;
 6. Cosmetician/cosmeticiană, grupa de bază – 5142 Cosmeticieni/cosmeticiene și asimilați/asimilate, ocupația – 514203 Cosmetician/cosmeticiană, nivelul CNC – 2, credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „Lorema Medical Traning Center”;
 7. Tatuator, grupa de bază – 5142 Cosmeticieni/cosmeticiene și asimilați/asimilate, ocupația – 514212 Tatuator, nivelul CNC – 2, credite de studii – 5, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „PERFECT BEAUTY FACE”;
 8. Inspector/inspectoare conformare ecologică, grupa de bază – 3257 Inspectori/ inspectoare din domeniul protecției mediului și sănătății în muncă și asimilați /asimilate, ocupația – 325702 Inspector/inspectoare conformare ecologică, nivelul CNC – 2, credite de studii – 3, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, AO Centrul de Instruire și Consultanță „E-CIRCULAR”;
 9. Mașinist/mașinistă la excavatorul cu o singură cupă, grupa de bază – 8342 Operatori/operatoare la utilaje pentru terasamente și asimilați/asimilate, ocupația – 834213  Mașinist/Mașinistă la excavatorul cu o singură cupă, nivelul CNC – 2, credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „C.D.T. – AGRO”;
 10. Tractorist/tractoristă, grupa de bază – 8341 Operatori/operatoare la mașini și utilaje mobile agricole și forestiere; Ocupația - cod 834108 Tractorist/tractoristă, nivelul CNC – 2, credite de studii – 15, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „C.D.T. – AGRO”;
 11. Conducător/conducătoare auto (categoria B), domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „C.D.T. – AGRO”.

VI. Diverse

 1. Completarea Registrului experților evaluatori în domeniul învățământului profesional tehnic.
 2. Completarea Registrului experților evaluatori în domeniul formării continue.
 3. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor din învățământul profesional tehnic și programelor de formare continuă.
 4. Aprobarea Raportului de activitate al ANACEC pentru anul 2023.

Deciziile Consiliului de conducere din 2024.02.02

I. Cercetare și inovare

 1. Aprobarea seminarelor științifice de profil.
 2. Modificarea (redactarea tehnică) a Anexei din decizia Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare nr. 4 din 19.12.2023.

II. Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexandr Pușkin”, or. Anenii Noi, r-nul Anenii Noi;
 2. Instituția Publică Liceul Teoretic „Anton Cehov”, or. Florești, r-nul Florești;
 3. Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolai Tretiacov” din mun. Comrat.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare

 1. 0114.13 Dans, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 180 credite ECTS, formele de învățământ: cu frecvență și frecvență redusă, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 2. Arta actorului contemporan, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare profesională 0216 Arte teatrale, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 3. Arta designului de interior, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare profesională 0212 Design vestimentar și design interior, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 4. Arta designului vestimentar, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare profesională 0212 Design vestimentar și design interior, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 5. Arta picturii contemporane, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare profesională 0213 Arte plastice, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 6. Arta spectacolului coregrafic, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare profesională 0216 Arte teatrale, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 7. Arte decorative, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare profesională 0214 Arte decorative, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 8. Arte grafice, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare profesională 0213 Arte plastice, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 9. Istoria și teoria artelor audiovizuale, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare științific 0216 Arte teatrale, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 10. Istoria și teoria artelor vizuale, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare profesională 0213 Arte plastice, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 11. Patrimoniul cultural și manifestări artistice, domeniul general de studiu 022 Științe umaniste, domeniul de formare profesională 0229 Culturologie, master profesional, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 12. Regia filmului documentar, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare profesională 0211 Tehnici audiovizuale și producție media, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ, cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 13. Regia spectacolului contemporan, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare profesională 0216 Arte teatrale, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 14. Scenografie de teatru și cinema, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare profesională 0216 Arte teatrale, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 15. Scriere dramatică, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare profesional 0216 Arte teatrale, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 16. Sculptură - materie și formă, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare profesională 0213 Arte plastice, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 17. Pedagogia dansului, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, master profesional, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

IV.  Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Decizii pentru un mod sănătos de viață, domeniul de formare profesională - 0111 Științe ale educației, specialitatea - 0111.3 Psihopedagogie, nivelul CNC – 6, credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Industria Ușoară.

V. Diverse

 1. Completarea Registrului experților evaluatori în domeniul învățământului superior.
 2. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii superioare
 3. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor din învățământul profesional tehnic și programelor de formare continuă.
 4. Rectificarea deciziei Consiliului de conducere al ANACEC nr.49 din 19 decembrie 2023 cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de formare profesională a adulților, Îngrijitor/îngrijitoare de copii (bonă), solicitată de către SRL „PROMEDLINK”.
 5. Aprobarea Politicii calității Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Anexă.
 6. Extinderea termenului de valabilitate a strategiei Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

Deciziile Consiliului de conducere din 2023.12.19

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor habilitat.
 2. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor.
 3. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor habilitat în științe politice.
 4. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor în științe economice.
 5. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor în științe militare.
 6. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor în științe medicale.
 7. Conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în baza propunerilor organizaților din domeniile cercetării și inovării.
 8. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii Consiliului științific specializat.
 9. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării.
 10. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate.
 11. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor în științe economice.
 12. Confirmarea titlului științifico-didactic de profesor universitar.
 13. Confirmarea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar.
 14. Aprobarea calității de conducător de doctorat.
 15. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state.
 16. Respingerea cererii de recunoaștere și echivalare a actului privind titlul științific obținut în străinătate.
 17. Respingerea cererii de recunoaștere și echivalare a actului privind titlul științific obținut în străinătate.
 18. Aprobarea seminarelor științifice de profil.
 19. Completarea Registrului experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării.
 20. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice.
 21. Aprobarea Registrului manifestărilor științifice recunoscute pe anul 2022.
 22. Aprobarea Metodologiei de examinare a sesizărilor privind nerespectarea standardelor de calitate, a conduitei în cercetarea științifică sau a eticii profesionale în cadrul tezelor de doctor, tezelor de doctor habilitat / lucrărilor de sinteză. Anexă
 23. Aprobarea ediției II a Regulamentului cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice. Anexă
 24. Examinarea contestației cu privire la decizia de respingere a deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de conferire a titlului științific de doctor în științe politice.
 25. Examinarea contestației cu privire la decizia de respingere a deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de conferire a titlului științific de doctor în științe politice.

II. Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, or. Drochia, r-nul Drochia;
 2. Instituția Publică Liceul Teoretic „Alecu Russo” din or. Orhei, r-nul Orhei;
 3. Instituția Publică Liceul Teoretic „Leonid Gherman” din satul Zăicani, raionul Rîșcani.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare

 1. 0114.10 Limba engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 2. 0114.10 Limba engleză și franceză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 3. 0114.10 Limba engleză și germană, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 4. 0114.10 Limba germană și engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 5. 0112.1 Pedagogie preșcolară, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0112 Pedagogie preșcolară, 180 credite ECTS, formele de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 6. licență 0113.1 Pedagogie în învățământul primar, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0113 Pedagogie în învățământul primar,180 credite ECTS, formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 7. 0113.1/0114.10 Pedagogie în învățământul primar și limba engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0113 Pedagogie în învățământul primar, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 8. Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0113 Pedagogie în învățământul primar, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 9. Management și consiliere în educație preșcolară, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0112 Pedagogie preșcolară, master profesional, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 10. 0114.10 Limbi străine. Limba engleză și limba franceză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 11. 0114.10 Limbi străine. Limba germană și limba engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 12. Design interior, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare profesională 0212 Design vestimentar și design interior, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de învățământ profesional tehnic

 1. 732036 Tencuitor,  termen de studii 8 luni, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională Căușeni;
 2. 732031 Placator cu plăci, termen de studii 8 luni, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Leova;
 3. 714025 Operator introducere, validare și prelucrare date, termen de studii 8 luni, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Leova;
 4. 732008 Electrician în construcții,  termen de studii 8 luni, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău;
 5. 732021 Lăcătuș-instalator tehnică sanitară,  termen de studii 8 luni, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău;
 6. 732036 Tencuitor,  termen de studii 8 luni, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău.

V. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Decizii pentru un mod sănătos de viață, domeniul de formare profesională - 0111 Științe ale educației, specialitatea - 0111.3 Psihopedagogie, nivelul CNC – 6, credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor;
 2. Îngrijitor/îngrijitoare la domiciliu, grupa de bază – 5322 Îngrijitor/îngrijitoare la domiciliu, ocupația – 532202 Îngrijitor/îngrijitoare la domiciliu, nivelul CNC - 2, credite de studii – 20,  limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Asociația Obștească „CASMED”;
 3. Îngrijitor/îngrijitoare de copii (bonă), grupa de bază – 5311 Personal de îngrijire a copiilor, ocupația – 531103 Îngrijitor/îngrijitoare de copii (bonă), nivelul CNC – 2, credite de studii – 14, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, SRL „PROMEDLINK”;
 4. Maseur/maseuză de întreținere și relaxare, grupa de bază – 5142 Cosmeticieni/cosmeticiene și asimilați/asimilate, ocupația – 514207 Maseur/maseuză de întreținere și relaxare, nivelul CNC – 2, credite de studii – 10, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, SRL „PROMEDLINK”;
 5. Îngrijitor/îngrijitoare la domiciliu, grupa de bază – 5322 Îngrijitori/îngrijitoare la domiciliu, ocupația – 532202 Îngrijitor/îngrijitoare la domiciliu, nivelul CNC – 2, credite de studii – 13, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, SRL „PROMEDLINK”;
 6. Electrician în construcții, domeniul de formare profesională – 732 Construcții și inginerie civilă, meseria – 732008 Electrician în construcții, nivelul CNC – 3, credite de studii – 30, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 7 mun. Chișinău;
 7. Electrogazosudor-montator, domeniul de formare profesională – 715 Mecanică și prelucrarea metalelor, meseria – 715005 Electrogazosudor – montator, nivelul CNC – 3, credite de studii – 30, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 7 mun. Chișinău;
 8. Lăcătuș – instalator tehnică sanitară, domeniul de formare profesională – 732 Construcții și inginerie civilă, meseria – 732021 Lăcătuș – instalator tehnică sanitară, nivelul CNC - 3, credite de studii – 30, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 7 mun. Chișinău;
 9. Mecanic auto, domeniul de formare profesională – 716 Vehicule cu motor, nave și aeronave, meseria – 716006 Mecanic auto, nivelul CNC - 3, credite de studii – 30, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 7 mun. Chișinău;
 10. Placator cu plăci, domeniul de formare profesională – 732 Construcții și inginerie civilă, meseria – 732031 Placator cu plăci, nivelul CNC - 3, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 7 mun. Chișinău;
 11. Tencuitor, domeniul de formare profesională – 732 Construcții și inginerie civilă, meseria – 732036 Tencuitor, nivelul CNC - 3, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 7 mun. Chișinău;
 12. Tâmplar mobilă, domeniul de formare profesională – 722 Materiale (sticlă, hârtie, plastic și lemn), meseria – 722013 Tâmplar mobilă, nivelul CNC - 3, credite de studii – 30, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 7 mun. Chișinău;
 13. Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/ subcategoria C/C1), cu dreptul de instruire la categoria C, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833202 Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/subcategoria C/C1), credite de studii – 6, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOSCHOOL”;
 14. Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria CE/C1E; BE), cu dreptul de instruire la categoria CE, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833203 Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria CE/C1E; BE), credite de studii – 5, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOSCHOOL”;
 15. Conducător/conducătoare de autobuz/autocar (categoria/ subcategoria D/D1), cu dreptul de instruire la categoria D, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833102 Conducător/conducătoare de autobuz/autocar (categoria/subcategoria D/D1), credite de studii – 6, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOSCHOOL”;
 16. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „PROD-AM SERVICE”;
 17. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „SATELLITE-AUTO”;
 18. MBA „Management în agrobusiness”, domeniul de formare profesională – 0413 Business și administrare, Specialitatea – 0413.1 Business și administrare, nivelul CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română și engleză, forma de organizare – cu frecvență, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 19. Managementul parteneriatelor, domeniul de formare profesională – 0413 Business și administrare și 0710 Inginerie și management, Specialitatea – 0413.2 Managementul resurselor umane și 0710.1 Inginerie și management pe ramuri, nivelul CNC – 6, credite de studii – 5, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Universitatea Tehnică a Moldovei.

VI. Diverse

 1. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor din învățământul profesional tehnic și programelor de formare continuă.
 2. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii superioare.
 3. Aprobarea Procedurii privind înregistrarea planurilor de învățământ a programelor de studii superioare de licență și master. Anexă
 4. Aprobarea studiului Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare de licență și master din domeniul general de studiu 042 Drept. Realizări și provocări.  Anexă
 5. Formarea comisiilor de concurs pentru selectarea membrilor comisiilor de profil.
 6. Modificarea Metodologiei de selectare a experților evaluatori. Anexă
 7. Modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Anexă
 8. Modificarea Regulamentului privind soluționarea petițiilor depuse la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Anexă

Deciziile Consiliului de conducere din 2023.11.24

I. Cercetare și inovare

 1. Aprobarea seminarelor științifice de profil.
 2. Modificarea componenței Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor.
 3. Examinarea contestației cu privire la decizia de respingere a deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de conferire a titlului științific de doctor în științe economice.
 4. Examinarea contestației cu privire la decizia de respingere a deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de conferire a titlului științific de doctor în științe inginerești.
 5. Conferirea titlului științifico-didactic de profesor universitar.

II. Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Stratulat”, s. Boșcana, r-nul Criuleni;
 2. Instituția Publica Liceul Teoretic „Hristo Botev”, s. Valea Perjei, r-nul Taraclia.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare

 1. Arta dirijorală, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare profesională 0215 Muzică, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 2. Arta interpretării instrumentale, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare profesională 0215 Muzică, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 3. Arta interpretării vocale, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare profesională 0215 Muzică, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 4. Compoziție muzicală avansată, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare profesională 0215 Muzică, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 5. Istoria și teoria artei muzicale, domeniul general de studiu 021 Arte, domeniul de formare profesională 0215 Muzică, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 6. Pedagogie muzicală, domeniul general 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, master științific, 120 ECTS, învățământ cu frecvență, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 7. 0114.12 Muzică, domeniul general de studii 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 180 credite ECTS, forma de învățământ: cu frecvență, I.P. Universitatea de Stat din Comrat;
 8. Educație muzicală în mediul policultural, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, master profesional, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, I.P. Universitatea de Stat din Comrat.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”;
 2. Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/ subcategoria C/C1), cu dreptul de instruire la categoria C, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833202 Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/subcategoria C/C1), credite de studii – 6, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată ,,PROAUTO-MAGIC”;
 3. Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/ subcategoria CE/C1E; BE),  cu dreptul de instruire la categoria CE, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833203 Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/ subcategoria CE/C1E; BE), credite de studii – 5, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată ,,PROAUTO-MAGIC”;
 4. Mânuirea armelor de foc (letale și neletale), grupa de bază – 5414 Lucrători/lucrătoare în servicii de securitate, ocupația – 541417 Trăgător/trăgătoare, nivelul CNC – 2, credite de studii – 3, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Asociația Obștească Academia de Tir “Spartan”;
 5. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOCONDU”;
 6. Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/ subcategoria A/A2/A1/AM, cu dreptul de instruire la categoria A și subcategoriile A2 și A1, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832102 Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/subcategoria A/A2/A1/AM), credite de studii – 9,  limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „CANDIDAT AUTO SERVICE”;
 7. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „CANDIDAT AUTO SERVICE”;
 8. Teoria și practica mânuirii armei de foc, grupa de bază – 5414 Lucrători/lucrătoare în servicii de securitate, ocupația – 541417 Trăgător/trăgătoare, nivelul CNC - 1, credite de studii – 3,  limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, Centrul de instruire „PROF-ARMS” Societate cu Răspundere Limitată;
 9. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „FLORAUTO-NORD”;
 10. Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/ subcategoria A/A2/A1/AM), cu dreptul de instruire la categoria (subcategoria) A/A2, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832102 Conducător/ conducătoare de motocicletă (categoria/ subcategoria A/A2/A1/AM), credite de studii – 9, limba de instruire – rusă, forma de organizare – cu frecvență, SC „Kolfilgres” SRL;
 11. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – rusă, forma de organizare – cu frecvență, SC „Kolfilgres” SRL;
 12. Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/ subcategoria C/C1), cu dreptul de instruire la categoria C, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833202  Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/ subcategoria C/C1), credite de studii – 6, limba de instruire – rusă, forma de organizare – cu frecvență, SC „Kolfilgres” SRL;
 13. Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria CE/C1E; BE), cu dreptul de instruire la categoria CE, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833203 conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria CE/C1E; BE), credite de studii – 5, limba de instruire – rusă, forma de organizare – cu frecvență, SC „Kolfilgres” SRL;
 14. Conducător/conducătoare de autobuz/autocar (categoria/ subcategoria „D/D1”), cu dreptul de instruire la categoria D, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833102 Conducător/conducătoare de autobuz/autocar (categoria/subcategoria „D/D1”), credite de studii – 6, limba de instruire – rusă, forma de organizare – cu frecvență, SC „Kolfilgres” SRL;
 15. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea Comercială „RUSU-STUDIO” S.R.L.

VI. Diverse

 1. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor din învățământul profesional tehnic și programelor de formare continuă.
 2. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii superioare.
 3. Inițierea concursului pentru selectarea membrilor comisiilor de profil.

Deciziile Consiliului de conducere din 2023.10.27

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor habilitat
 2. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor.
 3. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor în științe politice.
 4. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor în științe geonomice.
 5. Rezultatele examinării dosarului depus în vederea formării Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor în științe inginerești.
 6. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii Consiliului științific specializat.
 7. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de către Consiliile științifice specializate.
 8. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării.
 9. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor în științe politice. 
 10. Confirmarea titlului științifico-didactic de profesor universitar.
 11. Confirmarea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar.
 12. Aprobarea calității de conducător de doctorat.
 13. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state.
 14. Aprobarea seminarelor științifice de profil.
 15. Completarea Registrului experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării.

II. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Biologie, domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.6 Biologie, nivel CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 2. Chimie, domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.5 Chimie, nivel CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 3. Fizica, domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.3 Fizica, nivel CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 4. Geografie, domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.7 Geografie, nivel CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 5. Informatică, domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.2 Informatică, nivel CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 6. Matematică, domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.1 Matematică, nivel CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 7. Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică, domeniul de formare profesională – 0322 Biblioteconomie, informare și studii arhivistice, specialitatea – 0322.1 Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică, nivel CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 8. Istorie, domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.11 Istorie, nivel CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 9. Limba engleză, domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.10 Limbi străine/ Limba engleză, nivel CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română, engleză, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 10. Limba franceză, domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.10 Limbi străine/ Limba franceză, nivel CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română, franceză, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 11. Limba și literatura română, domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.8 Limba și literatura română, nivel CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 12. Psihologie, domeniul de formare profesională – 0313 Psihologie, specialitatea – 0313.1 Psihologie, nivel CNC – 6, credite de studii – 20, limba de instruire – română, rusă, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 13. Servicii hoteliere, turism și agrement, domeniul de formare profesională – 1013 Servicii hoteliere, turism și agrement, specialitatea – 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement, nivel CNC – 6, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 14. Conducător/conducătoare auto (categoria/ subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, rusă, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „RALLYCAR”;
 15. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Centrul de Instruire Auto „SÎRBU ION” SRL;
 16. Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/ subcategoria A/A2/A1/AM), cu dreptul de instruire la categoria A și subcategoriile A2, A1 și AM, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832102 Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/subcategoria A/A2/A1/AM), credite de studii – 9, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, SOCIETATEA COMERCIALĂ „VLADALMATIX-AUTO” S.R.L.;
 17. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, SOCIETATEA COMERCIALĂ „VLADALMATIX-AUTO” S.R.L.;
 18. Conducător/conducătoare de troleibuz (categoria F), domeniul de formare profesională – conducător/conducătoare de autobuze și troleibuze, ocupația – 833104 Conducător/conducătoare de troleibuz (categoria F), credite de studii – 21, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Întreprinderea Municipală „Regia Transport Electric”.

VI. Diverse

 1. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor din învățământul profesional tehnic și programelor de formare continuă.
 2. Rectificarea deciziei Consiliului de conducere al ANACEC nr. 9 din 27 ianuarie 2023 cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de studii superioare de master Inginerie inovațională și transfer tehnologic în industria auto, solicitată de Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 

Deciziile Consiliului de conducere din 2023.09.29

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor habilitat.
 2. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor.
 3. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor în științe inginerești.
 4. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor în științe economice.
 5. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor în științe economice.
 6. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii organizației din domeniile cercetării și inovării.
 7. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii Consiliului științific specializat.
 8. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării.
 9. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate.
 10. Confirmarea titlului științific de doctor în psihologie conferit de organizația din domeniile cercetării și inovării
 11. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor în științe politice.
 12. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor în științe politice.
 13. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor în științe inginerești.
 14. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar.
 15. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar.
 16. Respingerea deciziei senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar.
 17. Respingerea deciziei senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar.
 18. Aprobarea calității de conducător de doctorat.
 19. Respingerea solicitării de aprobare a calității de conducător de doctorat.
 20. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state.
 21. Aprobarea seminarelor științifice de profil.
 22. Completarea Registrului experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării.

II. Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă” din mun. Chișinău.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare

 1. 0312.2 Relații internaționale, domeniul general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale, domeniul de formare profesională 0312 Științe politice, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea Americană din Moldova;
 2. 0313.1 Psihologie, domeniul general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale, domeniul de formare profesională 0313 Psihologie, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea Americană din Moldova;
 3. 0413.1 Business și administrare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, domeniul de formare profesională, 0413 Business și administrare, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea Americană din Moldova;
 4. 0414.1 Marketing și logistică, domeniul general de studiu 041 Științe economice, domeniul de formare profesională 0414 Marketing, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea Americană din Moldova;
 5. 0414.1 Marketing și logistică, domeniul general de studiu 041 Științe economice, domeniul de formare profesională 0414 Marketing, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică. Universitatea de Stat din Comrat;
 6. Didactica biologiei, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 7. 0421.1 Drept, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, 240 credite ECTS, formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 8. Drept imobiliar și cadastral, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 9. 0421.1 Drept, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, 240 credite ECTS, formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă Instituția Publică Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

IV. Evaluarea externă a calității programelor studii din învățământul profesional tehnic

 1. 1013002-1013004 Bucătar-Chelner (ospătar), nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.5 din mun. Chișinău;
 2. 714019-714025 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor – Operator introducere, validare și prelucrare date, nivelul 3 ISCED,  limba de instruire – română, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.1, or. Cahul;
 3. 721004-721008 Brutar - Cofetar, nivelul 3 ISCED,  limba de instruire – română, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.1, or. Cahul;
 4. 1041017 Operator în depozitele mecanizate și automatizate învățământ dual, nivelul 3 ISCED,  limba de instruire – română, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.1, or. Cahul;
 5. 732021 Lăcătuș–electrician la repararea utilajelor electrice, învățământ dual, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – rusă, forma de organizare - cu frecvență, Școala Profesională din Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia;
 6. 732021 Lăcătuș–instalator tehnică sanitară, învățământ dual, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – rusă, forma de organizare – cu frecvență, Școala Profesională din Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia;
 7. 732037 Tâmplar, învățământ dual, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – rusă, forma de organizare – cu frecvență, Școala Profesională din Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia;
 8. 1041019 Tractorist-mașinist în producția agricolă, (cu dreptul de eliberare a Actului de studii pentru conducerea autovehiculelor la categoria B, pentru Agenția Servicii Publice), învățământ dual, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – rusă, forma de organizare - cu frecvență, Școala Profesională din Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia;
 9. 1041019 Tractorist–mașinist în producția agricolă, (fără dreptul de eliberare a Actului de studii pentru conducerea autovehiculelor la categoria B, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională or. Florești.

 V. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Conducător/conducătoare auto (categoria/ subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – rusă, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „VLADMICONNAT”;
 2. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOEXPERT PRIM”;
 3. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „MARCGHEO AUTO NORD”;
 4. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „EFREMOV-ȘCOALĂ AUTO”;
 5. Bucătar, domeniul de formare profesională – 1013 Servicii hoteliere, restaurante și alimentație publică, meseria – 1013002 Bucătar, nivelul CNC – 3, credite de studii – 20,  limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălți;
 6. Cofetar, domeniul de formare profesională  – 7210 Prelucrarea alimentelor, meseria – 721008 Cofetar, nivelul CNC – 3, credite de studii – 20,  limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, mun. Bălți;
 7. Fermier specializat/Fermieră specializată în arboricultură, pomicultură și viticultură, grupa de bază  – 6112 Arboricultori/arboricultoare; ocupația – 611205 Fermier specializat/fermieră specializată în arboricultură, pomicultură și viticultură, nivelul CNC – 2, credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău;
 8. Lucrător calificat/lucrătoare calificată în creșterea legumelor pe teren protejat și deschis, grupa de bază  – 6111 Agricultori/agricultoare și lucrători calificați/lucrătoare calificate în culturi de câmp și legumicultură; ocupația – 611107 Lucrător calificat/lucrătoare calificată în creșterea legumelor pe teren protejat și deschis, nivelul CNC – 2, credite de studii – 6, limba de instruire – rusă, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică „COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SVETLÎI”;
 9. Îngrijitor/îngrijitoare de copii (bonă), grupa de bază  – 5311 Personal de îngrijire a copiilor; ocupația – 531103 Îngrijitor/îngrijitoare de copii (bonă), nivelul CNC – 2, credite de studii – 30, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău.

VI. Diverse

 1. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă.
 2. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii superioare.
 3. Rectificarea deciziei Consiliului de conducere al ANACEC nr. 45 din 07.07.2023 cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de studii superioare de licență 0113.1/0112.1 Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară, Instituția Publică Universitatea de Stat din Comrat.
 4. Rectificarea deciziei Consiliului de conducere al ANACEC nr. 47 din 07.07.2023 cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de studii superioare de master Teoria și metodologia învățământului primar, Instituția Publică Universitatea de Stat din Comrat.
 5. Rectificarea deciziei Consiliului de conducere al ANACEC nr. 83 din 07.07.2023 cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de formare profesională a adulților Operator la prelucrarea documentelor de transport, solicitată de către Instituția Publică Centrul de Excelență în Transporturi.

Deciziile Consiliului de conducere din 2023.07.07

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor habilitat.
 2. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor.
 3. Respingerea solicitării privind susținerea tezei de doctor habilitat  în baza lucrărilor publicate.
 4. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor în drept. Notă de argumentare.
 5. Conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în baza propunerilor organizațiilor din domeniile cercetării și inovării.
 6. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării.
 7. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate.
 8. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor în științe chimice.
 9. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor în psihologie.
 10. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor în drept. Notă de argumentare.
 11. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar.
 12. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar.
 13. Aprobarea calității de conducător de doctorat.
 14. Respingerea solicitării de aprobare a calității de conducător de doctorat.
 15. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state.
 16. Aprobarea seminarelor științifice de profil.
 17. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice.
 18. Completarea Registrului experților Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în domeniile cercetării și inovării. Anexă.
 19. Respingerea contestației cu privire la respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor habilitat. Anexă.
 20. Respingerea contestației cu privire la respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de conferire a titlului științific de doctor în științe.
 21. Respingerea contestației cu privire la respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de conferire a titlului științific de doctor în științe.
 22. Admiterea contestației referitoare la respingerea solicitării de acordare a dreptului de a conduce doctorate.
 23. Respingerea contestației referitoare la respingerea solicitării de acordare a dreptului de a conduce doctorate.

II. Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte „M. Berezovschi” din mun. Chișinău;
 2. Liceul Teoretic Răspopeni, s. Răspopeni, din r-nul Șoldănești;
 3. Instituția Publică  Liceul Teoretic Al. Pușkin  din or. Basarabeasca;
 4. Instituția Publică Liceul Teoretic Cuhureștii de Sus, s. Cuhureștii de Sus, r-nul Florești;
 5. Instituția Publică Liceul Teoretic  Lăpușna, s. Lăpușna, r-nul Hîncești;
 6. Instituția Publică Liceul Teoretic „Matei Basarab” din or. Basarabeasca;
 7. Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolae Casso” din s. Chișcăreni, r-nul Sîngerei;
 8. Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din s. Sănătăuca, r-nul Florești;
 9. Instituția Publică Liceul Teoretic „Dragoș-Vodă”, com. Stăuceni, mun. Chișinău;
 10. Instituția Publică Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, or. Șoldanesti;
 11. Instituția Publică  Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” din or. Ștefan Vodă;
 12. Instituția Publică Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, or. Călărași;
 13. Instituția Publică Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Căușeni r-nul Căușeni.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare

 1. 0114.16 Educație fizică, domeniul general de studiu 011 Științe ale educație, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 180 credite ECTS, formele de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 2. Psihopedagogia educației fizice și a activităților extracurriculare, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, master profesional, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 3. 1032.1 Securitate civilă și publică, domeniul general de studiu 103 Servicii ale securității, domeniul de formare profesională 1032 Protecția persoanelor și a proprietății, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică. Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne;
 4. 1032.4 Securitatea frontierei, domeniul general de studiu 103 Servicii ale securității, domeniul de formare profesională 1032 Protecția persoanelor și a proprietății, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne;
 5. 0113.1/0114.10 Pedagogie în învățământul primar și limba engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educație, domeniul de formare profesională 0111 Științe ale educației, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 6. Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0111 Științe ale educației, 240 credite ECTS, formele de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 7. 0114.11/0114.15 Istorie și educație civică, domeniul general de studiu 011 Științe ale educație, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;.
 8. 0400.1 Administrație publică, domeniul de general de studiu 040 Științe administrative, domeniul de formare profesională 0400 Științe administrative,180 credite ECTS, formele de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Universitatea de Stat din Comrat;
 9. 0113.1/0112.1 Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară, domeniul general de studiu 011 Științe ale educație, domeniul de formare profesională 0111 Științe ale educației, 240 credite ECTS, formele de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Universitatea de Stat din Comrat;
 10. Managementul educațional, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, master profesional, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Comrat;
 11. Teoria și metodologia învățământului primar, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, master profesional, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Comrat;
 12. 0113.1/0112.1 Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară, domeniul general de studiu 011 Științe ale educație, domeniul de formare profesională 0111 Științe ale educației, 240 credite ECTS, formele de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă Instituția Publică Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;
 13. 0114.11/0114.15 Istorie și educație civică, domeniul general de studiu 011 Științe ale educație, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, formele de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;
 14. Istoria spațiului Sud-Est european: studiu, metodologie și didactică, domeniul general de studiu: 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, master profesional, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;
 15. 0111.3 Psihopedagogie, domeniul general de studiu 011 Științe ale educație, domeniul de formare profesională 0111 Științe ale educației, 180 credite ECTS, formele de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 16. 0114.8/0114.10 Limba și literatura română și limba engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 17. 0114.10 Limba engleză și franceză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 18. 0114.10 Limba franceză și engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 19. 0114.11 Istorie, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 20. 0114.11/0114.10 Istorie și limbă engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;

IV. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământul profesional tehnic

 1. 41220 Finanțe și bănci, nivelul 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Instituția Privată Centrul de excelență în administrarea afacerilor;
 2. 41120 Impozite și percepere fiscală, nivelul 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Centrul de excelență în administrarea afacerilor;
 3. 42110 Jurisprudență, nivelul 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Centrul de excelență în administrarea afacerilor;
 4. 41410 Marketing, nivelul 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova;
 5. 41220 Finanțe și bănci, nivelul 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova;
 6. 42110 Jurisprudență, nivelul 4 ISCED, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova;
 7. 715008 Forjor manual, termenul de studii - 8 luni, nivelul 3 ISCED,  limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Instituția Publică Școala profesională, or. Briceni;
 8. 214009 Sculptor în lemn, termenul de studii - 8 luni, nivelul 3 ISCED,  limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Instituția Publică Școala profesională, or. Briceni;
 9. 732036 Tencuitor, termenul de studii - 8 luni, nivelul 3 ISCED,  limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Instituția Publică Școala profesională, or. Briceni;
 10. 1013002-1013004 Bucătar-Chelner (ospătar), nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, , Instituția Publică Școala Profesională, or. Nisporeni;
 11. 714019-714025 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor – Operator pentru introducere, validare și prelucrare date, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență,  Instituția Publică Școala Profesională, or. Nisporeni;
 12. 714025 Operator introducere, validare și prelucrare date, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ cu frecvență, către Instituția Publică Colegiul de inginerie, mun. Strășeni;
 13. 715025 Strungar multiprofil, nivelul 3 ISCED,   limba de instruire – română, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de inginerie, mun. Strășeni;
 14. 1013002 Bucătar, nivelul 3 ISCED,  limba de instruire – română, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Cimișlia;
 15. 723011 Cusător (industria ușoară), nivelul 3 ISCED,  limba de instruire – română, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Cimișlia.
 16. 732031 Placator cu plăci, nivelul 3 ISCED,  limba de instruire – română, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Cimișlia;
 17. 1041019 Tractorist-mașinist în producția agricolă, nivelul 3 ISCED,  limba de instruire – română, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Cimișlia;
 18. 416002 Controlor-casier, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Economie și Finanțe;
 19. 714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Economie și Finanțe;
 20. 61210 Administrarea aplicațiilor WEB, nivelul 4 ISCED,  limba de instruire – română, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Privată de Învățământ Colegiul de Studii Administrative și Fiscale, mun. Chișinău;
 21. 41120 Impozite și percepere fiscală, nivelul 4 ISCED,  limba de instruire – română, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Privată de Învățământ Colegiul de Studii Administrative și Fiscale, mun. Chișinău;
 22. 72110 Siguranța produselor agroalimentare, nivelul 4 ISCED,  limba de instruire – română, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Privată de Învățământ Colegiul de Studii Administrative și Fiscale, mun. Chișinău;
 23. 714100 Mecatronica, mașini și utilaje agricole, nivelul 4 ISCED,  învățământ dual, limba de instruire – română, forma de învățământ - cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan”;
 24. 732037 Tâmplar, nivelul 3 ISCED,  limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Instituția Publică Școala profesională or. Rîșcani;
 25. 714008 Electromontor sisteme de pază și semnalizare a incendiilor, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 6, mun. Chișinău.

V. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/ conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Transporturi;
 2. Operator la prelucrarea documentelor de transport, domeniul de formare profesională – 1014 Servicii de transport, specialitatea – 104110 Traficul auto, nivelul CNC – 3, credite de studii – 16, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Transporturi;
 3. Management educațional/Conducător din domeniul educației, Grupa de bază – 1345 Conducător/Conducătoare servicii din domeniul educației, ocupația - Director, nivel CNC – 6, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 4. Management educațional/Conducător din domeniul educației, Domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 1345 Conducător/Conducătoare servicii din domeniul educației, nivel CNC – 6, 7, credite de studii – 60, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 5. Psihopedagogie, Domeniul de formare profesională – 0111 Științe ale educației, specialitatea – 0111.3 Psihopedagogie, nivel CNC – 6, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 6. Modulul psihopedagogic, Domeniul de formare profesională – 0111 Științe ale educației, specialitatea – 0111.3 Psihopedagogie, nivel CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 7. Pedagogie preșcolară, Domeniul de formare profesională – 0112 Pedagogie preșcolară, specialitatea – 0112.1 Pedagogie preșcolară, nivel CNC – 5, 6, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 8. Pedagogie preșcolară, Domeniul de formare profesională – 0112 Pedagogie preșcolară, specialitatea – 0112.1 Pedagogie preșcolară, nivel CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 9. Pedagogie în învățământul primar, Domeniul de formare profesională – 0113 Pedagogie în învățământul primar, specialitatea – 0113.1 Pedagogie în învățământul primar, nivel CNC – 6, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 10. Pedagogie în învățământul primar, Domeniul de formare profesională – 0113 Pedagogie în învățământul primar, specialitatea – 0113.1 Pedagogie în învățământul primar, nivel CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 11. Psihologie, Domeniul de formare profesională – 0313 Psihologie, specialitatea – 0313.Psihologie, nivel CNC – 6, credite de studii – 120, limba de instruire – română/rusă, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 12. Psihologie/Consiliere psihologică, Domeniul de formare profesională – 0313 Psihologie, specialitatea – 0313.1 Psihologie, nivel CNC – 6, credite de studii – 30, limba de instruire – română/rusă, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 13. Educație tehnologică, Domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.10 Educație tehnologică, nivel CNC – 5, 6, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 14. Educație pentru societate, Domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.15 Educație pentru societate, nivel CNC – 6, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 15. Educație pentru societate, Domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.15 Educație pentru societate, nivel CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 16. Geografie, Domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.7 Geografie, nivel CNC – 6, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 17. Geografie, Domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.7 Geografie, nivel CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 18. Informatica, Domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.2 Informatica, nivel CNC – 6, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 19. Istoria, Domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.11 Istorie, nivel CNC – 6, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 20. Istoria, Domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.11 Istorie, nivel CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 21. Limbi străine (limba engleză), Domeniul de formare profesională – 0114 Formarea profesorilor, specialitatea – 0114.10 Limbi străine, nivel CNC – 6, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 22. Logopedie, Domeniul de formare profesională – 0111 Științe ale educației, specialitatea – 226601 Învățător logoped, nivel CNC – 6, credite de studii – 120, limba de instruire – română/rusă, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Privată Academia de Formare Continuă;
 23. Asistență medicală în anestezie și reanimare, domeniul de formare – 912 Medicină, 913 Îngrijirea bolnavilor și obstetrică; specialitatea – 91210, 91310 -  Asistent medical, nivelul CNC – 4, credite de studii – 18, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Centrul de excelență în medicină și farmacie „RAISA PACALO”;
 24. Comunicarea și psihologia medicală, domeniul de formare – 911 Stomatologie, 912 Medicină, 913 Îngrijirea bolnavilor și obstetrică, 914 Diagnosticare medicală și tehnici de tratament, 916 Farmacie; specialitatea – 91110 Tehnician dentar, 91210 Asistent medical/Asistent medical comunitar/Asistent medical igienist-epidemiolog, 91310 -  Asistent medical, 91410 Asistent medical în diagnostic de laborator, 91610 Asistent farmacist; nivelul CNC – 4, credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Centrul de excelență în medicină și farmacie „RAISA PACALO”;
 25. Medicina de urgență, domeniul de formare – 912 Medicină, 913 Îngrijirea bolnavilor și obstetrică; specialitatea - 91210 Asistent medical/Asistent medical comunitar, 91310 -  Asistent medical; nivelul CNC – 4, credite de studii – 30, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Centrul de excelență în medicină și farmacie „RAISA PACALO”;
 26. Medicina primară, domeniul de formare – 912 Medicină, 913 Îngrijirea bolnavilor și obstetrică; specialitatea - 91210 Asistent medical/Asistent medical comunitar, 91310 -  Asistent medical; nivelul CNC – 4, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Centrul de excelență în medicină și farmacie „RAISA PACALO”;
 27. Reabilitarea medicală, domeniul de formare – 912 Medicină, 913 Îngrijirea bolnavilor și obstetrică; specialitatea - 91210 Asistent medical/Asistent medical comunitar, 91310 -  Asistent medical; nivelul CNC – 4, credite de studii – 29, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Centrul de excelență în medicină și farmacie „RAISA PACALO”;
 28. Tehnici de tratament și îngrijiri medicale, domeniul de formare – 912 Medicină, 913 Îngrijirea bolnavilor și obstetrică; specialitatea - 91210 Asistent medical/Asistent medical comunitar, 91310 -  Asistent medical; nivelul CNC – 4, credite de studii – 19, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Centrul de excelență în medicină și farmacie „RAISA PACALO”;
 29. Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice, domeniul de formare profesională – 713 Electricitate și energie, meseria – 713007 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice, nivel CNC – 3, credite de studii – 25, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională s. Corbu, r-nul Dondușeni;
 30. Leadership și management, domeniul de formare profesională – 0413 Business și administrare, specialitatea – 0413.2 Managementul resurselor umane, nivel CNC – 6, credite de studii – 40, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Universitatea Tehnica a Moldovei în cadrul Consorțiului Universitar MHELM (UTM - coordonator, ASEM, UASM, USARB, USM, USC, USMF);
 31. 1C: Contabilitate, domeniul de formare profesională  – 411 Contabilitate și impozite; specialitatea – 41110 Contabilitate, nivelul CNC – 4, credite de studii – 5, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Agroindustrial  din Rîșcani;
 32. Maseur/maseuză de întreținere și relaxare, grupa de bază  – 5142 Cosmeticieni/cosmeticiene și asimilați/asimilate; ocupația – 514207 Maseur/maseuză de întreținere și relaxare, nivelul CNC – 2, credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, SRL „KVAZAROS-MED”;
 33. Psihopedagogie, domeniul de formare profesională – 0111 Științe ale Educației, specialitatea – 0111.3 Psihopedagogie, nivelul CNC – 6, credite de studii – 60, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne;
 34. Conducător/conducătoare auto (categoria/ subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, ȘCOALA PROFESIONALĂ NR. 9 MUN. CHIȘINĂU;
 35. Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/ subcategoria A/A2/A1/AM), cu dreptul de instruire la categoria A și subcategoriile A2 și A1, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832102 Conducător/ conducătoare de motocicletă (categoria/subcategoria A/A2/A1/AM), credite de studii – 9, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, SRL „DENDRIVE – AUTO”;
 36. Conducător/conducătoare auto (categoria/ subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, SRL „DENDRIVE – AUTO”.

VI. Diverse

 1. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă.
 2. Completarea Deciziei Consiliului de conducere al ANACEC nr. 53 din 21 decembrie 2022 cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 1012003 Frizer, forma de învățământ cu frecvență, solicitată de către Instituția Publică Școala Profesională din or. Hîncești.

Deciziile Consiliului de conducere din 2023.05.26

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor.
 2. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor în științe economice.
 3. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor în științe politice.
 4. Conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în baza propunerilor organizațiilor din domeniile cercetării și inovării.
 5. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor habilitat în științe ale educației.
 6. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării.
 7. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate.
 8. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor în științe economice.
 9. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor în științe militare.
 10. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor în drept.
 11. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor în filologie.
 12. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar.
 13. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar.
 14. Aprobarea calității de conducător de doctorat.
 15. Respingerea solicitării de aprobare a calității de conducător de doctorat.
 16. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state.
 17. Aprobarea seminarelor științifice de profil.
 18. Modificarea Regulamentului de funcționare a consiliilor științifice specializate şi de conferire a titlurilor științifice, aprobat prin Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 38 a) din 10.10.2018.

II. Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din or. Ocnița, r-nul Ocnița;
 2. Instituția Publică Liceul Teoretic „M. Koțiubinski” din mun. Chișinău;
 3. Instituția Publică Liceul Teoretic Măgdăcești, s. Măgdăcești, r-nul Criuleni;
 4. Instituția Publică Liceul Teoretic Mălăiești, s. Mălăieștii Noi, r-nul Criuleni.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământul profesional tehnic

 1. 716006 Mecanic Auto (cu dreptul de eliberare a Actului de studii pentru conducerea autovehiculelor la categoria B, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED,  limba de instruire – română, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.10, mun. Chișinău;
 2. 714025 Operator introducere, validare și prelucrare date, nivelul 3 ISCED, limba de instruire – română, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.10, mun. Chișinău;
 3. 715007 Electromecanic utilaje frigorifice și comerciale, nivelul 3 ISCED,  limba de instruire – română, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.10, mun. Chișinău;
 4. 716006 Mecanic Auto  (cu dreptul de eliberare a Actului de studii pentru conducerea autovehiculelor la categoria B, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED,  limba de instruire – română, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.5, mun. Bălți.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional, grupa de bază – 8331 Conducători/conducătoare de autobuze și troleibuze, ocupația – 833101 Conducător/conducătoare auto în trafic național/internațional de persoane, nivelul CNC - 2, numărul total de ore 60 (24 ore – conducător auto în trafic național, 36 ore – conducător auto în trafic internațional), limba de instruire - română, forma de organizare - cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „TOP RESPECT”;
 2. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional, grupa de bază – 8332 Conducători/conducătoare de autocamioane și mașini de mare tonaj, ocupația – 833201 Conducător/conducătoare auto în trafic național/internațional de mărfuri agabaritice/periculoase, nivelul CNC - 2, numărul total de ore 66 (28 ore – conducător auto în trafic național, 38 ore – conducător auto în trafic internațional), limba de instruire - română, forma de organizare - cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „TOP RESPECT”;
 3. ADR conducător auto transport mărfuri periculoase, grupa de bază – 8332 Conducători/ conducătoare de autocamioane şi mașini de mare tonaj, ocupația – 833201 Conducător/ conducătoare auto în trafic național/internațional de mărfuri agabaritice/periculoase, nivelul CNC - 2, numărul total de ore 46 (18 ore – curs general (prelată), 12 ore – cisterne, clasa 1 – 8 ore, clasa 7 – 8 ore), limba de instruire - română, forma de organizare - cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „TOP RESPECT”;
 4. Conducător auto transport călători în regim taxi, grupa de bază – 8322 Conducători/ conducătoare de autoturisme și camionete, ocupația – 832208 Taximetrist/ taximetristă, nivelul CNC - 2, numărul total de ore 46 (30 ore – instruire inițială, 16 ore – instruire periodică), limba de instruire - română, forma de organizare - cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „TOP RESPECT”;
 5. Bucătar/ bucătăreasă, grupa de bază – 5120 Bucătari/ bucătărese, ocupația – 512001 Bucătar/ bucătăreasă, nivelul CNC -2, numărul total de credite - 30, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Asociația Obștească „INSULA SPERANȚELOR”;
 6. Bucătar/ bucătăreasă în bucătăria specializată, grupa de bază – 5120 Bucătari/ bucătărese, ocupația – 512002 Bucătar/ bucătăreasă în bucătăria specializată, nivelul CNC -2, numărul total de credite - 10, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Asociația Obștească „INSULA SPERANȚELOR”;
 7. Cofetar/ cofetară (cofetăreasă), grupa de bază – 7512 Brutari/brutărese, patisieri/patiserie și cofetari/cofetare (cofetărese), ocupația – 751204, Cofetar/cofetară (cofetăreasă), nivelul CNC -2, numărul total de credite - 24, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Asociația Obștească „INSULA SPERANȚELOR”;
 8. Coafor/ coafeză, grupa de bază – 5141 Coafori/coafeze, ocupația – 514103 Coafor/coafeză, nivelul CNC -2, numărul total de credite - 24, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Asociația Obștească „INSULA SPERANȚELOR”;
 9. Frizer/ frizeriță, grupa de bază – 5141 Coafori/coafeze, ocupația – 514104 Frizer/ frizeriță, nivelul CNC - 2, numărul total de credite – 30, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Asociația Obștească „INSULA SPERANȚELOR”;
 10. Hairstylist (specialist/ specialistă în stilizarea părului), grupa de bază – 5141 Coafori/coafeze, ocupația – 514105 Hairstylist (specialist/ specialistă în stilizarea părului), nivelul CNC - 2, numărul total de credite - 10, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Asociația Obștească „INSULA SPERANȚELOR”;
 11. Contabil/ contabilă, grupa de bază – 3313 Specialişti/specialiste în contabilitate şi asimilaţi/asimilate, ocupația – 331302 Contabil/contabilă (studii profesional-tehnice), nivelul CNC - 2, numărul total de credite - 30, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Asociația Obștească „INSULA SPERANȚELOR”;
 12. Contabil/ contabilă (Platforma 1C), grupa de bază – 3313 Specialişti/specialiste în contabilitate şi asimilaţi/asimilate, ocupația – 331302 Contabil/contabilă (studii profesional-tehnice), nivelul CNC - 2, numărul total de credite - 6, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Asociația Obștească „INSULA SPERANȚELOR”;
 13. Operator/ operatoare introducere, validare și prelucrare date, grupa de bază – 4132 Operatori/operatoare introducere date, ocupația – 413202 Operator/operatoare introducere, validare şi prelucrare date, nivelul CNC - 2, numărul total de credite - 10, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Asociația Obștească „INSULA SPERANȚELOR”;
 14. Manichiuristă, grupa de bază – 5142 Cosmeticieni/cosmeticiene şi asimilaţi/asimilate, ocupația – 514205 Manichiuristă, nivelul CNC -2, numărul total de credite - 10, limba de instruire – română, forma de organizare - cu frecvență, Asociația Obștească „INSULA SPERANȚELOR”;
 15. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „FLORAUTO-NORD”;
 16. Conducător/conducătoare auto (categoria/ subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „PROD-AM SERVICE”;
 17. Tencuitor, domeniul de formare profesională –732 Construcții și inginerie civilă, meseria 732036 Tencuitor, nivelul CNC –3, credite de studii – 15, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 1, mun. Bălți;
 18. Placator cu plăci, domeniul de formare profesională –732 Construcții și inginerie civilă, meseria – 732031 Placator cu plăci, nivelul CNC – 3, credite de studii – 15, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 1, mun. Bălți;
 19. Pietrar-zidar, domeniul de formare profesională – 732 Construcții și inginerie civilă, meseria –732031 Pietrar-zidar, nivelul CNC – 3, credite de studii – 15, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 1, mun. Bălți;
 20. Tâmplar în construcții, domeniul de formare profesională –732 Construcții și inginerie civilă, meseria –732038 Tâmplar în construcții, nivelul CNC – 3, credite de studii – 15, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 1, mun. Bălți;
 21. Lăcătuș-instalator tehnică sanitară, domeniul de formare profesională – 732 Construcții și inginerie civilă, meseria –732021 Lăcătuș-instalator tehnică sanitară, nivelul CNC – 3, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 1, mun. Bălți;
 22. Electrogazosudor-montator, domeniul de formare profesională –715 Mecanică și prelucrarea metalelor, meseria –715005 Electrogazosudor-montator, nivelul CNC – 3, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 1, mun. Bălți;
 23. Conducător/ conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/ conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare cu frecvență, SRL „La Volan”.

V. Diverse

 1. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii din învățământul profesional tehnic și de formare continuă.

Deciziile Consiliului de conducere din 2023.04.28

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor habilitat.
 2. Formarea Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctor.
 3. Respingerea demersului de formare a Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor.
 4. Conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în baza propunerilor organizațiilor din domeniile cercetării și inovării.
 5. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii Consiliului științific specializat.
 6. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării.
 7. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate.
 8. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar.
 9. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar.
 10. Respingerea deciziei senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar.
 11. Aprobarea calității de conducător de doctorat.
 12. Respingerea solicitării de aprobare a calității de conducător de doctorat.
 13. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state.
 14. Aprobarea seminarelor științifice de profil.
 15. Completarea Registrului experților Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în domeniile cercetării și inovării.
 16. Respingerea contestației referitoare la respingerea cererii de recunoaștere și echivalare a actului privind titlul științific obținut în străinătate.

II. Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Anenii Noi;
 2. Instituția Publică Liceul Teoretic „Anton Cehov”, mun. Chișinău;
 3. Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, or. Cricova, mun. Chișinău;
 4. Instituția Publică Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă”, din or. Ialoveni.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământul superior

 1. 0421.1 Drept, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, 240 credite ECTS, forma de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, limba de instruire: română și rusă, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova.

IV.  Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/subcategoria A/A2/A1/AM), cu dreptul de instruire la categoria A și subcategoriile A2 și A1,  domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832102 Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/subcategoria A/A2/A1/AM), credite de studii – 9, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, „VIRAL-ELEGANT” S.R.L.;
 2. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B și subcategoria B1, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, „VIRAL-ELEGANT” S.R.L.;
 3. Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/subcategoria C/C1), cu dreptul de instruire la categoria C și subcategoria C1, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833202 Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/subcategoria C/C1), credite de studii – 6, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, „VIRAL-ELEGANT” S.R.L.;
 4. Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria CE/C1E;BE), cu dreptul de instruire la categoria CE și subcategoriile C1E și BE, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833203 Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria CE/C1E; BE), credite de studii – 5, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, „VIRAL-ELEGANT” S.R.L.;
 5. Conducător/conducătoare de autobuz/autocar (categoria/ subcategoria D/D1), cu dreptul de instruire la categoria D și subcategoria D1, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833102 Conducător/conducătoare de autobuz/autocar (categoria/subcategoria D/D1), credite de studii – 6, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, „VIRAL-ELEGANT” S.R.L.;
 6. Conducător/ conducătoare de motocicletă (categoria/subcategoria A/A2/A1/AM), cu dreptul de instruire la categoria A și subcategoriile A2 și A1, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832102 Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/subcategoria A/A2/A1/AM), credite de studii – 9, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, SRL „TRISTAN AUTO”;
 7. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, SRL „TRISTAN AUTO”;
 8. Conducător/ conducătoare de autocamion (categoria/ subcategoria C/C1), cu dreptul de instruire la categoria C, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833202 Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/subcategoria C/C1), credite de studii – 6, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, SRL „TRISTAN AUTO”;
 9. Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria CE/C1E;BE), cu dreptul de instruire la categoria CE, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833203 Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria CE/C1E; BE), credite de studii – 5, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, SRL „TRISTAN AUTO”;
 10. Conducător/ conducătoare de autobuz/ autocar (categoria/ subcategoria D/D1), cu dreptul de instruire la categoria D, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833102 Conducător/conducătoare de autobuz/autocar (categoria/subcategoria D/D1), credite de studii – 6, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, SRL „TRISTAN AUTO”;
 11. Expert  pentru  activitatea  de  inspecție  tehnică periodică a vehiculelor rutiere, grupa de bază – 2144 Ingineri mecanici/ inginere mecanice, ocupația – 214411 Expert/expertă inspecție tehnică în transport rutier, nivelul CNC -2, credite de studii 3 (2 credite – pregătire inițială, 1 credit – pregătire periodică), limba de instruire română/rusă, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „Practic auto”;
 12. Manager pentru activitatea atelierului de autoservice,  grupa de bază – 1324 Conducători/ conducătoare de unități din domeniul aprovizionării și distribuției de mărfuri, ocupația – 132418 Manager (șef/ șefă) în transporturi, nivelul CNC -2, credite de studii 3 (2 credite – pregătire inițială, 1 credit – pregătire periodică), limba de instruire română/rusă, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „Practic auto”;
 13. Manager transport rutier mărfuri, grupa de bază – 1324 Conducători/ conducătoare de unități din domeniul aprovizionării și distribuției de mărfuri, ocupația – 132418 Manager (șef/ șefă) în transporturi, nivelul CNC -2, credite de studii 3 (2 credite – pregătire inițială, 1 credit – pregătire periodică), limba de instruire română/rusă, Societatea cu Răspundere Limitată „Practic auto”;
 14. Manager transport rutier persoane,  grupa de bază – 1324 Conducători/ conducătoare de unități din domeniul aprovizionării și distribuției de mărfuri, ocupația – 132418 Manager (șef/ șefă) în transporturi, nivelul CNC -2, credite de studii 3 (2 credite – pregătire inițială, 1 credit – pregătire periodică), limba de instruire română/rusă, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „Practic auto”;
 15. Apicultor/Apicultoare, grupa de bază – 6123 Apicultori/Apicultoare, ocupația – 612301 Apicultor/Apicultoare, nivelul CNC – 2, credite de studii – 15, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, IP Școala Profesională, com. Bubuieci, mun. Chișinău;
 16. Bucătar/Bucătăreasă, grupa de bază – 5120 Bucătari/Bucătărese, ocupația – 512001 Bucătar/Bucătăreasă, nivelul CNC – 2, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, IP Școala Profesională, com. Bubuieci, mun. Chișinău;
 17. Responsabil/Responsabilă pentru gestionarea deșeurilor, grupa de bază – 3257 Inspectori/inspectoare din domeniul protecției mediului şi sănătății în muncă și asimilați/asimilate, ocupația – 325707 Responsabil/Responsabilă pentru gestionarea deșeurilor, nivelul CNC – 2, credite de studii – 3, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, AO Centrul de Instruire și Consultanță „E-CIRCULAR”;
 18. Inspector/inspectoare conformare ecologică, grupa de bază – 3257 Inspectori/inspectoare din domeniul protecției mediului şi sănătății în muncă și asimilaţi/asimilate, ocupația – 325702 Inspector/inspectoare conformare ecologică, nivelul CNC – 2, credite de studii – 3, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, AO Centrul de Instruire și Consultanță „E-CIRCULAR”;
 19. Lăcătuș la rețele de apeduct, grupa de bază – 7126 Instalatori/instalatoare şi montatori/montatoare de țevi, ocupația – 712625 Lăcătuş la reţele de apeduct, nivelul CNC – 2, credite de studii – 12, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, AO Centrul de Instruire și Consultanță „E-CIRCULAR”;
 20. Conducător/conducătoare auto, cu dreptul de instruire la categoria B, (categoria/subcategoria B/B1), domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, „AUTOCONDU” S.R.L.;
 21. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, S.R.L. „PROFESIONAL-CRISAUTO”;
 22. Specialist/specialistă consiliere de la egal la egal, Grupa de bază – 3412  Specialiști/specialiste în asistență socială și asimilați/asimilate, ocupația – 341208 Specialist/specialistă consiliere de la egal la egal, nivel CNC – 2, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, AO „INIȚIATIVA POZITIVĂ”;
 23. Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/subcategoria A/A2/A1/AM), cu dreptul de instruire la subcategoria A1,domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832102 Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/subcategoria A/A2/A1/AM), credite de studii – 9, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, ÎS Combinatul Republican de Instruire Auto”;
 24. Conducător/ conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, ÎS Combinatul Republican de Instruire Auto”;
 25. Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/subcategoria C/C1), cu dreptul de instruire la subcategoria C1, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833202  Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/subcategoria C/C1), credite de studii – 6, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, ÎS Combinatul Republican de Instruire Auto”;
 26. Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria CE/C1E; BE), cu dreptul de instruire la subcategoria C1E, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833203 Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria CE/C1E; BE), credite de studii – 5, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, ÎS Combinatul Republican de Instruire Auto”;
 27. Conducător/conducătoare de autobuz/autocar (categoria/subcategoria D/D1), cu dreptul de instruire la categoria D, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833102 Conducător/conducătoare de autobuz/autocar (categoria/subcategoria D/D1), credite de studii – 6, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, ÎS Combinatul Republican de Instruire Auto”;
 28. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, „AUTOVEHICUL-COM” S.R.L.

V. Diverse

 1. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii superioare.
 2. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii din învățământul profesional tehnic și de formare continuă.
 3. Aprobarea ediției II, revizia 1 a Regulamentului intern al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Anexă.

Deciziile Consiliului de conducere din 2023.03.31

I. Cercetare și inovare

 1. Respingerea contestației referitoare la decizia Consiliului de conducere nr. 6 din 24 februarie 2023, pct. 16.
 2. Confirmarea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar.

II. Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Privată de Învățământ Liceul de Creativitate și Inventică „PROMETEU-PROTALENT”, mun. Chișinău;
 2. Instituția de Învățământ Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale „SOCRATE”, mun. Chișinău;
 3. Instituția Privată Liceul de Limbi Moderne și Management, mun. Chișinău.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământul superior

 1. Biotehnologii în obținerea și prelucrarea produselor animaliere, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activați inginerești, domeniul de formare profesională 0710 Inginerie și management, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 2. Siguranța alimentelor de origine animală, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, domeniul de formare profesională 0811 Producție vegetală și animală, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 3. Agricultura conservativă, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, domeniul de formare profesională 0811 Producție vegetală și animală, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 4. Managementul creșterii animalelor și apicultura, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, domeniul de formare profesională 0811 Producție vegetală și animală, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 5. Managementul ecosistemelor forestiere, domeniul general de studiu 082 Silvicultură, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământul profesional tehnic

 1. 32210 Biblioteconomie și asistență informațională, nivelul 4 ISCED, limba de instruire – rusă, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihail Ceachir” din Comrat;
 2. 71110 Tehnologia produselor cosmetice și medicinale, nivelul 4 ISCED,  limba de instruire – română, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Ecologie din Chișinău.

V. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Construcții și inginerie civilă, domeniul de formare profesională – 0732 Construcții și inginerie civilă, specialitățile – 0732.1 Construcții industriale și civile, 0732.2 Căi ferate, drumuri, poduri, 0732.3 Alimentări cu apă, canalizări 0732. 4 Ingineria sistemelor termice, de gaze și climatizare pentru clădiri, 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă, nivelul CNC – 4, 5 și 6, credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 2. Instalator instalații de încălzire și echipamente solare, domeniul de formare profesională –  732 Construcții și inginerie civilă, meseria – 732040 Instalator instalații de încălzire și echipamente solare, nivelul CNC – 3, credite de studii – 18, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 3. Montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri, domeniul de formare profesională – 732 Construcții și inginerie civilă, meseria – 732025 Montator sisteme opace de termoizolare, nivelul CNC – 3, credite de studii – 15, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 4. Operator în sala de cazane, domeniul de formare profesională – 713 Electricitate și energie, meseria – 713017 Operator în sala de cazane, nivelul CNC – 3, credite de studii – 5, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 5. Utilizarea materialelor ecologice, a deșeurilor și a metodelor sustenabile în domeniul construcțiilor și eficienței energetice, domeniul de formare profesională – 0722 Tehnologia materialelor, specialitățile – 0722.1 Ingineria prelucrării lemnului, 0722.2 Ingineria materialelor și articolelor de construcție, nivelul CNC – 4, 5 și 6, credite de studii – 12, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 6. Energetică și inginerie electrică (Perfecționare în domeniul eficienței energetice), domeniul de formare profesională – 0713 Energetică și inginerie electrică, specialitățile – 0713.1 Electroenergetică, 0713.2 Termoenergetică, 0713.3 Ingineria sistemelor electromecanice, 0713.4 Ingineria sistemelor de energii regenerabile, 0713.5 Electrificarea agriculturii, nivelul CNC – 4, 5 și 6, credite de studii – 12, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică.

VI. Diverse

 1. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii superioare.
 2. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii din învățământul profesional tehnic și de formare continuă.
 3. Respingerea inițierii procedurii de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie pentru programul de formare profesională în care deja se realizează instruirea.

Deciziile Consiliului de conducere din 2023.02.24

 1. Aprobarea Raportului de activitate al ANACEC pentru anul 2022. Anexă

I. Cercetare și inovare

2. Formarea Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctor.

3. Respingerea demersului de formare a Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor.

4. Conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în baza propunerilor organizațiilor din domeniile cercetării și inovării.

5. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii Consiliului științific specializat.

6. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării.

7. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate.

8. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor.Anexă

9. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor.

10. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor.Anexă

11. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar.

12. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar.

13. Aprobarea calității de conducător de doctorat.

14. Respingerea solicitării de aprobare a calității de conducător de doctorat.

15. Respingerea cererii de recunoaștere și echivalare a actului privind titlul științific obținut în străinătate.

16. Aprobarea seminarelor științifice de profil.

17. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice.

II. Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

18. Instituția Publică Liceul Teoretic „Boris Dînga” din or. Criuleni.

19. Instituția Publică Liceul Teoretic „Minerva”, mun. Chișinău.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământul superior

20. 0421 Drept, 240 credite ECTS, formele de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;

21. Drept civil, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;

22. Drept fiscal și vamal, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;

23. Drept internațional, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;

24. Drept penal, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;

25. Drept public și guvernare electronică, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;

26. Dreptul relațiilor de muncă și comerciale în afaceri, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;

27. Drepturile omului, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;

28. Proceduri judiciare civile, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;

29. Proces penal și criminalistică, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master profesional, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;

30. Drept constituțional și administrativ, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;

31. Drept constituțional și administrativ, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master profesional, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;

32. Drept economic, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;

33. Drept economic, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master profesional, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;

34. Drept internațional, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;

35. Drept internațional, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master profesional, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;

36. Drept penal, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;

37. Drept penal, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master profesional, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământul profesional tehnic

38. 21540 Dirijare corală (nivelul 4 ISCED), forma de învățământ – cu  frecvență, Colegiul de Muzică și Pedagogie din Bălți;

39. 21510 Canto (nivelul 4 ISCED), forma de învățământ - cu frecvență, Colegiul de Muzică și Pedagogie din Bălți;

40. 21570 Dans (nivelul 4 ISCED), forma de învățământ – cu  frecvență, Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga”.

V. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

41.  Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, C.I.A „SÎRBU ION” S.R.L.;

42. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, SRL „SATELLITE-AUTO”;

43. Îngrijitor/îngrijitoare la domiciliu, grupa de bază – 5322 Îngrijitori/ îngrijitoare la domiciliu, ocupația – 532202 Îngrijitor/îngrijitoare la domiciliu, nivelul CNC – 2, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Asociația Obștească „CASMED”;

44. Îngrijitor/îngrijitoare de copii (bonă), grupa de bază – 5311 Personal de îngrijire a copiilor, ocupația – 531103 Îngrijitor/îngrijitoare de copii (bonă), nivelul CNC – 2, credite de studii – 30, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău;

45. Îngrijitor/îngrijitoare la domiciliu, grupa de bază – 5322 Îngrijitori/îngrijitoare la domiciliu, ocupația – 532202 Îngrijitor/îngrijitoare la domiciliu, nivelul CNC – 2, credite de studii – 20, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, Instituția publică Centrul de excelență în medicină și farmacie „RAISA PACALO”;

46. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, SRL „Concept Unic”;

47. Conducător/conducătoare auto (categoria/ subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 832201 Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), credite de studii – 10, limba de instruire – română și rusă, forma de organizare – cu frecvență, SRL „LIBERDRIVE”;

48. Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/subcategoria C/C1), cu dreptul de instruire la subcategoria C1, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833202 Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/subcategoria C/C1), credite de studii – 6, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, SRL „Autotest Celebrity”;

49. Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria CE/C1E; BE), cu dreptul de instruire la subcategoria C1E, domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833203 Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de  categoria/subcategoria CE/C1E; BE), credite de studii – 5, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, SRL „Autotest Celebrity”.

VI. Diverse

50. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii superioare.

51. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii din învățământul profesional tehnic și de formare continuă.

52. Respingerea inițierii procedurii de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie pentru programele de formare profesională în care deja se realizează instruirea.

53. Rectificarea Deciziei Consiliului de conducere al ANACEC nr. 26 din 21 decembrie 2022 cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de studii superioare de master Drept financiar-fiscal, control și audit, Instituția de Învățământ Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova.

54. Completarea Deciziei Consiliului de conducere al ANACEC nr. 59 din 21 decembrie 2022 cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de formare profesională a conducătorilor de autovehicule Conducător/conducătoare de autobuz/autocar (categoria/ subcategoria D/D1), domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833102 Conducător/conducătoare de autobuz/autocar (categoria/subcategoria D/D1), credite de studii – 6, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, SRL „INSAUTO-GRUP”.

55. Completarea Deciziei Consiliului de conducere al ANACEC nr. 62 din 21 decembrie 2022 cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de formare profesională a conducătorilor de autovehicule Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/ subcategoria C/C1), domeniul de formare profesională – servicii de transport, 833202 Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/subcategoria C/C1), credite de studii – 6, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, SRL „INSAUTO-GRUP”.

56. Completarea Deciziei Consiliului de conducere al ANACEC nr. 63 din 21 decembrie 2022 cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de formare profesională a conducătorilor de autovehicule Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria CE/C1E; BE), domeniul de formare profesională – servicii de transport, ocupația – 833203 Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria CE/C1E; BE), credite de studii – 5, limba de instruire – română, forma de organizare – cu frecvență, SRL „INSAUTO-GRUP.”

Deciziile Consiliului de conducere din 2023.01.27

I. Cercetare și inovare

 1. Completarea Registrului experților Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în domeniile cercetării și inovării.

II. Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, mun. Chișinău;
 2. Instituția Publică Liceul Teoretic Cruglic, satul Cruglic, raionul Criuleni;
 3. Instituția Publică Liceul Teoretic „Academia Copiilor”, mun. Chișinău.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământul superior

 1. 0421.1 Drept, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, 240 credite ECTS, formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;
 2. Științe penale, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;
 3. 0114.9 Limba și literatura rusă, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență redusă, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 4. 0114.9/0114.10 Limba și literatura rusă și limba engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 5. Inginerie inovațională și transfer tehnologic în industria auto, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, domeniul de formare profesională 0716 Autovehicule, nave și aeronave, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Cosmetician/cosmeticiană, 10 credite, forma de organizare cu frecvență, SRL „Lorema Medical Training Center”;
 2. Tatuator, 5 credite, forma de organizare cu frecvență, SRL „PERFECT BEAUTY FACE”;
 3. Lăcătuș - instalator tehnică sanitară, 10 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția de Stat Centrul de Instruire „INMACOM-DIDACTIC”;
 4. Tencuitor/tencuitoare, 5 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția de Stat Centrul de Instruire „INMACOM-DIDACTIC”;
 5. Placator cu plăci, 5 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția de Stat Centrul de Instruire „INMACOM-DIDACTIC”;
 6. Zugrav/zugrăvă (zugrăviță), 5 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția de Stat Centrul de Instruire „INMACOM-DIDACTIC”;
 7. Frizer/frizeriță, 13 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția de Stat Centrul de Instruire „INMACOM-DIDACTIC”;
 8. Securitatea și sănătatea în muncă, 3 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția de Stat Centrul de Instruire „INMACOM-DIDACTIC”;
 9. Controlor-supraveghetor/ supraveghetoare în industria extractivă, 10 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția de Stat Centrul de Instruire „INMACOM-DIDACTIC”;
 10. Lăcătuș auto, 17 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția de Stat Centrul de Instruire „INMACOM-DIDACTIC”;
 11. Conducător/conducătoare încărcător, 5 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția de Stat Centrul de Instruire „INMACOM-DIDACTIC”;
 12. Mașinist/mașinistă la excavator cu o singura cupă, 9 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția de Stat Centrul de Instruire „INMACOM-DIDACTIC”;
 13. Macaragiu/macaragiță (macaragist/macaragistă), 25 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția de Stat Centrul de Instruire „INMACOM-DIDACTIC”;
 14. Artificier, 5 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția de Stat Centrul de Instruire „INMACOM-DIDACTIC”;
 15. Electrogazosudor, 11 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția de Stat Centrul de Instruire „INMACOM-DIDACTIC”;
 16. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, forma de organizare cu frecvență, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 17. Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/ subcategoria C/C1), cu dreptul de instruire la categoria C și subcategoria C1, forma de organizare cu frecvență, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 18. Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria CE/C1E; BE), cu dreptul de instruire la categoria CE, forma de organizare cu frecvență, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 19. Conducător/ conducătoare de autobuz/ autocar (categoria/ subcategoria D/D1), cu dreptul de instruire la categoria D și subcategoria D1, forma de organizare cu frecvență, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 20. Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/subcategoria A/A2/A1/AM), cu dreptul de instruire la categoria A și subcategoriile A2 și A1, forma de organizare cu frecvență, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 21. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, forma de organizare cu frecvență, SRL „AUTOEXPERT-PRIM”;
 22. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, forma de organizare cu frecvență, SRL „Autocursprim”;
 23. Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/subcategoria A/A2/A1/AM), cu dreptul de instruire la categoria A și subcategoriile A2, A1 și AM, forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Celebrity”;
 24. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Celebrity”;
 25. Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/ subcategoria C/C1), cu dreptul de instruire la categoria C, forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Celebrity”;
 26. Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria CE/C1E; BE), cu dreptul de instruire la categoria CE, forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Celebrity”;
 27. Conducător/conducătoare de autobuz/autocar (categoria/ subcategoria D/D1), cu dreptul de instruire la categoria D, forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Celebrity”;
 28. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, forma de organizare cu frecvență, SRL „A.A.A-AUTOPRIORITAR”;
 29. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, forma de organizare cu frecvență, SC „NIC-AUTOSERVICE” SRL;
 30. Conducător/conducătoare (categoria/subcategoria B/B1), cu dreptul de instruire la categoria B, forma de organizare cu frecvență, SRL „AUTOVEHICUL-COM”.

V. Diverse

 1. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă.
 2. Aprobarea modificării Ghidului de evaluare externă a programelor de formare continuă. 
 3. Actualizarea Registrului experților evaluatori în domeniul învățământului superior.
 4. Aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță funcționarilor publici și ediției II a Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului angajat în post de specialitate și de deservire tehnică. Anexa1;  Anexa2.

Deciziile Consiliului de conducere din 2022.12.21

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 2. Respingerea demersului de formare a Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor;
 3. Respingerea demersului de formare a Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor;
 4. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii Consiliului științific specializat;
 5. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării;
 6. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate;
 7. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar;
 8. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar;
 9. Aprobarea calității de conducător de doctorat;
 10. Respingerea solicitării de aprobare a calității de conducător de doctorat;
 11. Respingerea cererii de recunoaștere și echivalare a actului privind titlul științific obținut în străinătate;
 12. Aprobarea Seminarelor științifice de profil;
 13. Completarea Registrului experților Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în domeniile cercetării și inovăriiAnexă;
 14. Examinarea contestației referitoare la respingerea solicitării de confirmare a hotărârii Consiliului științific specializat de a conferi titlul științific de doctor. Anexă;
 15. Examinarea contestației referitoare la respingerea solicitării de confirmare a hotărârii Consiliului științific specializat de a conferi titlul științific de doctor. Anexă;
 16. Examinarea contestării deciziei Consiliului de conducere al ANACEC de respingere a deciziei organizației din domeniul cercetării și inovării de a conferi titlul de doctor în drept.

II. Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Biruitorul”, or. Ocnița;
 2. Instituția Publică Liceul Teoretic „Miron Costin” din orașul Florești;
 3. Instituția Privată de Învățământ Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu – Prim”, mun. Chișinău.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământul superior

 1. 0421.1 Drept, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, 240 credite ECTS, formele de învățământ, cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția de Învățământ Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 2. Drept internațional și instituțional, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 3. Instituții de drept administrativ și constituțional, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 4. Instituții de drept privat, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 5. Științe penale, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 6. 0421.1 Drept, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, 240 credite ECTS, formele de învățământ, cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția de Învățământ Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova;
 7. Drept financiar-fiscal, control și audit, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova;
 8. 0421.1 Drept, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, 240 credite ECTS, formele de învățământ, cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 9. Drept imobiliar și cadastral, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 10. 0421.1 Drept, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, 240 credite ECTS, formele de învățământ, cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 11. 0421.1 Drept, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, 240 credite ECTS, formele de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Universitatea de Stat din Comrat;
 12. Drept civil, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Comrat;
 13. Drept penal, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, formele de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Universitatea de Stat din Comrat;
 14. 0421.1 Drept, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, 240 credite ECTS, formele de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 15. Relații de muncă și managementul resurselor umane, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 16. Relații de muncă și managementul resurselor umane, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 17. Științe penale, criminologie și criminalistică, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 18. Științe penale, criminologie și criminalistică, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 19. 0421.1 Drept, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, 240 credite ECTS, formele de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 20. Drept penal, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 21. Drept public, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 22. Dreptul în afaceri, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 23. 0421.1 Drept, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, 240 credite ECTS, formele de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 24. Drept constituțional și administrativ, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 25. Drept constituțional și administrativ, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 26. Drept economic, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 27. Drept economic, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 28. Drept internațional, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 29. Drept internațional, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 30. Drept penal, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 31. Drept penal, domeniul general de studiu 042 Drept, domeniul de formare profesională 0421 Drept, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 32. 0114.11 Istorie, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământul profesional tehnic

 1. 723009 Croitor (în industria confecțiilor), nivelul 3 ISCED, învățământ dual, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Hîncești;
 2. 1012003 Frizer, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență,  Instituția Publică Școala Profesională din or. Hîncești.

V.  Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Psihopedagogie (Învățământul profesional tehnic), 20 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 2. Formarea continuă a cadrelor didactice (Crearea resurselor educaționale digitale deschise), 6 credite, forma de organizare cu frecvență, A.O. Centrul Educațional Pro Didactica;
 3. Psihopedagogie (Proiectul și portofoliul în abordarea didacticii moderne, Gândirea critică pentru formarea competențelor, Managementul proiectelor), 26 credite, forma de organizare cu frecvență, A.O. Centrul Educațional Pro Didactica;
 4. Metrolog-verificator, 8 credite, forma de organizare cu frecvență, ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”;
 5. Psihologi/Psihologe (Asistența psihologică în cazurile de violență în familie), forma de organizare cu frecvență, A.O. Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale;
 6. Conducător/conducătoare de autobuz/autocar (categoria/subcategoria D/D1), forma de organizare cu frecvență, SRL „INSAUTO-GRUP;”
 7. Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/subcategoria A/A2/A1/AM), forma de organizare cu frecvență, SRL „INSAUTO-GRUP;”
 8. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B), forma de organizare cu frecvență, SRL „INSAUTO-GRUP;”
 9. Conducător/conducătoare de autocamion (categoria/ subcategoria C/C1), forma de organizare cu frecvență, SRL „INSAUTO-GRUP;”
 10. Conducător/conducătoare de autospeciale (ansambluri de vehicule de categoria/subcategoria CE/C1E; BE), forma de organizare cu frecvență, SRL „INSAUTO-GRUP;”
 11. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B), forma de organizare cu frecvență, SRL „SERVIAUTO-PRIM”;
 12. Conducător/conducătoare de motocicletă (categoria/subcategoria A/A2/A1), forma de organizare cu frecvență, SRL „AUTOSCHOOL”;
 13. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B), forma de organizare cu frecvență, SRL „AUTOSCHOOL”;
 14. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B), forma de organizare cu frecvență, SRL „AUTO-CADET”;
 15. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B), forma de organizare cu frecvență, SRL „DELCO”;
 16. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B), forma de organizare cu frecvență, SRL „CONCEPT AUTO”;
 17. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B), forma de organizare cu frecvență, SRL „AUTO SATELIT”
 18. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), forma de organizare cu frecvență, SRL „Voiaj-Supciuc Auto”;
 19. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B/B1), forma de organizare cu frecvență, solicitată de către SRL „La Volan”.

VI. Diverse

 1. Ajustarea denumirii programului de formare continuă acreditat „Educație muzicală” din cadrul Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior, aprobat prin HG nr. 482/2017.
 2. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii din învățământul profesional tehnic și de formare continuă.
 3. Aprobarea Procedurii privind evaluarea externă a calității programelor comune de studii superioare și Ghidului de evaluare externă a instituțiilor de învățământ superiorAnexa1. Anexa2.
 4. Modificarea Procedurii de monitorizare post-evaluare a programelor de studii și a instituțiilor de învățământ. Anexă.

Deciziile Consiliului de conducere din 2022.11.25

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor habilitat
 2. Formarea Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 3. Conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în baza propunerilor organizaților din domeniile cercetării și inovării;
 4. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării;
 5. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate;
 6. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor;
 7. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar;
 8. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar;
 9. Respingerea deciziei senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 10. Aprobarea calității de conducător de doctorat;
 11. Respingerea solicitării de aprobare a calității de conducător de doctorat;
 12. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state;
 13. Aprobarea Seminarelor științifice de profil;
 14. Completarea Registrului experților Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în domeniile cercetării și inovării. Anexă;
 15. Examinarea contestației cu privire la respingerea cererii de recunoaștere și echivalare a actului privind titlul științific obținut în străinătate;
 16. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice.

II. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământul profesional tehnic

 1. 42110 Jurisprudență, nivelul 4 ISCED,  forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Privată Colegiul de Studii Integrate al USPEE „Constantin Stere”;
 2. 41310 Planificarea și administrarea afacerilor, nivelul 4 ISCED,  forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Privată Colegiul de Studii Integrate al USPEE „Constantin Stere”;
 3. 42110 Jurisprudență, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău;
 4. 732011 Fierar betonist, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 9 din mun. Chișinău;
 5. 714025 Operator introducere, validare și prelucrare date, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 9 din mun. Chișinău;
 6. 714019-714025 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor - Operator introducere, validare și prelucrare date, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 6, mun. Chișinău;
 7. 713007 - 713009 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice - Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 6, mun. Chișinău;
 8. 714019-714025 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor - Operator introducere, validare și prelucrare date, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale;
 9. 214009 Sculptor în lemn, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.11 din Chișinău

III. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Pedagogie în învățământul primar (Realizarea învățării integrate cu utilizarea instrumentelor și resurselor digitale), 5 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga” din Chișinău;
 2. Științe ale educației (Tehnologii inovaționale în formarea-dezvoltarea personală), 5 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga” din Chișinău;
 3. Formarea profesorilor (Abordarea integrată a conținuturilor de învățare pe modelul STE(A)M), 5 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga” din Chișinău;
 4. Formarea profesorilor (Integrarea resurselor educaționale digitale online în dezvoltarea competenței de comunicare), 5 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga” din Chișinău;
 5. Formarea profesorilor (Utilizarea echipamentelor digitale în activitatea de cercetare), 5 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga” din Chișinău;
 6. Formarea profesorilor (Tehnologii web pentru organizarea procesului educațional pe trepte de instruire), 5 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga” din Chișinău;
 7. Formarea profesorilor (Chromebook pentru organizarea procesului de studii în instituțiile de învățământ general), 5 credite, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creanga” din Chișinău;
 8. Conducător auto transport persoane în trafic național/ internațional, (24 ore - conducători trafic național, 36 ore - conducători trafic internațional), forma de organizare cu frecvență, SOCIETATEA COMERCIALĂ „NUSIM PRIM” S.R.L.;
 9. ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase, (curs de bază - 18 ore, clasa cisterne – 30 ore), forma de organizare cu frecvență, SOCIETATEA COMERCIALĂ „NUSIM PRIM” S.R.L.;
 10. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/ internațional (28 ore - conducători trafic național, 38 ore - conducători trafic internațional), forma de organizare cu frecvență, SOCIETATEA COMERCIALĂ „NUSIM PRIM” S.R.L.;
 11. Conducător auto transport călători în regim de taxi (16 ore), forma de organizare cu frecvență, SOCIETATEA COMERCIALĂ „NUSIM PRIM” S.R.L.;
 12. Expert pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere (pregătire inițială – 60 ore, pregătire periodică – 30 ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu răspundere limitată „PRACTIC AUTO”;
 13. Manager pentru activitatea atelierului de autoservice, (pregătire inițială – 60 ore, pregătire periodică – 30 ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu răspundere limitată „PRACTIC AUTO”;
 14. Manager transport rutier mărfuri (pregătire inițială – 60 ore, pregătire periodică – 30 ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu răspundere limitată „PRACTIC AUTO”;
 15. Manager transport rutier persoane, (pregătire inițială – 60 ore, pregătire periodică – 30 ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu răspundere limitată „PRACTIC AUTO”;
 16. Conducător/conducătoare auto (categoria/subcategoria B), forma de organizare cu frecvență, Centrul de Instruire Auto și Macarale „TOTAL-AUTO” SRL;
 17. Agățător, 8 credite, forma de organizare cu frecvență, Centrul de Instruire Auto și Macarale „TOTAL-AUTO” SRL;
 18. Operator/operatoare dispecer la deservirea ascensoarelor, 6 credite, forma de organizare cu frecvență, Centrul de Instruire Auto și Macarale „TOTAL-AUTO” SRL;
 19. Electrogazosudor, 16 credite, forma de organizare cu frecvență, Centrul de Instruire Auto și Macarale „TOTAL-AUTO” SRL;
 20. Electromecanic ascensoare, 8 credite, forma de organizare cu frecvență, Centrul de Instruire Auto și Macarale „TOTAL-AUTO” SRL;
 21. Mașinist/mașinistă la autoturnuri și autoascensoare hidraulice, 12 credite, forma de organizare cu frecvență, Centrul de Instruire Auto și Macarale „TOTAL-AUTO” SRL;
 22. Mașinist/mașinistă la automacara, 10 credite, forma de organizare cu frecvență, Centrul de Instruire Auto și Macarale „TOTAL-AUTO” SRL;
 23. Deservirea recipientelor sub presiune (instruirea muncitorilor conform Regulamentului NRS 35-03-67:2004), 4 credite, forma de organizare cu frecvență, Centrul de Instruire Auto și Macarale „TOTAL-AUTO” SRL;
 24. Construirea și exploatarea inofensivă a recipientelor sub presiune (instruirea și atestarea personalului tehnic ingineresc conform Regulamentului NRS 35-03-67:2004), 4 credite, forma de organizare cu frecvență, Centrul de Instruire Auto și Macarale „TOTAL-AUTO” SRL;
 25. Construirea și exploatarea inofensivă a macaralelor (instruirea și atestarea personalului tehnic ingineresc conform Regulamentului NRS 35-03-96:2008), 3 credite, forma de organizare cu frecvență, Centrul de Instruire Auto și Macarale „TOTAL-AUTO” SRL;
 26. Mașinist/mașinistă pod rulant, 13 credite, forma de organizare cu frecvență, Centrul de Instruire Auto și Macarale „TOTAL-AUTO” SRL.

IV. Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă” din satul Rădoaia, r-nul Sîngerei.

V. Diverse

 1. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea acreditării programelor de formare continuă.
 2. Examinarea demersului în cadrul procedurii de evaluare externă în vederea acreditării programului de formare continuă.

Deciziile Consiliului de conducere din 2022.11.04

I. Cercetare și inovare

 1. Susținerea tezelor de doctor habilitat, elaborate în baza proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat, reflectate în Ordinul Agenției Naționale de Cercetare Dezvoltare nr.5-PC din 15.02.2019;
 2. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice;
 3. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor. Anexă

II. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare

 1. 0114.1 Matematica, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 2. 0114.5 Chimie, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 3. 0114.6 Biologie, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 4. Inginerie inovațională și transfer tehnologic, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți;
 5. 0211.7 Designul jocurilor, domeniul general de studiu 021 Arte, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 6. 0211.8 Animație, domeniul general de studiu 021 Arte, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 7. 0211.7 Designul jocurilor, domeniul general de studiu 021 Arte, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 8. Energie și mediu, domeniul general de studiu  071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 9. Energie și mediu, domeniul general de studiu  071 Inginerie și activități inginerești, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 10. 0114.11 Istorie, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia;
 11. 0114.9/0114.8 Limba și literatura bulgară/Limba și literatura română, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia;
 12. 0112.1/0114.8 Pedagogie preșcolară și limba și literatura română, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia.

III. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Conducător/ conducătoare auto (categoria B), forma de organizare cu frecvență, SRL „A.A.A.-AUTOPRIORITAR”;
 2. Conducător/ conducătoare auto (categoria B), forma de organizare cu frecvență, SRL  „NIC-AUTOSERVICE”;
 3. Conducător/ conducătoare auto (categoria/ subcategoria B), forma de organizare cu frecvență, Academia „Stefan cel Mare”a Ministerului Afacerilor Interne;
 4. Agent/ agentă de pază (calificare, perfecționare) (20 credite - calificare și 10 credite - perfecționare), forma de organizare cu frecvență, Academia „Stefan cel Mare”a Ministerului Afacerilor Interne;
 5. Manager transport rutier mărfuri, forma de organizare cu frecvență, SRL „BERCON-AUTO”;
 6. Manager transport rutier persoane (instruire inițială – 60 ore, instruire periodică – 30 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „BERCON-AUTO”;
 7. Manager pentru activitatea atelierului de autoservice (instruire inițială – 60 ore, instruire periodică – 30 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „BERCON-AUTO”;
 8. Conducător auto transport călători în regim de taxi (instruire periodică – 16 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „BERCON-AUTO”;
 9. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/ internațional (național – 28 ore, internațional – 38 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „BERCON-AUTO”;
 10. Conducător auto transport persoane în trafic național/ internațional (național – 24 ore, internațional– 36 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „BERCON-AUTO”;
 11. ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase (curs de bază – 18 ore, transportul cisterne – 12 ore, clasa 1 – 8 ore, clasa 7- 8 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „BERCON-AUTO”;
 12. Expert pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere (instruire inițială – 60 ore, instruire periodică – 30 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „BERCON-AUTO”;
 13. Expert ADR de certificare a vehiculelor rutiere pentru transportul de mărfuri periculoase (instruire inițială – 60 ore, instruire periodică – 30 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „BERCON-AUTO”;
 14. Manager pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere (instruire inițială – 60 ore, instruire periodică – 30 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „BERCON-AUTO”;
 15. Educație muzicală (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 16. Arte plastice (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 17. Educație tehnologică (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 18. Barman (30 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 19. Bucătar (24 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 20. Chelner (30 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 21. Cofetar (24 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”.

IV. Diverse

 1. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă;
 2. Neinițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii.

Deciziile Consiliului de conducere din 2022.09.30

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor habilitat;
 2. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 3. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor;
 4. Conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în baza propunerilor organizaților din domeniile cercetării și inovării;
 5. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii Consiliului științific specializat;
 6. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării;
 7.  Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate;
 8.  Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor;
 9.  Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor;
 10. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor;
 11.  Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor;
 12.  Respingerea solicitării de confirmare a hotărârii Consiliului științific specializat de a conferi titlul științific de doctor;
 13.  Respingerea solicitării de confirmare a hotărârii Consiliului științific specializat de a conferi titlul științific de doctor;
 14.  Respingerea solicitării de confirmare a hotărârii Consiliului științific specializat de a conferi titlul științific de doctor;
 15.  Confirmarea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar;
 16. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar;
 17.  Respingerea deciziei senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 18. Aprobarea calității de conducător de doctorat;
 19. Respingerea solicitării de aprobare a calității de conducător de doctorat;
 20. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state;
 21. Respingerea cererii de recunoaștere și echivalare a actului privind titlul științific obținut în străinătate;
 22. Examinarea tezei de doctor în științe ale educației în Seminarul științific de profil;
 23. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice.

     II. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare

      24. 0211.7 Designul jocurilor, domeniul general de studiu 021 Arte, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;

     25. 0211.6 Producție multimedia, domeniul general de studiu 021 Arte, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;

     26. Administrația publică a colectivităților locale, domeniul general de studiu 040 Științe administrative, master de profesionalizare,120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

     III. Diverse

      27. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii superioare;

      28. Actualizarea Registrului experților evaluatori în domeniul învățământului profesional tehnic și Registrului experților evaluatori în domeniul formării profesionale continueAnexă

      29. Sistarea procedurii de evaluare externă a programului de formare continuă Instalator/Instalatoare pentru sisteme termice solare și inițierea procedurii de evaluare externă în vederea acreditării programului de formare continuă Instalator/ Instalatoare instalații de încălzire și echipamente solare din cadrul Centrului de Excelență în Construcții.

Deciziile Consiliului de conducere din 2022.09.16

I. Cercetare și inovare

 1. Completarea Registrului experților Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în domeniile cercetării și inovării.

II. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământul profesional tehnic

 1. 211001 Broșator, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 6 mun. Chișinău;
 2. 211003 Operator în sistemul editorial computerizat, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 6 mun. Chișinău;
 3. 211004 Tipograf print digital și offset, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 6 mun. Chișinău;
 4. 211006 Tipăritor tipar plat, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 6 mun. Chișinău;
 5. 714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 6 mun. Chișinău.

III. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS” SRL;
 2. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/ internațional, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS” SRL;
 3. Conducător auto transport persoane în trafic național/ internațional, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS” SRL;
 4. Conducător auto transport călători în regim de taxi, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS” SRL;
 5. Expert pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS” SRL;
 6. Manager transport rutier persoane, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS” SRL;
 7. Manager transport rutier mărfuri, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS” SRL;
 8. Conducător/ conducătoare auto (categoria B), forma de organizare cu frecvență, SRL „COMAUTOVIT”;
 9. Manager transport rutier responsabil pentru desfășurarea activității de autogară, forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Centru”;
 10. Expert de examinare a autocarului privind corespunderea acestuia cerințelor stipulate în Acordul INTERBUS, forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Centru”.

IV. Diverse

 1. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de învățământ profesional tehnic și de formare continuă;
 2. Aprobarea Standardului de competențe pentru evaluatorul extern. Anexă

Deciziile Consiliului de conducere din 2022.07.29

I. Cercetare și inovare

 1. Prelungirea termenului de abilitare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor;
 2. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state;
 3. Aprobarea Seminarelor științifice de profil.

II. Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, mun. Cahul;
 2. Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din com. Ciorescu, mun. Chișinău;
 3. Instituția Liceul Teoretic „Petr Rumeanțev”, mun. Cahul;
 4. Instituția Publică Liceul Teoretic Cotiujenii Mari, s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești;
 5. Instituția Publică Liceul Teoretic „Boris Cazacu” din or. Nisporeni;
 6. Instituția Publică Liceul Teoretic Academia Copiilor, mun. Chișinău.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare

 1. 0914.4 Optometrie, domeniul general de studiu 091 Sănătate, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova;
 2. 0915.1 Fiziokinetoterapie și reabilitare, domeniul general de studiu 091 Sănătate, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova;
 3. Optometrie clinică, domeniul general de studiu 091 Sănătate, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova;
 4. Managementul informațional, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 5. Securitatea sistemelor informatice, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 6. Administrarea bazelor de date și tehnologii Web, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 7. Programare Web, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 8. Agroecologie, domeniul general de studiu 052 Științe ale mediului, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova (absorbită de Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, HG nr. 485 din 13.07.2022);
 9. Agroinginerie, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova (absorbită de Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, HG nr. 485 din 13.07.2022);
 10. Electrotehnologii în mediul rural, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova (absorbită de Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, HG nr. 485 din 13.07.2022);
 11. Hidroameliorație, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova (absorbită de Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, HG nr. 485 din 13.07.2022);
 12. Managementul creșterii animalelor și apicultura, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova (absorbită de Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, HG nr. 485 din 13.07.2022);
 13. Managementul ecosistemelor forestiere, domeniul general de studiu 082 Silvicultură, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova (absorbită de Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, HG nr. 485 din 13.07.2022);
 14. Siguranța alimentelor de origine animală, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova (absorbită de Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, HG nr. 485 din 13.07.2022);
 15. Agricultura conservativă, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova (absorbită de Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, HG nr. 485 din 13.07.2022);
 16. Biotehnologii în obținerea și prelucrarea produselor animaliere, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activați inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova (absorbită de Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, HG nr. 485 din 13.07.2022);
 17. 0511.2 Biologie moleculară, domeniul general de studiu 051 Științe biologice, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 18. 0613.1 Tehnologia informației, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, 240 credite ECTS, formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 19. Biologie moleculară, domeniul general de studiu 051 Științe biologice, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 20. Managementul mediului, domeniul general de studiu 052 Științe ale mediului, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 21. Științe biologice aplicate, domeniul general de studiu 051 Științe biologice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 22. Tehnologii informaționale în modelare, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 23. Procedee și metode de măsurare în ingineria mediului, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 24. Administrare publică, domeniul general de studiu 040 Științe administrative, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Academia de Administrare Publică (absorbită de Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova, HG nr. 485 din 13.07.2022);
 25. Management, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Academia de Administrare Publică (absorbită de Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova, HG nr. 485 din 13.07.2022);
 26. Relații internaționale, domeniul general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Academia de Administrare Publică (absorbită de Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova, HG nr. 485 din 13.07.2022);
 27. Didactici moderne ale disciplinelor filologice (limba rusă), master de profesionalizare, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 28. Didactici moderne ale disciplinelor filologice (limba rusă), master de profesionalizare, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 29. 0114.11 Istorie, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia;
 30. 0114.9/0114.8 Limba și literatura bulgară/Limba și literatura română, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia;
 31. 0112.1/0114.8 Pedagogie preșcolară și limba și literatura română, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia;
 32. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii superioare.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământul profesional tehnic

 1. 61230 Rețele de calculatoare, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
 2. 71310 Electroenergetică, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
 3. 71320 Electromecanică, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
 4. 71420 Automatizarea proceselor tehnologice, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
 5. 71430 Comunicații poștale, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
 6. 71480 Tehnologii și rețele de telecomunicații, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
 7. 71570 Metrologie și certificarea conformității,  nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
 8. 732036-732039 Tencuitor-Zugrav, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din Criuleni;
 9. 723010-723011 Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă - Cusător (industria ușoară), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din Criuleni;
 10. 715005 – 715021 Electrogazosudor-montator – Tăietor cu gaze, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din Criuleni;
 11. 714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din Criuleni;
 12. 716006 Mecanic auto (fără dreptul de a elibera Actul de studii pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din Criuleni;
 13. 716006-716004 Mecanic-auto - Lăcătuș redresare caroserii (fără dreptul de a elibera Actul de studii pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din Criuleni;
 14. 732032 Placator – mozaicar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din Criuleni;
 15. 723012 Cusătoreasă (în industria confecțiilor), învățământ dual, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională orașul Rezina;
 16. 732021 Lăcătuș-instalator tehnică sanitară, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională orașul Rezina;
 17. 715005-715021 Electrogazosudor-montator – Tăietor cu gaze, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională orașul Rezina;
 18. 732036 Tencuitor, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională orașul Rezina;
 19. 732036 Tencuitor (8 luni), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională orașul Rezina;
 20. 723012 Cusătoreasă (în industria confecțiilor), învățământ dual, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională or. Orhei;
 21. 732008-732009 Electrician în construcții - Electrician-montator rețele de iluminat, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău;
 22. 732008 Electrician în construcții, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău;
 23. 715005-715021 Electrogazosudor montator - Tăietor cu gaze, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău;
 24. 715006 Electrosudor la sudarea manuală (8 luni), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău; nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău;
 25. 732021 Lăcătuș instalator tehnică sanitară, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău;
 26. 732031 Placator cu plăci, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău;
 27. 732037 Tâmplar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău;
 28. 732036 Tencuitor, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău;
 29. 732036-732031 Tencuitor - Placator cu plăci, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău;
 30. 732036-732039 Tencuitor - Zugrav, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3, mun. Chișinău;
 31. 716001-716006 Electrician - electronist auto - Mecanic auto (fără dreptul de eliberare a Actului de studii pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Ștefan Vodă;
 32. 715005 Electrogazosudor montator, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Ștefan Vodă;
 33. 1041018-1041019 Tractorist - Tractorist-mașinist în producția agricolă (fără dreptul de eliberare a Actului de studii pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), , nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Ștefan Vodă;
 34. 723004 Cizmar - confecționer încălțăminte la comandă, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala profesională nr. 11, mun. Chișinău;
 35. 723011 Cusător (industrie ușoară), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala profesională nr. 11, mun. Chișinău;
 36. 921002 Îngrijitor bolnavi la domiciliu, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala profesională nr. 11, mun. Chișinău;
 37. 714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala profesională nr. 11, mun. Chișinău;
 38. 214009 Sculptor în lemn, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala profesională nr. 11, mun. Chișinău;
 39. 1012001 Coafor, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Briceni;
 40. 723011 Cusător (industria ușoară), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Briceni;
 41. 716006 Mecanic auto (fără dreptul de a elibera Actul de studii pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Briceni;
 42. 732036 Tencuitor, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Briceni;
 43. 73220 Construcția și exploatarea clădirilor și edificiilor, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Construcții din Hîncești;
 44. 41110 Contabilitate, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Construcții din Hîncești;
 45. 73120 Cadastru și organizarea teritoriului, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Construcții din Hîncești;
 46. 73250 Evaluarea imobilului, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Construcții din Hîncești;
 47. 73260 Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Construcții din Hîncești;
 48. 714019-714025 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor - Operator introducere, validare și prelucrare date, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 4, mun. Chișinău;
 49. 214003-214009 Confecționer obiecte de artă din lemn - Sculptor în lemn, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 4, mun. Chișinău;
 50. 722013 - 722004 Tâmplar mobilă - Finisor articole din lemn, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 4, mun. Chișinău;
 51. 722013 - 722011 Tâmplar mobilă – Tapetar mobilă, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 4, mun. Chișinău;
 52. 722014 - 722006 Tâmplar universal - Operator la mașini de prelucrat lemn, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 4, mun. Chișinău;
 53. 722014 Tâmplar universal, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 4, mun. Chișinău;
 54. 61210 Administrarea aplicațiilor Web, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Tehnic Feroviar din mun. Bălți;
 55. 61220 Administrarea bazelor de date, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Tehnic Feroviar din mun. Bălți;
 56. 71470 Sisteme automatizate în transportul feroviar, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Tehnic Feroviar din mun. Bălți;
 57. 104110 Traficul auto (fără dreptul de a elibera Actul de studii pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Tehnic Feroviar din mun. Bălți;
 58. 104120 Traficul feroviar de mărfuri și pasageri, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Tehnic Feroviar din mun. Bălți;
 59. 715005-715021 Electrogazosudor - montator - Tăietor cu gaze, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 6 mun. Chișinău;
 60. 716001-716006 Electrician-electronist auto – Mecanic auto (fără dreptul de a elibera Actul de studii pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 6 mun. Chișinău;
 61. 716006 Mecanic auto (fără dreptul de a elibera Actul de studii pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 6 mun. Chișinău.

V. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase (92 ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată ”Centrul de management și testări auto”;
 2. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/ internațional (național – 28 ore, internațional 38 ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată ”Centrul de management și testări auto”;
 3. Conducător auto transport persoane în trafic național/ internațional (național 24 ore, internațional 36 ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată ”Centrul de management și testări auto”;
 4. Manager transport rutier persoane (90 ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată ”Centrul de management și testări auto”;
 5. Manager transport rutier mărfuri (90 ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată ”Centrul de management și testări auto”;
 6. Instalator/ instalatoare sisteme fotovoltaice solare (14 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
 7. Conducător/conducătoare auto (categoria B), forma de organizare cu frecvență, SRL „PROFESIONAL-CRISAUTO”.
 8. Reaprobarea programului de formare continuă Maistru-instructor în producție cu 16 credite în Maistru-instructor în producție cu 20 credite, forma de învățământ cu frecvență, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

VI. Diverse

111. Aprobarea Raportului de autoevaluare al ANACEC.

Deciziile Consiliului de conducere din 2022.07.01

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 2. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor;
 3. Conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în baza propunerilor organizaților din domeniile cercetării și inovării;
 4. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerilor Consiliilor științifice specializate;
 5. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării;
 6. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate;
 7. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor;
 8. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor;
 9. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor;
 10. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor;
 11. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor;
 12. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar;
 13. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar;
 14. Respingerea deciziilor senatelor instituțiilor de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 15. Aprobarea calității de conducător de doctorat;
 16. Respingerea solicitării de aprobare a calității de conducător de doctorat;
 17. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state;
 18. Aprobarea Seminarelor științifice de profil.

II. Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

 1. Liceul Teoretic „B.P. Hasdeu”, mun. Bălți;
 2. Instituția Publică Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, or. Drochia;
 3. Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”  or. Strășeni, r-nul Strășeni;
 4. Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Fălești;
 5. Instituția Privată Liceul „Da Vinci”,  mun. Chișinău.

III. Evaluare externă a calității programelor de studii superioare

 1. 0215.3 Dirijat (Dirijat coral), domeniul general de studiu 021 Arte, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 2. 0216.4 Dramaturgie și scenaristică, domeniul general de studiu 021 Arte, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 3. 0211.2 Imagine film și TV, domeniul general de studiu 021 Arte, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 4. 0211.4 Producție film și TV, domeniul general de studiu 021 Arte, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 5. Licență 0211.1 Regie film și TV, domeniul general de studiu 021 Arte, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 6. 0216.5 Teatrologie și management teatral, domeniul general de studiu 021 Arte, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 7. 0111.10 Limba germană și engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 8. Comunicare multilingvă, management intercultural și limbaje de afaceri, domeniul general de studiu 023 Filologie, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 9. Didactici moderne ale disciplinelor filologice (limba rusă), master de profesionalizare, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 10. Didactici moderne ale disciplinelor filologice (limba rusă), master de profesionalizare, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 11. 0114.9 Limba și literatura rusă, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență redusă, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 12. 0114.9/0114.10 Limba și literatura rusă și limba engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământul profesional tehnic

 1. 72330 Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de excelență în Industria Ușoară;
 2. 21210 Design interior, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 3. 41510 Servicii administrative și de secretariat, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 4. 42110 Jurisprudența, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 5. 101210 Frizerie și cosmetică, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 6. 101220 Planificarea și administrarea serviciilor de frumusețe, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 7. 21510 Canto, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Educația Artistică „Ștefan Neaga”;
 8. 21540 Dirijare corală, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Educația Artistică „Ștefan Neaga”;
 9. 21520 Interpretare instrumentală, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Educația Artistică „Ștefan Neaga”;
 10. 21560 Muzicologie, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Educația Artistică „Ștefan Neaga”;
 11. 21570 Dans, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Educația Artistică „Ștefan Neaga”;
 12. 21510 Canto, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ „Colegiul de muzică și pedagogie”;
 13. 21540 Dirijare corală, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ „Colegiul de muzică și pedagogie”;
 14. 21520 Interpretare instrumentală, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ „Colegiul de muzică și pedagogie”;
 15. 21590 Coregrafie, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Național de Coregrafie;
 16. 72330 Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Tehnologic  din Chișinău;
 17. 72320 Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din tricot, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Tehnologic  din Chișinău;
 18. 72340 Modelarea și tehnologia articolelor din piele și înlocuitori, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Tehnologic  din Chișinău;
 19. 71340 Mașini și aparate electrice de uz casnic, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Tehnologic  din Chișinău;
 20. 71330 Electrificarea agriculturii, nivelul 4 ISCED,  forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi;
 21. 721004 Brutar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din Ciumai, r-nul Taraclia;
 22. 715005 Electrogazosudor-montator, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din Ciumai, r-nul Taraclia;
 23. Tractorist (fără dreptul de eliberare a Actului de studii pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din Ciumai, r-nul Taraclia;
 24. 721004 Brutar, nivelul 3 ISCED, învățământ dual, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Hîncești;
 25. 723012 Cusătoreasă (industria confecțiilor), nivelul 3 ISCED, învățământ dual, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Hîncești;
 26. 715005-715021 Electrogazosudor montator-Tăietor cu gaze, nivelul 3 ISCED, învățământ dual, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Hîncești;
 27. 732031 Placator cu plăci, nivelul 3 ISCED, învățământ dual, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Hîncești;
 28. 732036-732039 Tencuitor - Zugrav, nivelul 3 ISCED, învățământ dual, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Hîncești.

V. Evaluare externă a calității programelor de formare continuă

 1. Servicii ale securității (Probleme actuale ale securității naționale), forma de organizare cu frecvență, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.  

VI. Diverse

 1. Actualizarea Registrului experților evaluatori în domeniul învățământului superior; Anexă
 2. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii superioare;
 3. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă.

Deciziile Consiliului de conducere din 2022.05.27

I. Cercetare și inovare

 1. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice;
 2. Modificarea componenței Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor;
 3. Aprobarea Registrului materialelor publicate în baza manifestărilor științifice organizate în anul 2021; Registrul 1; Registrul 2;
 4. Aprobarea Seminarelor științifice de profil;
 5. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;

II. Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Internat cu profil sportiv Lipoveni, r. Cimișlia;
 2. Instituția Publică Liceul Teoretic „Aurel David”, s. Bardar, r. Ialoveni;
 3. Liceul Teoretic Tețcani, s. Tețcani, r. Briceni.

 III. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare

 1. Istoria și cultura religiilor, domeniul general de studiu 022 Științe umaniste, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 2. Managementul patrimoniului cultural, domeniul general de studiu 022 Științe umaniste, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 3. Stat și societate din perspectivă istorică (forme de guvernare, securitate națională și relații internaționale), domeniul general de studiu 022 Științe umaniste, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 4. 0613.4 Informatică, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământul profesional tehnic

 1. 61110 Calculatoare, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 2. 61210 Administrarea aplicațiilor web, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 3. 61230 Rețele de calculatoare, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 4. 61310 Programare și analiza produselor de program, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 5. 71480 Tehnologii și rețele de telecomunicații, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 6. 71620 Diagnosticarea tehnică a transportului auto (fără dreptul de eliberare a Actului de studii pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 7. 72120 Tehnologia alimentației publice, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 8. 104110 Traficul auto (fără dreptul de eliberare a Actului de studii pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea Tehnică a Moldovei;
 9. 42110 Jurisprudență, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca.

V.  Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase (120 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Centru”;
 2. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/ internațional (național – 28 ore, internațional – 38 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Centru”;
 3. Conducător auto transport persoane în trafic național/ internațional (național – 24 ore, internațional – 36 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Centru”;
 4. Conducător auto transport călători în regim de taxi (46 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Centru”;
 5. Consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase (DGSA) (150 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Centru”;
 6. Expert ADR de certificare a vehiculelor rutiere pentru transportul de mărfuri periculoase (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Centru”;
 7. Expert CEMT de certificare a vehiculelor rutiere pentru transportul de mărfuri (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Centru”;
 8. Expert pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Centru”;
 9. Manager pentru activitatea atelierului de autoservice (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Centru”;
 10. Manager pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Centru”;
 11. Manager transport rutier mărfuri (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Centru”;
 12. Manager transport rutier persoane (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Centru”;
 13. Manager transport rutier responsabil pentru desfășurarea activității de autogară (60 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Centru”;
 14. Expert de examinare a autocarului privind corespunderea acestuia cerințelor stipulate în Acordul INTERBUS (28 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Autotest Centru”;
 15. Conducător auto transport persoane în trafic național/ internațional (național – 24 ore, internațional – 36 ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „Top Respect”;
 16. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/ internațional (național – 28 ore, internațional – 38 ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „Top Respect”;
 17. ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase (38 ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „Top Respect”;
 18. Conducător auto transport persoane în regim de taxi (16 ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „Top Respect”;
 19. Manager transport rutier mărfuri (90 ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată ”Nighedi Trans”;
 20. Manager transport rutier persoane (90 ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată ”Nighedi Trans”;
 21. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional (național – 28 ore, internațional – 38 ore ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată ”Nighedi Trans”;
 22. Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional (național – 24 ore, internațional – 36 ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată ”Nighedi Trans”;
 23. ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase (18 ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată ”Nighedi Trans”;
 24. Conducător auto transport persoane (troleibuz) (18 ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată ”Nighedi Trans”;
 25. Conducător auto transport călători în regim de taxi (46 ore), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată ”Nighedi Trans”;
 26. Protecția persoanelor și a proprietății (formarea profesională inițială a personalului organizațiilor particulare de detectiv și de pază) (240 ore), forma de organizare cu frecvență, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată;
 27. Protecția persoanelor și a proprietății (perfecționarea personalului organizațiilor particulare de detectiv și de pază) (120 ore), forma de organizare cu frecvență, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată;
 28. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență, IÎ Centrul de instruire a conducătorilor auto „VEHICUL”.

VI. Diverse

 1. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii superioare.
 2. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă.

Deciziile Consiliului de conducere din 2022.04.28

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor habilitat;
 2. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 3. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor;
 4. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării;
 5. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate;
 6. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor;
 7. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar;
 8. Aprobarea calității de conducător de doctorat;
 9. Respingerea solicitării de aprobare a calității de conducător de doctorat;
 10. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state;
 11. Aprobarea Seminarelor științifice de profil;
 12. Completarea Regulamentului privind constituirea și activitatea seminarului științific de profil.

II. Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă”, or. Cimișlia;
 2. Instituția de Învățămînt Liceul Teoretic „Ion Creangă” din s. Hîrbovăț, r. Anenii Noi.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare studii superioare

 1. Geografia mediului înconjurător, domeniul general de studiu 053 Științe fizice, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 2. Geoinformatică, domeniul general de studiu 053 Științe fizice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 3. Chimie ecologică, domeniul general de studiu 050 Științe chimice, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 4. Biologie și psihologia sănătății, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 5. Filosofii contemporane, domeniul general de studiu 022 Științe umaniste, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 6. Tehnologia informației, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 7. Securitate informațională, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 8. Calculatoare și rețele informaționale, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 9. Managementul aplicațiilor informaționale, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 10. 0613.4 Informatică, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 11. Microelectronică și nanotehnologii, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 12. Inginerie biomedicală, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 13. Sisteme și comunicații electronice, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 14. Securitatea informației în sisteme și rețele de comunicații, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 15. Mentenanța și managementul rețelelor de telecomunicații, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 16. Științe horticole, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 17. Siguranța alimentelor de origine vegetală, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 18. Protecția integrată a plantelor, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 19. Protecția integrată a agroecosistemelor, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 20. Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producția vitivinicolă cu denumire de origine, domeniul general de studiu 081 Științe agricole, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 21. Securitate și apărare, domeniul general de studiu 103 Servicii ale securității, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”;
 22. 0114.10 Limbi străine (Limba engleză și germană), 011 Științe ale educației, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Comrat.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământul profesional tehnic

 1. 71460 Mecatronică, nivelul 5 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Inginerie;
 2. 715110 Utilaj tehnologic industrial și accesorii, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Inginerie;
 3. 1013002-1013004 Bucătar-Chelner (ospătar), nivelul 3 ISCED,  forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională mun. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia;
 4. 723010 - 723011 Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă - Cusător (industria ușoară), nivelul 3 ISCED,  forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională mun. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia;
 5. 722201 Lăcătuș la lucrările de asamblare mecanică, nivelul 3 ISCED,  forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională mun. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia;
 6. 732033 Restaurator tencuieli decorative și modenatură, nivelul 3 ISCED,  forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională mun. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia;
 7. 1013002 Bucătar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Nisporeni;
 8. 723012 Cusătoreasă (industria confecțiilor), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Nisporeni;
 9. 1041018-1041019 Tractorist - Tractorist-mașinist în producția agricolă, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Nisporeni;
 10. 714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Nisporeni;
 11. 811013-811011 Viticultor-vinificator - Pomicultor, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Nisporeni;
 12. 732033 Restaurator tencuieli decorative și modenatură, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională, or. Vulcănești, UTA Găgăuzia;
 13. 42110 Jurisprudență, nivelul 4 ISCED,  forma de învățământ cu frecvență, Instituția Privată Colegiul de Criminologie, Administrare și Drept „Valeriu Bujor”;
 14. 41510 Servicii administrative și de secretariat, nivelul 4 ISCED,  forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani;
 15. 11210 Educație timpurie (calificarea educator), nivelul 4 ISCED,  forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani;
 16. 101210 Frizerie și cosmetică, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Colegiul „Mondostud-Art”.

 

V. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Psihopedagogi (Strategii de predare-învățare-evaluare) forma de organizare cu frecvență, Universitatea Tehnică a Moldovei.

 

VI. Diverse

 1. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii superioare.
 2. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de învățământ profesional tehnic și de formare continuă.
 3. Aprobarea Regulamentului privind implicarea părților interesate în activitățile de asigurare externă a calității. Anexă; Anexa engleză;
 4. Aprobarea ediției II a Regulamentului intern al  Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Anexă

Deciziile Consiliului de conducere din 2022.04.01

I. Cercetare și inovare

 1. Modificarea componenței Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor;
 2. Prelungirea termenului de abilitare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor;
 3. Modificarea și completarea Regulamentului Comisiilor de experți în domeniul atestării.

II. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Metodica predării informaticii (600 ore/20 credite), forma de organizare cu frecvență, Centrul de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educați);
 2. Conducător de încărcător (90 ore/3 credite), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centru de Instruire și Producție”;
 3. Operator în sala de cazane (570 ore/19 credite), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centru de Instruire și Producție”;
 4. Agățător (90 ore/3 credite), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centru de Instruire și Producție”;
 5. Informatică (60 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău;
 6. Limba engleză (60 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământul profesional tehnic

 1. 71540 Mașini și sisteme de producere (nivel 4 ISCED), forma de organizare cu frecvență, Colegiul Tehnic al UTM;
 2. 71590 Tehnologia prelucrării materialelor (nivel 4 ISCED), forma de organizare cu frecvență, Colegiul Tehnic al UTM;
 3. 715110 Utilaj tehnologic industrial și accesorii (nivel 4 ISCED), forma de organizare cu frecvență, Colegiul Tehnic al UTM; 
 4. Aprobarea ediției II a Ghidului de evaluare externă a programelor de formare profesională în învățământul profesional tehnic și a Ghidului de evaluare externă a programelor de formare continuă;
 5. Aprobarea Procedurii  de evaluare externă în două etape a programelor de formare profesională continuă cu un număr de până la 900 ore (30 credite); (ANEXĂ)
 6. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de învățământ profesional tehnic și de formare continuă.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare

 1. Electroenergetică, domeniul general de studiu  071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 2. Inginerie electrică, domeniul general de studiu  071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 3. Inginerie și managementul calității, domeniul general de studiu  071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 4. Energie și mediu, domeniul general de studiu  071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 5. Energie și mediu, domeniul general de studiu  071 Inginerie și activități inginerești, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 6. Aprobarea ediției III a Ghidului de evaluare externă a programelor de studii superioare de licență și studii superioare integrate și a Ghidului de evaluare externă a programelor de studii superioare de master;
 7. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii superioare.

V. Diverse

    23. Aprobarea ediției II a Procedurii de monitorizare post-evaluare a programelor de studii și a instituțiilor de învățământ (ANEXĂ).

Deciziile Consiliului de conducere din 2022.03.01

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor habilitat;
 2. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 3. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor;
 4. Conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în baza propunerilor organizaților din domeniile cercetării și inovării;
 5. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării;
 6. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate;
 7. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor;
 8. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar;
 9. Respingerea deciziei senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de profesor universitar;
 10. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar;
 11. Aprobarea calității de conducător de doctorat;
 12. Respingerea solicitării de aprobare a calității de conducător de doctorat;
 13. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state;
 14. Aprobarea Seminarelor științifice de profil;
 15. Confirmarea titlului științific de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării;
 16. Completarea Registrului experților Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în domeniile cercetării și inovării;
 17. Aprobarea Regulamentului privind publicațiile științifice, științifico-metodice, didactice și alte lucrări acceptate în procesul de evaluare a cercetării și inovării; Anexă.
 18. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice.

II. Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic „A. Pușkin”, or. Căușeni;
 2. Liceul Teoretic „S.P. Economov”, s. Etulia, r. Vulcănești, UTA Găgăuzia;
 3. Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Grigore Grigoriu” din s. Cîrnățeni, r. Căușeni;
 4. Instituția Publică Instituție de Învățământ Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”, s Fîrlădeni, r. Căușeni;
 5. Liceul Teoretic „Grigore Vieru”, or. Briceni.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare

 1. Management în administrația publică, domeniul general de studiu 040 Științe Administrative, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, formele de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă prestat de Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 2. Politici și servicii publice, domeniul general de studiu 040 Științe administrative, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență prestat de  Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 3. Relații publice și publicitate, domeniul general de studiu 032 Jurnalism și informare, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență prestat de Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 4. Managementul  administrației publice, domeniul general de studiu 040 Științe Administrative, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență prestat de Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 5. Administrația publică a colectivităților locale, domeniul general de studiu 040 Științe administrative, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență prestat de  Instituția Publică Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;
 6. 0114.12 Muzică, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia;
 7. 0113.1 Pedagogie în învățământul primar, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Perfecționarea  profesională  a  cadrelor didactice  din  cadrul  unităților  de  instruire  a  personalului  din  domeniul  transportului  rutier  (Profesor  de siguranță rutieră) (150 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 2. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/ internațional (40 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 3. Manager transport rutier persoane (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 4. Manager transport rutier mărfuri (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 5. Manager pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 6. Manager pentru activitatea atelierului de autoservice (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 7. Manager transport rutier responsabil pentru desfășurarea activității de autogară (60 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 8. Expert pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 9. Expert pentru lucrările de montare, reparare  și/sau  verificare  a  tahografelor  și/sau  limitatoarelor  de viteză (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 10. Expert de  examinare a autocarului  privind  corespunderea  acestuia  cerințelor  stipulate  în  Acordul INTERBUS (28 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 11. Expert CEMT de certificare a vehiculelor rutiere pentru transporturi de mărfuri (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 12. Expert ADR de certificare a vehiculelor rutiere pentru transportul de mărfuri periculoase (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 13. Conducător auto transport călători în regim de taxi (16 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 14. Conducător auto transport persoane în trafic național/ internațional (60 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 15. ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase (60 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;

V. Diverse

 1. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisia de evaluare externă a calității în vederea acreditării programului de formare continuă și coordonatorul comisiei de evaluare externă.
 2. Inițierea concursului pentru selectarea unui membru al Comisiei de profil în învățământul profesional tehnic.

Deciziile Consiliului de conducere din 2022.01.28 

Cercetare și inovare

 1. Confirmarea titlului științific de doctor în științe conferit de organizația din domeniile cercetării și inovării;
 2. Respingerea cererii de recunoaștere și echivalare a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 3. Respingerea cererii de recunoaștere și echivalare a titlului științific de doctor în științe;
 4. Modificarea și completarea Metodologiei de creare, actualizare și gestionare a Registrului experților Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în domeniile cercetării și inovării;
 5. Modificarea Regulamentului cu privire la recunoașterea, clasificarea și evidența manifestărilor științifice.

Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolae Mihai” din s. Ciobalaccia, r. Cantemir;
 2. Instituția Publică Liceul Teoretic „Ioan Sârbu”, s. Ignăței, r. Rezina;
 3. Liceul Teoretic „A. Doljnenko”, or. Vulcănești;
 4. Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Edineț.

Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare

 1. Materiale avansate în chimie și biofarmaceutică, domeniul general de studiu 050 Științe chimice, master științific, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 2. Tehnologii moderne în industria cosmetică, farmaceutică și în protecția mediului, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 3. Fizica, domeniul general de studiu 053 Științe fizice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 4. 0113.1/ 0114.10 Pedagogie în învățământul primar și limba engleză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 5. Traducere și interpretare de conferințe, domeniul general de studiu 023 Filologie, 120 credite ECTS, master de profesionalizare, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 6. 0114.10 Limbi străine (Limba engleză și germană), domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea de Stat din Comrat;
 7. 0114.12 Muzică, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia;
 8. 0113.1 Pedagogie în învățământul primar, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia;
 9. 0114.11 Istorie, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia;
 10. 0114.9/0114.8 Limba și literatura bulgară/Limba și literatura română, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia;
 11. 0112.1/0114.8 Pedagogie preșcolară și limba și literatura română, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia;
 12. Leadership și instruire, Domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de organizare a învățământului cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 13. Pedagogie vocațională - Inginerie și fabricație, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, „Consorțiului Universitar M-TVET” constituit din Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Evaluarea externă a calității programelor de învățământ profesional tehnic

 1. 101220 Planificarea și administrarea serviciilor de frumusețe, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență; Instituția de învățământ Colegiul „Mondostud-Art”;
 2. 101210 Frizerie și cosmetică, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ Colegiul „Mondostud-Art”;
 3. 716006 Mecanic auto, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA;
 4. 716006-716004 Mecanic auto - Lăcătuș redresare caroserii, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA;
 5. 732036 Tencuitor, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA;
 6. 732021 Lăcătuș instalator tehnică sanitară, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA;
 7. 723012 Cusătoreasă (industria confecțiilor), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA.

Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Maistru-instructor în producție (16 credite), forma de organizare cu frecvență, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova;
 2. Perfecționarea  profesională  a  cadrelor didactice  din  cadrul  unităților  de  instruire  a  personalului  din  domeniul  transportului  rutier  (Profesor  de siguranță rutieră) (150 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 3. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/ internațional (40 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 4. Manager transport rutier persoane (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 5. Manager transport rutier mărfuri (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 6. Manager pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 7. Manager pentru activitatea atelierului de autoservice (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 8. Manager transport rutier responsabil pentru desfășurarea activității de autogară (60 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 9. Expert pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 10. Expert  pentru  lucrările  de  montare,  reparare  și/sau  verificare  a  tahografelor  și/sau  limitatoarelor  de viteză (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 11. Expert de  examinare  a  autocarului  privind  corespunderea  acestuia  cerințelor  stipulate  în  Acordul INTERBUS (28 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 12. Expert CEMT de certificare a vehiculelor rutiere pentru transporturi de mărfuri (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 13. Expert ADR de certificare a vehiculelor rutiere pentru transportul de mărfuri periculoase (90 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 14. Conducător auto transport călători în regim de taxi (16 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 15. Conducător auto transport persoane în trafic național/ internațional (60 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 16. ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase (60 ore), forma de organizare cu frecvență, SC „MICROSIF-AUTO” SRL;
 17. Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor 4 credite, forma de organizare cu frecvență, INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN CONSTRUCȚII „INCERCOM” Î.S.;
 18. Diriginte de șantier, 5 credite, forma de organizare cu frecvență, INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN CONSTRUCȚII „INCERCOM” Î.S.;
 19. Elaborator de devize (în construcții),  3 credite, forma de organizare cu frecvență, INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN CONSTRUCȚII „INCERCOM” Î.S.;
 20. Personal de specialitate din laboratoarele de încercări în construcții, 5 credite, forma de organizare cu frecvență, INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN CONSTRUCȚII „INCERCOM” Î.S.;
 21. Proiectant (în construcții), 3 credite, forma de organizare cu frecvență, INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN CONSTRUCȚII „INCERCOM” Î.S.;
 22. Responsabil tehnic (în construcții), 5 credite, forma de organizare cu frecvență, INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN CONSTRUCȚII „INCERCOM” Î.S.;
 23. Responsabil tehnic pentru lucrări specializate și instalații aferente construcțiilor, 4 credite, forma de organizare cu frecvență, INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN CONSTRUCȚII „INCERCOM” Î.S.;
 24. Profesor în învățământul profesional (Bazele antreprenoriatului și administrarea afacerii) (10 credite), forma de organizare cu frecvență, IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe;
 25. Profesori în învățământul profesional (Didactica disciplinelor economice) (10 credite), forma de organizare cu frecvență, IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe;
 26. Finanțe și bănci (Perfecționarea angajaților din sectorul bancar și non-bancar) (2 credite), forma de organizare cu frecvență, IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe;
 27. Profesori în învățământul profesional (Firma de exercițiu) (10 credite), forma de organizare cu frecvență, IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe;
 28. Profesori în învățământul profesional (Managementul calității în ÎPT) (10 credite), forma de organizare cu frecvență, IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe.

  Diverse

  1. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii superioare.
  2. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de învățământ profesional tehnic.
  3. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă.
  4. Aprobarea Raportului de activitate al ANACEC pentru anul 2021.
  5. Inițierea concursului pentru selectarea unui membru al Comisiei de profil în domeniul formării profesionale continue.

Deciziile Consiliului de conducere din 2021.12.22

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliului ştiinţific specializat pentru susținerea tezei de doctor habilitat;
 2. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 3. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii Consiliului științific specializat;
 4. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării;
 5. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate;
 6. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor;
 7. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor;
 8. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar;
 9. Respingerea contestației referitoare la respingerea confirmării titlului științifico-didactic de profesor universitar;
 10. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar;
 11. Respingerea deciziei senatelor instituțiilor de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 12. Aprobarea calității de conducător de doctorat;
 13. Respingerea solicitării de aprobare a calității de conducător de doctorat;
 14. Recunoașterea și echivalarea actului privind titlul științific obținut în alt stat;
 15. Aprobarea Seminarelor științifice de profil;
 16. Completarea Registrului experților Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în domeniile cercetării și inovării;
 17. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice;
 18. Modificarea și completarea Regulamentului cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice.

II. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare

 1. Didactica matematicii, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 2. Didactica limbii engleze, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 3. Didactica limbii franceze, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 4. 0114.10 Limbi străine. Limba franceză și limba engleză, studii superioare de licență, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 5. Limbi moderne aplicate (limba engleză), domeniul general de studiu 023 Filologie, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 6. Didactici moderne ale disciplinelor filologice (limba română), domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 90 credite ECTS, master de profesionalizare, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 7. Didactici moderne ale disciplinelor filologice (limba română), domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 120 credite ECTS, master de profesionalizare, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 8. Didactica limbii române în școala alolingvă, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 90 credite ECTS, master de profesionalizare, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 9. Didactica limbii române în școala alolingvă, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 120 credite ECTS, master de profesionalizare, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 10. Didactica literaturii universale, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 90 credite ECTS, master de profesionalizare, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 11. Didactica literaturii universale, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 120 credite ECTS, master de profesionalizare, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 12. Management educațional, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 90 credite ECTS, master de profesionalizare, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 13. Management educațional, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 120 credite ECTS, master de profesionalizare, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 14. Managementul educației timpurii, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 90 credite ECTS, master de profesionalizare, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 15. Managementul educației timpurii, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 120 credite ECTS, master de profesionalizare, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 16. Managementul educației incluzive, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 90 credite ECTS, master de profesionalizare, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 17. Managementul educației incluzive, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, 120 credite ECTS, master de profesionalizare, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 18. Didactica disciplinelor muzicale, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 19. Pedagogia artelor plastice, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 20. Didactica disciplinelor istorice, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 21. Pedagogie vocațională - Inginerie și fabricație, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 22. Gestiunea și dezvoltarea turismului, domeniul general de studiu 101 Servicii publice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 23. Turism rural, domeniul general de studiu 101 Servicii publice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 24. Tehnologii și management în turism, domeniul general de studiu 101 Servicii publice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 25. Management strategic în turism, domeniul general de studiu 101 Servicii publice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 26. 0910.1 Sănătate publică, domeniul general de studiu 091 Sănătate, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova;
 27. Management în sănătate publică, domeniul general de studiu 091 Sănătate, 120 credite ECTS, master de profesionalizare, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova;
 28. Ingineria produsului și a proceselor în construcția de mașini, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 29. Management și exploatarea transportului, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 30. Siguranța și ecologizarea transportului rutier, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 31. Mentenanța și fiabilitatea autovehiculelor, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 32. Sisteme și tehnologii avansate în ingineria transportului auto, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești, master științific, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 33. 0212.2 Design interior, studii superioare de licență, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea Liberă Internațională din Moldova.

III. Evaluarea externă a calității programelor de învățământ profesional tehnic

 1. 101510 Turism (nivelul 4 ISCED), forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ „COLEGIUL INTERNAȚIONAL DE ADMINISTRARE ȘI BUSINESS”;
 2. 716006 Mecanic auto, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA;
 3. 716006-716004 Mecanic auto - Lăcătuș redresare caroserii, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA;
 4. 732036 Tencuitor, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA;
 5. 732021 Lăcătuș instalator tehnică sanitară, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA;
 6. 723012 Cusătoreasă (industria confecțiilor), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA.

 

IV. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Servicii hoteliere, turism și agrement (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Universitatea din Stat din Moldova;
 2. Pedagogie în învățământul primar (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 3. Educație civică/ Educație pentru societate (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 4. Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 5. Psihopedagogie (Modulul psihopedagogic, 60 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 6. Psihopedagogie (Modulul psihopedagogic, 60 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova;
 7. Instructor conducere auto (7 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 8. Evaluator de competențe profesionale (7 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 9. Profesor în învățământ profesional (în unități de formare profesională a conducătorilor de autovehicule și a transportatorilor rutieri, 10 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 10. Limba engleză (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 11. Consilier (ghidarea în carieră a persoanelor cu dizabilități, 2 credite), forma de organizare cu frecvență, Asociația Obștească „Keystone Human Services International Moldova”;
 12. Consilier vocațional (intermedierea accesului pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, 2 credite), forma de organizare cu frecvență Asociația Obștească „Keystone Human Services International Moldova”.

V. Evaluarea externă a instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic Tvardița din or. Tvardița, r.Taraclia;
 2. Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, mun. Ungheni;
 3. Instituția Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din or. Nisporeni.

Deciziile Consiliului de conducere din 2021.11.26

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor habilitat;
 2. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 3. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării;
 4. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate;
 5. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar;
 6. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar;
 7. Respingerea deciziilor senatelor instituțiilor de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 8. Aprobarea calității de conducător de doctorat;
 9. Recunoașterea și echivalarea actului privind titlul științific obținut în alt stat;
 10. Aprobarea Seminarelor științifice de profil;
 11. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice;
 12. Examinarea contestației privind respingerea deciziei senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 13. Examinarea contestației privind respingerea deciziei senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 14. Examinarea contestației privind respingerea deciziei senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 15. Examinarea contestației privind respingerea deciziei senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de profesor universitar;
 16. Examinarea contestației privind respingerea deciziei senatului Universității de Studii Politice și Economice „Constantin Stere” privind formarea Consiliului științific specializat ad-hoc de susținere a tezei de doctor în drept.

II. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Examinarea contestației depuse de către SRL „IUMAL-AIV” cu referire la propunerea de decizie de neacreditare a programului de formare profesională continuă Formarea profesională a conducătorilor de autovehicule, categoria B.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare

 1. Redactarea denumirii programului de studii superioare de master Tehnologii de creare a resurselor educaționale în Tehnologii de creare a resurselor educaționale digitale, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Deciziile Consiliului de conducere din 2021.11.05

Cercetare și inovare

 1. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice; 
 2. Completarea registrului manifestărilor științifice pentru anul 2021.

Evaluarea externă a instituțiilor din învățământul general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic Ștefănești din s. Ștefănești, r. Florești.

Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Formarea profesională a conducătorilor de autovehicule categoria B, forma de organizare cu frecvență, SRL „AUTO-CADET” (adresa juridică: MD-5213, s. Chetrosu, r-nul Drochia; sediul: bd. Independenței, 50, or. Drochia);
 2. Formarea profesională a conducătorilor de autovehicule, categoria B, forma de organizare cu frecvență, Centrul de Excelență în Transporturi (adresa juridică: MD 2032, or. Chișinău, str. Sarmizegetuza 31);
 3. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, forma de organizare cu frecvență, Centrul de Excelență în Transporturi (adresa juridică: MD 2032, or. Chișinău, str. Sarmizegetuza 31);
 4. Profesor în învățământ profesional (formare continuă a cadrelor didactice în domeniul Vehicule cu motor, nave și aeronave), forma de organizare cu frecvență, Centrul de Excelență în Transporturi (adresa juridică: MD 2032, or. Chișinău, str. Sarmizegetuza 31);
 5. Profesor în învățământ profesional (formare continuă a cadrelor didactice din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule), Centrul de Excelență în Transporturi (adresa juridică: MD 2032, or. Chișinău, str. Sarmizegetuza 31);
 6. Instructori conducere auto (formare continuă a instructorilor din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule), forma de organizare cu frecvență, Centrul de Excelență în Transporturi, (adresa juridică: MD 2032, or. Chișinău, str. Sarmizegetuza 31);
 7. Formarea profesională a conducătorilor de autovehicule, categoria B, forma de organizare cu frecvență, S.R.L. „IUMAL-AIV” (adresă juridică: MD 2043, bd. Traian, 18/1, ap. 54, mun. Chișinău; sediul: str. Hristo Botev, 2, sec. Botanica, mun. Chișinău).

Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare 

 1. Economie și administrarea afacerilor, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS, master de profesionalizare, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 2. Economie și administrarea afacerilor, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS, master științific, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova.

Generale

 1. Completarea Registrului experților evaluatori în domeniul învățământului superior
 2. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii superioare.
 3. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea acreditării programelor de formare continuă.
 4. Stabilirea modalității de modificare a componenței nominale a comisiilor de evaluare externă a calității.

Deciziile Consiliului de conducere din 2021.10.04

I. Cercetare și inovare

 1. Modificarea componenței Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor habilitat;
 2. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 3. Formarea Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor;
 4. Respingerea demersului de formare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor;
 5. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii organizației din domeniile cercetării și inovării;
 6. Conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în baza propunerilor Consiliilor științifice specializate;
 7. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării;
 8. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate;
 9. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar;
 10. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar;
 11. Respingerea deciziei senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de profesor universitar;
 12. Respingerea deciziilor senatelor instituțiilor de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 13. Aprobarea calității de conducător de doctorat;
 14. Respingerea solicitării de aprobare a calității de conducător de doctorat;
 15. Recunoașterea și echivalarea actului privind titlul științific obținut în alt stat;
 16. Aprobarea Seminarelor științifice de profil;
 17. Completarea registrului manifestărilor științifice pentru anul 2021;
 18. Completarea Registrului experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării

II. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Pedagogie preșcolară (60 credite), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 2. Pedagogie preșcolară (120 credite), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 3. Pedagogia învățământului  primar (60 credite),Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 4. Psihopedagogie specială (60 credite), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 5. Psihopedagogie (60 credite), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 6. Educație civică/ Educație pentru societate (60 credite), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 7. Educație tehnologică (60 credite), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 8. Limba engleză (60 credite), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 9. Limba franceză (60 credite),Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 10. Arte plastice (60 credite), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 11. Matematică (60 credite), Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 12. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/ internațional, forma de organizare cu frecvență, SRL „Practic - Auto”;
 13. Conducător auto transport persoane în trafic național/ internațional, SRL „Practic - Auto”;
 14. ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase SRL „Practic - Auto”;
 15. Conducător  auto  transport  călători  în  regim de taxi (16 ore), SRL „Practic - Auto”;
 16. Manager transport rutier mărfuri, forma de organizare cu frecvență, SRL „Nighedi Trans”;
 17. Manager transport rutier persoane, forma de organizare cu frecvență, SRL „Nighedi Trans”;
 18. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/ internațional, forma de organizare cu frecvență, SRL „Nighedi Trans”;
 19. Conducător auto transport persoane în trafic național/ internațional, forma de organizare cu frecvență, SRL „Nighedi Trans”;
 20. ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase, forma de organizare cu frecvență, SRL „Nighedi Trans”;
 21. Conducător auto transport persoane (troleibuz), forma de organizare cu frecvență, SRL „Nighedi Trans”;
 22. Conducător auto transport călători în regim de taxi, forma de organizare cu frecvență, SRL „Nighedi Trans”;
 23. Psihopedagogie specială (60 credite), forma de organizare cu frecvență, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport;
 24. Psihologie (Terapie comportamentală) (720 ore/ 24 credite), forma de organizare cu frecvență, Asociația Obștească „SOS Autism”;
 25. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (A, A1, A2), forma de organizare cu frecvență, SRL „Prodriver”;
 26. Formarea profesională a conducătorilor de autovehicule categoria B, forma de organizare cu frecvență, SRL „Prodriver”;
 27. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”, forma de organizare cu frecvență, SRL „Prodriver”;
 28. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la  A2/A, forma de organizare cu frecvență, SRL „Prodriver”;
 29. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, forma de organizare cu frecvență, SRL „Prodriver”;
 30. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D, forma de organizare cu frecvență, SRL „Prodriver”;
 31. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE, forma de organizare cu frecvență, SRL „Prodriver”;
 32. Instruirea inițială a conducătorilor auto la categoria „A”, forma de organizare cu frecvență, SRL „COMBINATUL DE INSTRUIRE AUTO” din Bălți;
 33. Formarea profesională a conducătorilor de autovehicule categoria B, SRL „COMBINATUL DE INSTRUIRE AUTO” din Bălți;
 34. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, SRL „COMBINATUL DE INSTRUIRE AUTO” din Bălți;
 35. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D, SRL „COMBINATUL DE INSTRUIRE AUTO” din Bălți;
 36. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE, SRL „COMBINATUL DE INSTRUIRE AUTO” din Bălți;
 37. Formarea profesională a conducătorilor de autovehicule categoria B, „VIRAJ AUTO” S.R.L.;
 38. Formarea profesională a conducătorilor de autovehicule categoria B, Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „VEHICUL”;
 39. Formarea profesională a conducătorilor de autovehicule categoria B, SRL „Master-Class”;
 40. Formarea profesională a conducătorilor de autovehicule categoria B, SRL „Mazur-Auto”;
 41. Mașinist la compresoare tehnologice, SRL „MOLDOVATRANSGAZ”.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare

 1. 0400.1 Administrația publică, studii superioare de licență, domeniul general de studiu 040 Științe administrative, 180 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne;
 2. 0731.6 Arhitectura peisajeră și amenajarea spațiilor verzi, studii superioare de licență, domeniul general de studiu 073 Arhitectură și construcții, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 3. 0731.6 Arhitectura peisajeră și amenajarea spațiilor verzi, studii superioare de licență, domeniul general de studiu 073 Arhitectură și construcții, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 4. Ingineria software, master științific, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor,Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 5. 0713.4 Ingineria sistemelor de energii regenerabile, studii superioare de licență, domeniul general de studiu 071 Inginerie și activități inginerești,Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 6. Psihologia clinică, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 7. Psihologia educației, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 8. Psihologia muncii și organizațională, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 9. Studii diplomatice, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 10. Management și comunicare în instituțiile educaționale, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 11. Tehnologii de creare a resurselor educaționale, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, Instituția de Învățământ Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

IV. Generale

 1. Modificarea denumirii programului de studii superioare de master Business și administrare în Administrarea afacerilor, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”.
 2. Menținerea denumirii programului de studii superioare de master Managementul resurselor umane, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”.
 3. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de studii superioare.
 4. Suspendarea temporară a procesului de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare profesională a conducătorilor de autovehicule, categoria B.
 5. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de învățământ profesional tehnic.
 6. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă.

Deciziile Consiliului de conducere din 2021.07.30

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 2. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii organizației din domeniile cercetării și inovării;
 3. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerilor Consiliilor științifice specializate;
 4. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării;
 5. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate;
 6. Confirmarea titlurilor științifico-didactic de profesor universitar;
 7. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar;
 8. Respingerea deciziilor senatelor instituțiilor de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 9. Aprobarea calității de conducător de doctorat;
 10. Respingerea solicitării de aprobare a calității de conducător de doctorat;
 11. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state;
 12. Aprobarea Seminarelor științifice de profil;
 13. Confirmarea titlului științific de doctor conferit doamnei Șelenga Natalia

II. Evaluarea externă a calității programelor de studii din învățământul profesional tehnic

 1. 716006 Mecanic auto (fără dreptul de eliberare a Actului de studii pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, Instituția Publică Centrul de Excelență în Transporturi;
 2. 42110 Jurisprudență, nivelul 4 ISCED, Instituția Publică Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale.

III. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Arte plastice (60 credite),Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 2. Geografie (60 credite), Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 3. Istorie (60 credite), Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 4. Limba engleză (60 credite), Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 5. Limba și literatura română (60 credite), Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 6. Limba și literatură rusă (60 credite), Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 7. Limba franceză (60 credite), Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 8. Matematică (60 credite), Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 9. Muzică (60 credite), Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 10. Informatică (60 credite), Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”;
 11. Limba și literatura rusă (școala națională/ școala alolingvă) (20 credite), Institutul de Științe ale Educației;
 12. Limba franceză (20 credite), Institutul de Științe ale Educației;
 13. Psihopedagogie (Psihopedagogia artelor) (20 credite),Institutul de Științe ale Educației;
 14. Dezvoltare personală (pentru cadrele didactice din învățământul general/ profesional tehnic) (20 credite),Institutul de Științe ale Educației;
 15. Management educațional (directori adjuncți educație din instituțiile de învățământ general/profesional tehnic) (20 credite), Institutul de Științe ale Educației;
 16. Managementul educațional (pentru directori din instituțiile preșcolare) (20 credite), Institutul de Științe ale Educației;
 17. Psihopedagogie. Formarea formatorilor (cadre didactice din învățământul general și profesional tehnic) (20 credite), Institutul de Științe ale Educației;
 18. Psihopedagogie (pentru cadrele didactice fără studii pedagogice din sistemul de formare profesională a conducătorilor de autovehicule) (20 credite), Institutul de Științe ale Educației;
 19. Geografie (20 credite), forma de organizare cu frecvență, Institutul de Științe ale Educației;
 20. Formarea continuă a cadrelor didactice (din învățământul general) (20 credite), Centrul  Educațional Pro Didactica;
 21. Managementul educațional (20 credite),Centrul  Educațional Pro Didactica;
 22. Formarea continuă a formatorilor (17 credite), Centrul  Educațional Pro Didactica;
 23. Evaluarea calității în învățământul general (6 credite), Centrul  Educațional Pro Didactica;
 24. Informatică (Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice) (10 credite), Instituția Publică Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale;
 25. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență, SRL „MAXIM EXCELENT DRIVE”;
 26. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D,  „GLG PROPERTY” S.R.L.;
 27. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (A, A1, A2) „GLG PROPERTY” S.R.L.;
 28. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, „GLG PROPERTY” S.R.L.;
 29. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, „GLG PROPERTY” S.R.L.;
 30. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la D1, „GLG PROPERTY” S.R.L.;
 31. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE,  „GLG PROPERTY” S.R.L.;
 32. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”, „GLG PROPERTY” S.R.L.;
 33. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B (B1)”,  SRL „VRN AUTO”;
 34. Lăcătuș - electrician la repararea utilajelor electrice (24 credite),  SRL „Centrul de instruire în producție”;
 35. Mașinist la instalații frigorifice (16 credite), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centrul de instruire în producție”;
 36. Fierar betonist (6 credite), SRL „Centrul de instruire în producție”;
 37. Pietrar-zidar (5 credite),SRL „Centrul de instruire în producție”;
 38. Placator cu plăci (5 credite), SRL „Centrul de instruire în producție”;
 39. Tencuitor (5 credite),SRL „Centrul de instruire în producție”;
 40. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, SRL „Centrul de instruire în producție”;
 41. Conducător încărcător (sediile Chișinău și Bălți), SRL „Centrul de instruire în producție”;
 42. Operator în sala de cazane (sediile Chișinău, Bălți și Cahul), SRL „Centrul de instruire în producție”;
 43. Agățător (sediile Chișinău și Cahul), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centrul de instruire în producție”;
 44. Electrogazosudor, (sediile Chișinău, Bălți, Cahul) (720 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centrul de instruire în producție”;
 45. Lăcătuș la exploatarea și repararea utilajelor cu gaze (sediile Chișinău și Cahul) (432 ore), SRL „Centrul de instruire în producție”;
 46. Electromecanic ascensoare (772 ore), forma de organizare cu frecvență, SRL „Centrul de instruire în producție”;
 47. Vânzător la stațiile de alimentare cu combustibil (sediile Chișinău, Bălți și Cahul) (90 ore), SRL „Centrul de instruire în producție”;
 48. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BD1 la D1E (sediul Chișinău), Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 49. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la B1 la B (sediul Chișinău), Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 50. Instruirea inițială a conducătorilor auto la categoria „A” (AM, A1, A2) (sediul Chișinău),  Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 51. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la A2/A (sediul Chișinău),nstituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 52. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la A2 la A (sediul Chișinău), Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 53. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la A2/A (sediul Chișinău), Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 54. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)” (sediul Chișinău), Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 55. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la BE (sediul Chișinău), Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 56. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C (sediul Chișinău), Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 57. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la D1 (sediul Chișinău), Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 58. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C (sediul Chișinău), Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 59. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE (sediul. Chișinău), Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 60. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)” (sediul Chișinău), Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 61. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D (sediul Chișinău), forma de organizare cu frecvență, Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 62. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BD1 la D (sediul Chișinău), Instituția de Învățământ Centrul de Instruire a Conducătorilor Auto „Vehicul”;
 63. Pedagogie în învățământul primar (20 credite), Instituția Publică Institutul de Formare Continuă;
 64. Matematică (20 credite), Instituția Publică Institutul de Formare Continuă;
 65. Informatică (20 credite),  Instituția Publică Institutul de Formare Continuă;
 66. Geografie (20 credite), Instituția Publică Institutul de Formare Continuă;
 67. Limba și literatura română (20 credite), Instituția Publică Institutul de Formare Continuă;
 68. Limbi străine (limba engleză) (20 credite), Instituția Publică Institutul de Formare Continuă;
 69. Istorie (20 credite), Instituția Publică Institutul de Formare Continuă;
 70. Educație civică (20 credite), Instituția Publică Institutul de Formare Continuă;
 71. Educație tehnologică (20 credite), Instituția Publică Institutul de Formare Continuă;
 72. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (A, A1), „M&S GRUP” S.R.L.;
 73. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”,  „M&S GRUP” S.R.L.;
 74. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, „M&S GRUP” S.R.L.;
 75. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”,  „M&S GRUP” S.R.L.;
 76. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B (B1)”, SRL „GRĂTARUL MAGIC”;
 77. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria A; Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la A2/A; Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE; Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria BC(C1); Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C; Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei BC1 la C, Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru  Armata Națională (filiala Glodeni).

IV. Evaluare externă a calității programelor de studii superioare

 1. Contabilitatea întreprinderii, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS,  Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 2. Audit și expertiză financiară, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS,Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 3. Finanțe publice și fiscalitate, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 4. Administrarea bancară, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 5. Gestiunea finanțelor și contabilitatea în afaceri, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS,  Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 6. Matematica didactică, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 90 credite ECTS,  Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 7. Matematici moderne și tehnologii moderne în instruire, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master științific, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 8. Fizică modernă și tehnologii formative, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 9. Consiliere și educația familiei, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS,Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 10. Leadership și instruire, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare,90 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 11. Psihologia socială și a familiei, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS,  Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 12. Business și administrare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS,  Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 13. Contabilitate și audit, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 14. Managementul resurselor umane, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 15. Relații internaționale și studii europene, domeniul general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale, master științific, 120 credite ECTS, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 16. Management educațional, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 90 credite ECTS,  Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 17. Management educațional, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master științific, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 18. Managementul proiectelor în organizațiile educaționale și de cercetare, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 19. Educație STE(A)M și abordări didactice inovative, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master științific, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 20. Inginerie antiincendii și protecție civilă, master științific, domeniul general de studiu 073 Arhitectură și construcții, 90 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 21. Inginerie structurală, master științific, domeniul general de studiu 073 Arhitectură și construcții, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 22. Evaluarea și managementul imobilului, master științific, domeniul general de studiu 073 Arhitectură și construcții, 90 credite ECTS,  Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 23. Consolidarea terenurilor agricole, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 073 Arhitectură și construcții, 90 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 24. Consiliere psihologică în instituții și organizații, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 031 Științe sociale și comportamentale, 120 credite, ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 25. Politici și servicii sociale pentru familie și copil, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 031 Ştiinţe sociale şi comportamentale120 credite, ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 26. Supervizarea în asistența socială, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 031 Ştiinţe sociale şi comportamentale, 120 credite, ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 27. Psihologie judiciară, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 031 Ştiinţe sociale şi comportamentale, 120 credite, ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 28. Tehnologii informaționale și de comunicare în instruire, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 29. Tehnologii de creare a softurilor educaționale, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS,Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 30. Tehnologii informaționale în instruire, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master științific, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 31. Pedagogie și tehnologii educaționale interactive, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master științific, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;
 32. Tehnologii informaționale în instruire, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul;
 33. Contabilitate, expertiză și audit, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția de Învățământ Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova;
 34. Finanțe aplicate, fiscalitate, bănci și asigurări, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția de Învățământ Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova;
 35. Management strategic și administrarea afacerii, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția de Învățământ Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova;
 36. Merceologia, expertizarea și siguranța produselor, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția de Învățământ Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova;
 37. Pedagogia și metodologia învățământului primar, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 38. Psihopedagogia învățământului preuniversitar, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 39. Management și consiliere în învățământul primar, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 40. Didactica învățământului primar, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 41. Contabilitate și audit, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți;
 42. Administrarea afacerilor comerciale, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 43. Bănci și asigurări, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 44. Management financiar, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 45. Administrarea afacerilor, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat din Comrat;
 46. Finanțe corporative, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat din Comrat;
 47. Marketing agroalimentar, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 48. Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 49. Contabilitate și audit în sectorul agroalimentar, master științific, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 50. Economie și politici de dezvoltare rurală, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 51. Finanțe și control în sectorul agroalimentar, master de profesionalizare, domeniul general de studiu 041 Științe economice, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 52. Planificare urbană și regională, master științific, domeniul general de studiu 073 Arhitectură și construcții, 90 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 53. Drumuri, materiale și mecanizare în construcții, master științific, domeniul general de studiu 073 Arhitectură și construcții, 90 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 54. Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri, master științific, domeniul general de studiu 073 Arhitectură și construcții, 90 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 55. Management și consiliere în educație preșcolară, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 56. Metodologia educației preșcolare, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 57. Educație integrală și terapia persoanelor cu cerințele educaționale speciale, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 58. Logopedie, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 59. Managementul educației preșcolare, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 60. 0212.2 Design interior, studii superioare de licență, domeniul general de studiu 021 Arte, 240 credite ECTS, Instituția de Învățământ Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 61. 1010.1 Servicii publice estetologice, studii superioare de licență, domeniul general de studiu 101 Servicii publice, 180 credite ECTS, Instituția de Învățământ Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 62. 0613.1 Tehnologia informației, studii superioare de licență, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția de Învățământ Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 63. 0612.2 Managementul informației, studii superioare de licență, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, 180 credite ECTS,Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 64. 0613.5 Informatică aplicată, studii superioare de licență, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, 180 credite ECTS, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”;
 65. 0613.1 Tehnologia informației, studii superioare de licență, domeniul general de studiu 061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor, 240 credite ECTS, Instituția Publică Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți.

V. Generale

 1. Stoparea temporară a procesului de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de recalificare profesională și calificare suplimentară.

Deciziile Consiliului de conducere din 2021.06.25

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 2. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii organizației din domeniile cercetării și inovării;
 3. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerilor Consiliilor științifice specializate;
 4. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării;
 5. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate;
 6. Confirmarea titlurilor științifico-didactic de profesor universitar;
 7. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar;
 8. Respingerea deciziilor senatelor instituțiilor de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 9. Aprobarea calității de conducător de doctorat;
 10. Respingerea solicitării de aprobare a calității de conducător de doctorat;
 11. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state;
 12. Aprobarea Seminarelor științifice de profil;
 13. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice;
 14. Completarea registrului manifestărilor științifice pentru anul 2021;
 15. Aprobarea registrului materialelor publicate în baza manifestărilor științifice organizate în anul 2020;
 16. Completarea Registrului experților Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare în domeniile cercetării și inovării;
 17. Modificarea Regulamentului de funcționare a consiliilor științifice specializate și de conferire a titlurilor științifice.

II. Evaluarea externă în vederea acreditării instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, or. Telenești;
 2. Instituției de Învățămînt Liceul Teoretic „ANDREI STRAISTĂ”, or. Anenii Noi;
 3. Instituției de Învățământ Liceul Teoretic „Vasile Suhomlinski”, or. Edineț.

III. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare de master

 1. Administrarea afacerilor, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 2. Management și marketing hotelier și turism, domeniul general de studiu 101 Servicii publice, master de profesionalizare, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 3. Managementul resurselor umane, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 4. Studii în marketing, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 5. Biologie modernă și tehnologii de instruire, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master științific, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 6. Chimie contemporană și tehnologii educaționale, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 7. Geografie și tehnologii educaționale, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, Instituția Publică Universitatea de Stat din Tiraspol;
 8. Calitatea și siguranța produselor alimentare, domeniul general de studiu 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare, master științific, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 9. Design și dezvoltare de produs, domeniul general de studiu 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare, master științific, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 10. Design și tehnologii poligrafice, master științific, domeniul general de studiu 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 11. Managementul restaurantelor și serviciilor de catering, domeniul general de studiu 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare, master științific, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 12. Oenologie, enoturism și piețe viti-vinicole, domeniul general de studiu 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare, master științific, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 13. Oenologie, enoturism și piețe viti-vinicole, domeniul general de studiu 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare, master științific, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de învățământ profesional tehnic

 1. 73110  Arhitectură, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 2. 72120 Tehnologia alimentației publice, Instituția Publică Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor;
 3. 1013002-1013004 Bucătar-Chelner (ospătar), Instituția Publică Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor;
 4. 721008 Cofetar, Instituția Publică Școala Profesională com. Bubuieci, mun. Chișinău;
 5. 716006 Mecanic auto, Instituția Publică Școala Profesională, or. Glodeni;
 6. 732031-732036 Tencuitor-Placator cu plăci, Instituția Publică Școala Profesională, or. Glodeni;
 7. 732038-732007 Tîmplar în construcții – Dulgher, Instituția Publică Școala Profesională, or. Glodeni;
 8. 1041018-1041019 Tractorist - Tractorist mașinist în producția agricolă, Instituția Publică Școala Profesională, or. Glodeni.

V. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice (720 ore/ 24 credite), Instituția Publică Școala Profesională or. Comrat;
 2. Mecanic auto (864 ore/ 28 credite), Instituția Publică Școala Profesională or. Comrat;
 3. Lăcătuș-electromontator (720 ore/ 24 credite), Instituția Publică Școala Profesională or. Comrat;
 4. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A (AM, A1, A2)”, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOTEST CELEBRITY”;
 5. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC (C1)”, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOTEST CELEBRITY”;
 6. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, SRL „AUTO SATELIT”;
 7. Leadership și management (1200 ore/ 40 credite), Universitatea Tehnică a Moldovei;
 8. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria B(B1), S.C. „Autolux” SRL.
 9. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă.
 10. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă  în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii superioare.

V. Generale

 1. Inițierea procesului de elaborare a Raportului de autoevaluare al ANACEC;
 2. Aprobarea Planului național de acțiuni privind asigurarea calității învățământului superior din Republica Moldova pentru perioada 2021-2023.  
 3. Planul național de acțiuni privind asigurarea calității învățământului superior din Republica Moldova pentru perioada 2021-2023

Deciziile Consiliului de conducere din 2021.05.28

I. Evaluarea externă în vederea acreditării instituțiilor de învățământ general

 1. Instituția Publică Liceul Teoretic Zubrești, r. Strășeni;
 2. Instituția Publică Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din mun. Edineț;
 3. Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „Meșterul Manole”, s. Sălcuța, r. Căușeni;
 4. Instituția Publică Liceul Teoretic „Gh. Asachi” din mun. Ungheni;
 5. Liceul Teoretic Raional „G. Gaidarji” din mun. Comrat;
 6. Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolai Necrasov” din or. Strășeni;
 7. Instituția Publică Liceul Teoretic „Prometeu” din satul Grozești, r. Nisporeni;
 8. Instituția Publică Liceul Teoretic Gordinești, s. Gordinești, r. Edineț;
 9. Instituția Publică Liceul Teoretic „Ștefan Holban” din comuna Cărpineni, r. Hîncești.

II. Evaluarea externă a calității programelor de studii superioare de master

 1. Administrarea afacerilor, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 2. Managementul proiectelor, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 3. Business management și antreprenoriat, Instituția de Învățământ Universitatea Liberă Internațională din Moldova;
 4. Antreprenoriat și administrarea afacerilor, Instituția Publică Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul;
 5. Gestiunea financiar-contabilă a afacerii, Instituția Publică Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul;
 6. Administrarea afacerilor, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 7. Administrarea afacerilor, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 8. Economia afacerilor imobiliare, Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei;
 9. Studii europene, Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova;
 10. Economie și Administrarea Afacerilor, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 11. Economie și Administrarea Afacerilor, Instituția de Învățământ Universitatea de Studii Europene din Moldova.

III. Evaluarea externă a calității programelor de învățământ profesional tehnic

 1. 21420 Ceramică artistică, Instituția de Învățământ Colegiul de Arte Plastice „ALEXANDRU PLĂMĂDEALĂ” din Chișinău;
 2. 21210 Design interior, Instituția de Învățământ Colegiul de Arte Plastice „ALEXANDRU PLĂMĂDEALĂ” din Chișinău;
 3. 21310 Grafică, Instituția de Învățământ Colegiul de Arte Plastice „ALEXANDRU PLĂMĂDEALĂ” din Chișinău;
 4. 21430 Prelucrarea artistică a materialelor, Instituția de Învățământ Colegiul de Arte Plastice „ALEXANDRU PLĂMĂDEALĂ” din Chișinău;
 5. 101410 Sport și pregătire fizică, Instituția Publică Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei;
 6. 21850 Regie, Instituția Publică Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca;
 7. 101510 Turism, Instituția Publică Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca;
 8. 71410 Aparate radioelectronice de uz casnic, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
 9. 61110 Calculatoare, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
 10. 71440 Electronică, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
 11. 71510 Mașini, instalații frigorifice și sisteme de climatizare, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
 12. 71490 Teleradio comunicații, Instituția Publică Centrul de Excelență în Energetică și Electronică;
 13. 71630 Echipament electric și electronic auto, Instituția Publică Centrul de Excelență în Transporturi;
 14. 715003 Confecționer cablaje auto, Instituția Publică Școala Profesională Căușeni;
 15. 722014-722006 Tâmplar universal - Operator la mașini de prelucrat lemn, Instituția Publică Școala Profesională Căușeni;
 16. 715005 Electrogazosudor-montator, Instituția Publică Școala Profesională s.Corbu, r-nul Dondușeni;
 17. 713007-713009 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice - Lăcătuș electrician la repararea utilajelor electrice, Instituția Publică Școala Profesională s. Corbu, r-nul Dondușeni;
 18. 713009 Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice, Instituția Publică Școala Profesională s. Corbu, r-nul Dondușeni;
 19. 716001-716006 Electrician-electronist auto - Mecanic auto, Instituția Publică Școala Profesională din or. Florești;
 20. 714019-714025 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor - Operator introducere, validare și prelucrare date, Instituția Publică Școala Profesională din or. Florești;
 21. 1041019 Tractorist mașinist în producția agricolă, Instituția Publică Școala Profesională din or. Leova;
 22. 811013-811011 Viticultor-vinificator-Pomicultor, Instituția Publică Școala Profesională din or. Leova;
 23. 716001-716006 – Electrician – electronist auto – Mecanic auto, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, din mun. Cahul;
 24. 715005-715021 Electrogazusudor-montator - Tăietor cu gaze, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, din mun. Cahul;
 25. 714026 Electromecanic la instalarea și întreținerea utilajului industrial, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, din mun. Cahul;
 26. 713007-713009 - Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice – Lăcătuș electrician la repararea utilajelor electrice, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, din mun. Cahul;
 27. 1041011 - 1041010 Mașinist la excavator cu o singură cupă – Mașinist la bulldozer, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, din mun. Cahul;
 28. 1041007 Mașinist la automacara, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, din mun. Cahul;
 29. 714022 Operator la mașini unelte semiautomate și automate, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, din mun. Cahul;
 30. 732031 Placator cu plăci, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, din mun. Cahul;
 31. 732036 Tencuitor, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, din mun. Cahul;
 32. 732008  Electrician în construcții (învățământ dual), Instituția Publică Școala Profesională nr. 7, mun. Chișinău;
 33. 715006 Electrosudor la sudarea manuală (învățământ dual), Instituția Publică Școala Profesională nr. 7, mun. Chișinău;
 34. 732038-732007 Tâmplar în construcții - Dulgher, Instituția Publică Școala Profesională nr. 7, mun. Chișinău;
 35. 716001-716006 Electrician-electronist auto – Mecanic auto, Instituția Publică Școala Profesională nr. 7, mun. Chișinău;
 36. 714009 Electromontor utilaje de dispecerat și teleautomatică, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. ORHEI;
 37. 716006 Mecanic Auto, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. ORHEI;
 38. 821002 Silvicultor, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. ORHEI;
 39. 732036 Tencuitor, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. ORHEI;
 40. 1041007-1041008 Mașinist de automacara - Mașinist la autopompe de beton, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. ORHEI;
 41. 1041010-1041006 Mașinist la buldozere - Mașinist la autogreder,  Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. ORHEI;
 42. 715025 Strungar multiprofil, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. ORHEI;
 43. 1013002-1013004 Bucătar-Chelner (ospătar), Instituția Publică Școala Profesională or. Soroca;
 44. 721009 Controlor produse alimentare, Instituția Publică Școala Profesională or. Soroca;
 45. 723012 Cusătoreasă (industria confecțiilor), Instituția Publică Școala Profesională or. Soroca;
 46. 714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, Instituția Publică Școala Profesională or. Soroca;
 47. 1013002–1013004 Bucătar–Chelner (ospătar), Instituția Publică Școala Profesională or. Ștefan Vodă;
 48. 723010-723011 Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comandă – Cusător (industria ușoară), Instituția Publică Școala Profesională or. Ștefan Vodă;
 49. 732036 Tencuitor, Instituția Publică Școala Profesională or. Ștefan Vodă;
 50. 1013002 Bucătar, Instituția Publică Școala Profesională or. Ștefan Vodă;
 51. 1012001 Coafor, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3 mun. Bălți;
 52. 1012002 Cosmetician, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3 mun. Bălți;
 53. 1012003 Frizer, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3 mun. Bălți;
 54. 715017 Reglor utilaje tehnologice, Instituția Publică Școala Profesională nr. 3 mun. Bălți;
 55. 715005 Electrogazosudor-montator, Instituția Publică Școala Profesională nr. 4 mun. Bălți;
 56. 716004 Lăcătuș redresare caroserii, Instituția Publică Școala Profesională nr. 4 mun. Bălți;
 57. 715005 Electrogazosudor-montator, Instituția Publică Școala Profesională nr. 5 mun. Bălți;
 58. 713007-713009 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice - Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice, Instituția Publică Școala Profesională nr. 5 mun. Bălți;
 59. 714019-714025 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor - Operator introducere, validare și prelucrare date, Instituția Publică Școala Profesională nr. 5mun. Bălți;
 60. 41310 Planificarea și administrarea afacerilor, Instituția Publică Centrul de Excelență în Economie și Finanțe;
 61. 61210 Administrarea aplicațiilor Web, Instituția de Învățământ „COLEGIUL INTERNAȚIONAL DE ADMINISTRARE ȘI BUSINESS;
 62. 41310 Planificarea și administrarea afacerilor, Instituția de Învățământ „COLEGIUL INTERNAȚIONAL DE ADMINISTRARE ȘI BUSINESS;
 63. 41510 Servicii administrative și de secretariat, Instituția de Învățământ „COLEGIUL INTERNAȚIONAL DE ADMINISTRARE ȘI BUSINESS;
 64. 21210 Design Interior, Instituția Publică Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți;
 65. 41410 Marketing, Instituția Publică Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți;
 66. 102210 Securitatea și sănătatea în muncă, Instituția Publică Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți;
 67. 41610 Achiziții publice, Instituția Publică „COLEGIUL DE MEDICINĂ VETERINARĂ ȘI ECONOMIE AGRARĂ DIN BRĂTUȘENI”;
 68. 41310 Planificarea și administrarea afacerilor, Instituția Publică „COLEGIUL DE MEDICINĂ VETERINARĂ ȘI ECONOMIE AGRARĂ DIN BRĂTUȘENI”;
 69. 72110 Siguranța produselor agroalimentare, Instituția Publică „COLEGIUL DE MEDICINĂ VETERINARĂ ȘI ECONOMIE AGRARĂ DIN BRĂTUȘENI”;
 70. 715005-715021 Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA;
 71. 723012 Cusătoreasă (industria confecțiilor), Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA;
 72. 732021 Lăcătuș instalator tehnică sanitară, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA;
 73. 716006-716004 Mecanic auto - Lăcătuș redresare caroserii, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA;
 74. 716006 Mecanic auto, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA;
 75. 732036 Tencuitor, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ OR. DROCHIA.

IV. Evaluarea externă a calității programelor de formare continuă

 1. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B (B1)”, SRL „ALTIONA-AUTO”;
 2. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria A (A2, A), SRL „ALTIONA-AUTO”;
 3. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”, SRL „ALTIONA-AUTO”;
 4. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, SRL „ALTIONA-AUTO”;
 5. Specialist în managementul deșeurilor, forma de organizare cu frecvență, Asociația Obștească „Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”;
 6. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A (A)”, S.C. „ZERUTAS” S.R.L;
 7. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, S.C. „ZERUTAS” S.R.L;
 8. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”, S.C. „ZERUTAS” S.R.L;
 9. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, S.C. „ZERUTAS” S.R.L;
 10. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D, S.C. „ZERUTAS” S.R.L;
 11. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE, S.C. „ZERUTAS” S.R.L;
 12. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria B(B1), Societatea cu Răspundere Limitată „IUMAL AIV”.
 13. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă.

Deciziile Consiliului de conducere din 2021.04.27

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctor habilitat
 2. Respingerea demersului de formare a Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor habilitat
 3. Formarea Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctor
 4. Respingerea demersului de formare a Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor
 5. Conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în baza propunerilor organizațiilor din domeniile cercetării și inovării
 6. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii Consiliului științific specializat
 7. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării
 8. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate
 9. Confirmarea titlului științifico-didactic de profesor universitar
 10. Confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar
 11. Respingerea deciziilor senatelor instituțiilor de învățământ superior de conferire a titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar
 12. Aprobarea calității de conducător de doctorat
 13. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state
 14. Seminarele științifice de profil
 15. Modificarea și completarea Regulamentului cu privire la evaluarea, clasificarea şi monitorizarea revistelor științifice
 16. Completarea Regulamentului Comisiilor de experți în domeniul atestării

II. Învățământ general

 1. Acreditarea instituției publice Liceul Teoretic „Mihail Lomonosov”, mun. Orhei

III. Învățământ profesional tehnic și formare continuă

 1. 41110 Contabilitate, Instituția Publică „Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”  
 2. 81220 Legumicultură și pomicultură, forma de învățământ cu frecvență, „Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”  
 3. 72110 Siguranța produselor agroalimentare, „Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”  
 4. 72150 Tehnologia produselor de origine vegetală, Instituția Publică „Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul”  
 5. 1013002 Bucătar, Instituția Publică Școala Profesională, or. Vulcănești, UTA Găgăuzia
 6. 723011 Cusător (industria ușoară), Instituția Publică Școala Profesională, or. Vulcănești, UTA Găgăuzia
 7. 716006 Mecanic, Instituția Publică Școala Profesională, or. Vulcănești, UTA Găgăuzia
 8. 723011 Cusător (industria ușoară), Instituția Publică Școala Profesională din or. Telenești
 9. 715005 Electrogazosudor montator, Instituția Publică Școala Profesională din or. Telenești
 10. 716006 Mecanic auto, Instituția Publică Școala Profesională din or. Telenești
 11. 732036 Tencuitor, Instituția Publică Școala Profesională din or. Telenești
 12. 1013002-1013004 Bucătar-Chelner (ospătar), Instituția Publică Școala Profesională com. Alexăndreni, r-nul Sîngerei
 13. 721008 Cofetar, Instituția Publică Școala Profesională com. Alexăndreni, r-nul Sîngerei
 14. 713007-713009 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice - Lăcătuș electrician la repararea utilajelor electrice, Școala Profesională com. Alexăndreni, r-nul Sîngerei
 15. 732036 Tencuitor, Instituția Publică Școala Profesională com. Alexăndreni, r-nul Sîngerei

IV. Învățământ superior 

 1. 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
 2. 0312.1 Politologie, Universitatea de Stat din Moldova
 3. Logistica şi supply chain management, Academia de Studii Economice din Moldova
 4. Managementul marketingului, Academia de Studii Economice din Moldova
 5. Tranzacții internaționale și diplomație economică, Academia de Studii Economice din Moldova
 6. Diplomație, securitate, business și comunicare, Universitatea Liberă Internațională din Moldova
 7. Psihologie clinică și consiliere psihologică, Universitatea Liberă Internațională din Moldova
 8. Didactica limbii române ca limbă non-maternă/ străină, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
 9. Didactica limbii ruse ca limbă non-maternă/ străină, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
 10. Educație lingvistică și comunicare interculturală, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
 11. Managementul serviciilor sociale, Universitatea de Stat din Moldova
 12. Psihologie clinică, Universitatea de Stat din Moldova
 13. Psihologie judiciară, Universitatea de Stat din Moldova
 14. Psihologia muncii și organizațională, Universitatea de Stat din Moldova
 15. Studii diplomatice, Universitatea de Stat din Moldova
 16. Studii europene, Universitatea de Stat din Moldova
 17. Sondaje de opinie, marketing și publicitate, Universitatea de Stat din Moldova
 18. Limba și literatura română contemporană și tehnologii educaționale, Universitatea de Stat din Tiraspol

Deciziile Consiliului de conducere din 2021.03.26

I. Cercetare și inovare

 1. Modificarea deciziei de formare a Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctor;
 2. Referitor la contestația privind respingerea deciziei senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar.

II. Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de formare continuă

 1. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (A, A1, A2), forma de organizare cu frecvență, SRL „DOMBENAUTO”;
 2. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, forma de organizare cu frecvență, SRL „DOMBENAUTO”;
 3. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D, forma de organizare cu frecvență, SRL „DOMBENAUTO”;
 4. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE, forma de organizare cu frecvență, SRL „DOMBENAUTO”;

III. Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de învățământ profesional tehnic

 1. 11310 Învățământ primar, nivelul 5 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău;
 2. 11210 Educație timpurie (calificarea educator), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău;
 3. 92310 Asistență socială (calificarea pedagog social/lucrător social), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău;
 4. 101410 Sport și pregătire fizică, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău;
 5. 101510 Turism, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică „Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău”;
 6. 72150 Tehnologia produselor de origine vegetală, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică „Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău”;
 7. 81230 Viticultură și oenologie, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică „Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău”;
 8. 72160 Tehnologia produselor obținute prin fermentare, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică „Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău”;
 9. 416002 Controlor-casier, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, mun. Chișinău;
 10. 721004 Brutar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, mun. Chișinău;
 11. 721008 Cofetar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, mun. Chișinău;
 12. 721009 Controlor produse alimentare, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, mun. Chișinău;
 13. 1013002 Bucătar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, mun. Chișinău;
 14. 1015001 Lucrător pensiune turistică, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr. 2, mun. Chișinău;
 15. 52110 Ecologia și protecția mediului, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Ecologie din Chișinău;
 16. 53210 Meteorologie, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Ecologie din Chișinău;
 17. 53310 Geodezie, topografie și cartografiere, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Ecologie din Chișinău;
 18. 71210 Gospodărirea și protecția apelor, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Ecologie din Chișinău;
 19. 82110 Silvicultură, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Ecologie din Chișinău;
 20. 83110 Piscicultură și acvacultură, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Ecologie din Chișinău;
 21. 101510 Turism, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Ecologie din Chișinău;
 22. 103220 Servicii antiincendiare, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Ecologie din Chișinău;
 23. 71550 Mecanica Agricolă (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ mediu de specialitate „COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN UNGHENI”;
 24. 41630 Merceologie, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ mediu de specialitate „COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN UNGHENI”;
 25. 81110 Agronomie (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ mediu de specialitate „COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN UNGHENI”;
 26. 41110 Contabilitate, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ mediu de specialitate „COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN UNGHENI”;
 27. 716001-716006 Electrician-electronist auto - Mecanic auto (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de învățământ ȘCOALA PROFESIONALĂ DIN OR. UNGHENI;
 28. 42120 Securitatea frontierei, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ „CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN SECURITATEA FRONTIEREI”;
 29. 713007-713009 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice - Lăcătuș electrician la repararea utilajelor electrice, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională Comrat;
 30. 732009-732019 Electrician montator rețele de iluminat - Lăcătuș electrician în construcții, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională Comrat;
 31. 716006-716004 Mecanic auto - Lăcătuș redresare caroserii (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională Comrat;
 32. 732038 Tâmplar în construcții, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională Comrat; 
 33. 41110 Contabilitate, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 34. 41620 Comerț, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 35. 41630 Merceologie, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 36. 72120 Tehnologia alimentației publice, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 37. 101510 Turism, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 38. 101310 Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 39. 91310 Îngrijirea bolnavilor, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția  de Învățământ COLEGIUL DE MEDICINĂ DIN UNGHENI.

IV. Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii superioare de master

 1. Administrare bancară, domeniul general de studiu 041 Științe economice,  master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 2. Contabilitate și audit, domeniul general de studiu 041 Științe economice,  master de profesionalizare, 120 credite ECTS, formele de învățământ: cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 3. Finanțe corporative și Asigurări, domeniul general de studiu 041 Științe economice, master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 4. Finanțe publice și Fiscalitate, domeniul general de studiu 041 Științe economice,  master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 5. Finanțele și contabilitatea firmei, domeniul general de studiu 041 Științe economice,  master de profesionalizare, 120 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 6. Didactica limbii engleze și strategii de comunicare, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației,  master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 7. Didactica limbii franceze și strategii de comunicare, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației,  master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
 8. Limba și cultura franceză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, master de profesionalizare, 90 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.
 9. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de formare continuă.
 10. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea acreditării programelor de studii superioare.

V. Generale

 1. Aprobarea Registrului experților evaluatori în domeniul învățământului superior
 2. Aprobarea Registrului experților evaluatori în domeniul învățământului profesional tehnic;  Anexa
 3. Aprobarea Regulamentului privind soluționarea petițiilor depuse la ANACEC;  Anexa
 4. 716006 Mecanic auto, Școala profesională din or. Ungheni

Deciziile Consiliului de conducere din 2021.02.26

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelorde doctor habilitat;
 2. Formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 3. Respingerea demersurilor de formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 4. Conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în baza propunerilor Consiliilor științifice specializate;
 5. Conferirea titlului științific de doctor habilitat în baza propunerii organizației din domeniile cercetării și inovării;
 6. Confirmarea titlurilor științifice de doctor conferite de către Consiliile științifice specializate;
 7. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării;
 8. Confirmarea titlului științifico-didactic de profesor universitar;
 9. Confirmarea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 10. Respingerea deciziei senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 11. Aprobarea calității de conducător de doctorat;
 12. Respingerea solicitărilor de aprobare a calității de conducător de doctorat;
 13. Recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state;
 14. Aprobarea Seminarelor științifice de profil;
 15. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice.

II. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării programelor de formare continuă

 1. Manichiuristă-Pedichiuristă, forma de organizare cu frecvență, „AMERICOM-LUX” SRL;
 2. Cosmetician, forma de organizare cu frecvență, „AMERICOM-LUX” SRL;
 3. Frizer, forma de organizare cu frecvență, „AMERICOM-LUX” SRL;
 4. Machior-Peruchier, forma de organizare cu frecvență, „AMERICOM-LUX” SRL;
 5. Maseur de întreținere și relaxare, forma de organizare cu frecvență, „AMERICOM-LUX” SRL;
 6. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență, SRL „Auto Capița”;
 7. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A (AM, A1, A2)”, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 8. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 9. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 10. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 11. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 12. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 13. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 14. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BD1 la D, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 15. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la A2/A, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 16. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la A2 la A, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 17. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la D1, forma de organizare cu frecvență, SRL „Școala Auto Comrat”;
 18. Limba și literatura română (alolingvi), forma de organizare cu frecvență, Universitatea de Stat din Comrat;
 19. Limbi străine (engleză), forma de organizare cu frecvență, forma de organizare cu frecvență, Universitatea de Stat din Comrat;
 20. Limbi și literaturi (bulgară), forma de organizare cu frecvență, forma de organizare cu frecvență, Universitatea de Stat din Comrat;
 21. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de învățământ cu frecvență, „AUTOPORTAL” S.R.L.;
 22. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de învățământ profesional tehnic și de formare continuă.

III. Generale

 1. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;
 2. Aprobarea Metodologiei de remunerare a membrilor Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;
 3. Aprobarea Regulamentului cu privire la modul de utilizare a mărcii Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

Deciziile Consiliului de conducere din 2021.01.29

I. Cercetare și inovare

 1. Aprobarea registrelor manifestărilor științifice pentru anul 2021;  Anexă 1
 2. Aprobarea Registrului materialelor publicate în baza manifestărilor științifice organizate în anul 2020;
 3. Completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului „Teza de doctorat de excelență a anului”.

II. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării instituțiilor de învățământ și programelor de studii

Instituții din învățământul general

 1. Aprobarea standardelor de evaluare minim obligatorii pentru procesul de evaluare externă a instituțiilor de învățământ general și a cadrelor de conducere din învățământul general;
 2. Instituția Publică Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, or. Cantemir;
 3. Instituția Publică Liceul Teoretic Fetești, s. Fetești, r. Edineț; 
 4. Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Cahul;
 5. Liceul Teoretic „Tabani”, s. Tabani r. Briceni;
 6. Instituția Publică Liceul Teoretic „Pan Halippa”, or. Edineț;
 7. Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, s. Slobozia Mare, r. Cahul.

Programe de formare continuă

 1. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de învățământ cu frecvență, „AUTOPORTAL” S.R.L.;
 2. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria B(B1), forma de organizare cu frecvență, SRL „GRĂTARUL MAGIC”;
 3. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria BC(C1), forma de organizare cu frecvență, SRL „GRĂTARUL MAGIC”; 
 4. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, forma de organizare cu frecvență, SRL „GRĂTARUL MAGIC”;
 5. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE, forma de organizare cu frecvență, SRL „GRĂTARUL MAGIC”;
 6. Pedagogie în învățământul primar, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică „INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ”;
 7. Matematică, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică „INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ”;
 8. Informatică, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică „INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ”;
 9. Geografie, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică „INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ”;
 10. Limba și literatura română, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică „INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ”;
 11. Limbi străine (Limba engleză), forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică „INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ”;
 12. Istorie, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică „INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ”;
 13. Educație civică, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică „INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ”;
 14. Educație tehnologică, forma de organizare cu frecvență, Instituția Publică „INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUĂ”;
 15. Securitate civilă și publică, forma de organizare cu frecvență, Asociația Obștească Clubul Sportiv Academia de Tir din Republica Moldova „Sniping Club”;
 16. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (A2), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „VOIAJ-SUPCIUC-AUTO;
 17. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „VOIAJ-SUPCIUC-AUTO;
 18. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „VOIAJ-SUPCIUC-AUTO;
 19. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie/ acreditării programelor de învățământ profesional tehnic și de formare continuă;
 20. Încetarea procesului de evaluare externă a programelor de formare continuă 1.Frizer și 2.Manichiură – Pedichiură, SRL „MARGOT”;
 21. Inițierea procedurii de evaluare externă și constituirea comisiilor de evaluare externă în vederea acreditării programelor de studii superiore de master. 

III. Generale

 1. Aprobarea Registrului experților evaluatori în domeniul învățământului de formare continuă;
 2. Aprobarea Regulamentului privind acordarea distincției „Cristalul calității”;
 3. Aprobarea Raportului de activitate al ANACEC pentru anul 2020.

Deciziile Consiliului de conducere din 2020.12.23

I. Cercetare și inovare

 1. Formarea Consiliilor Științifice Specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 2. Prelungirea termenului de abilitare a Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor habilitat;
 3. Modificarea Regulamentului de funcționare a consiliilor științifice specializate și de conferire a titlurilor științifice;
 4. Confirmarea titlurilor științifice de doctor;
 5. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării;
 6. Confirmarea titlului științifico-didactic de profesor universitar;
 7. Confirmarea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 8. Respingerea deciziei senatului instituției de învățământ superior de conferire a titlului științifico-didactic de conferențiar universitar;
 9. Aprobarea calității de conducător de doctorat;
 10. Respingerea abilitării cu drept de conducător de doctorat;
 11. Echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state;
 12. Aprobarea Seminarele științifice de profil;
 13. Completarea Registrului experților ANACEC în domeniile cercetării și inovării;
 14. Respingerea contestației privind formarea Consiliului științific specializat pentru susținerea tezei de doctor;
 15. Respingerea demersurilor de formarea Consiliilor științifice specializate pentru susținerea tezelor de doctor;
 16. Modificarea deciziei Consiliului de conducere de confirmare a titlului științific.

II. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării programelor de studii

 • Programe de formare profesională în învățământul profesional tehnic
 1. 41110 Contabilitate, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 2. 41620 Comerț, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 3. 41630 Merceologie, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 4. 72120 Tehnologia alimentației publice, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 5. 101510 Turism, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 6. 101310 Organizarea serviciilor în hoteluri și complexe turistice, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Academia de Studii Economice din Moldova;
 7. 73230 Construcția și exploatarea drumurilor, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 8. 21210 Design Interior, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 9. 73260 Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență redusă, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 10. 732040-732041 Instalator instalații de încălzire și echipamente solare - Instalator instalații, aparate și echipamente de ventilare și climatizare, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de Excelență în Construcții;
 11. 723010 Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Publică Centrul de excelență în industria ușoară;
 12. 723011 Cusător (industria ușoară), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de excelență în industria ușoară;
 13. 723012 Cusătoreasă (industria confecțiilor), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de excelență în industria ușoară;
 14. 723007 Confecționer articole de marochinărie, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de excelență în industria ușoară;
 15. 715017 Reglor utilaje tehnologice, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de excelență în industria ușoară;
 16. 1012003 Frizer, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Centrul de excelență în industria ușoară;
 17. 1012002 Cosmetician, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență Instituția Publică Centrul de excelență în industria ușoară;
 18. 71330 Electrificarea agriculturii (fără dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Tehnic Agricol din Soroca;
 19. 71320 Electromecanică (fără dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Tehnic Agricol din Soroca;
 20. 71660 Exploatarea tehnică a transportului auto (fără dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Tehnic Agricol din Soroca;
 21. 71550 Mecanica agricolă (fără dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Tehnic Agricol din Soroca;
 22. 21430 Prelucrarea artistică a materialelor, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca”;
 23. 21520 Interpretare instrumentală, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca”;
 24. 21540 Dirijare corală, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca”;
 25. 21570 Dans, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca”;
 26. 32210 Biblioteconomie și asistență informațională, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, Instituția Publică Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din or. Soroca”;
 27. 41110 Contabilitate, forma de învățământ cu frecvență, nivelul 4 ISCED, Instituția de Învățământ Colegiul Agroindustrial din Rîșcani;
 28. 71520 Mașini și aparate in industria alimentară, forma de învățământ cu frecvență, nivelul 4 ISCED, Instituția de Învățământ Colegiul Agroindustrial din Rîșcani;
 29. 41630 Merceologie, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Colegiul Agroindustrial din Rîșcani;
 30. 72130 Tehnologia panificației, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Colegiul Agroindustrial din Rîșcani;
 31. 71110 Tehnologia produselor cosmetice și medicinale, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Colegiul Agroindustrial din Rîșcani;
 32. 101510 Turism, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ Colegiul Agroindustrial din Rîșcani;
 33. 61210 Administrarea aplicațiilor web, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul;
 34. 61310 Programare și analiza produselor de program, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul;
 35. 41110 Contabilitate, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul;
 36. 92310 Asistență socială (Pedagog social, Lucrător social), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul;
 37. 52110 Ecologia și protecția mediului, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul;
 38. 11310 Învățământ primar, nivelul 5 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul;
 39. 11210 Educație timpurie (Educator), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul;
 40. 11310 Învățământ primar, nivelul 5 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei;
 41. 11210 Educație timpurie (Educator), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei;
 42. 92310 Asistență socială (Pedagog social, Lucrător social), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei;
 43. 71550 Mecanică agricolă (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SVETLÎI;
 44. 71660 Exploatarea tehnică a transportului auto (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SVETLÎI;
 45. 81110 Agronomie (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SVETLÎI;
 46. 41110 Contabilitate, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, COLEGIUL TEHNIC AGRICOL DIN SVETLÎI;
 47. 11310 Învățământ primar, nivelul 5 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat;
 48. 11210 Educație timpurie (Educator, Conducător muzical), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat;
 49. 92310 Asistență socială (Pedagog social, Lucrător social), nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat;
 50. 41510 Servicii administrative și de secretariat, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat;
 51. 21510 Canto, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat;
 52. 21520 Interpretare instrumentală, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat;
 53. 101510 Turism, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat;
 54. 91310 Îngrijirea bolnavilor, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția  Publică COLEGIUL DE MEDICINĂ CAHUL
 55. 91310 Îngrijirea bolnavilor, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția  de Învățământ COLEGIUL DE MEDICINĂ DIN UNGHENI;
 56. 91210 Medicină, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția  de Învățământ COLEGIUL DE MEDICINĂ DIN UNGHENI;
 57. 91310 Îngrijirea bolnavilor, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ „COLEGIUL DE MEDICINĂ BĂLȚI”;
 58. 91210 Medicină, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ „COLEGIUL DE MEDICINĂ BĂLȚI”;
 59. 91310 Îngrijirea bolnavilor, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ COLEGIUL DE MEDICINĂ DIN ORHEI;
 60. 91210 Medicină, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățământ COLEGIUL DE MEDICINĂ DIN ORHEI;
 61. 713007-713009 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice - Lăcătuș electrician la repararea utilajelor electrice, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți;
 62. 715005-715021 Electrogazosudor montator-Tăietor cu gaze, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți;
 63. 716006 Mecanic auto (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți;
 64. 716001 Electrician-electronist auto (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți;
 65. 716008 Vopsitor auto (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți;
 66. 715019 Strungar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți;
 67. 715005-715021 Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Leova;
 68. 723010 Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Leova;
 69. 1041018 Tractorist (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Leova;
 70. 716006 Mecanic auto (cu dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Leova;
 71. 732031 Placator cu plăci, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Leova;
 72. 1013002 Bucătar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională din or. Leova;
 73. 716001-716006 Electrician electronist auto - Mecanic auto, nivelul 3 ISCED, (fără dreptul de eliberare a Fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor la programul dat, pentru Agenția Servicii Publice), forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională Nr. 10 din mun. Chișinău;
 74. 713007-713009 Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice - Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională Nr. 10 din mun. Chișinău;
 75. 715005 Electrogazosudor montator, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională Nr. 10 din mun. Chișinău.
 • Programe de formare continuă
 1. Asociația Obștească „Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova” (10 filiale: Nisporeni, Orhei, Căușeni, Ceadîr-Lunga, Taraclia, Cahul, Ungheni, Fălești, Glodeni, Sîngerei).
 2. Conducător auto transport persoane în trafic național/ internațional, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „TRANSPRIVAT PV”;
 3. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „TRANSPRIVAT PV”;
 4. ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „TRANSPRIVAT PV”;
 5. Manager transport rutier persoane, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „TRANSPRIVAT PV”;
 6. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional, forma de organizare cu frecvență Societatea comercială CENTRAUTO & CO” S.R.L.;
 7. Conducător auto transport persoane în trafic național/international, forma de organizare cu frecvență Societatea Comercială CENTRAUTO & CO” S.R.L.;
 8. ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase, forma de organizare cu frecvență Societatea comercială CENTRAUTO & CO” S.R.L.;
 9. Conducător auto transport călători în regim taxi, forma de organizare cu frecvență Societatea comercială CENTRAUTO & CO” S.R.L.;
 10. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (A), forma de organizare cu frecvență, F.P.C „Maldini” SRL (sediul:  mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr.21);
 11. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență, F.P.C „Maldini” SRL (sediile:  mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr.21; str. Sciusev nr.98A);
 12. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”, forma de organizare cu frecvență, F.P.C „Maldini” SRL (sediul:  mun. Chișinău, str. Sciusev nr.98A);
 13. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la A2/A, forma de organizare cu frecvență, F.P.C „Maldini” SRL (sediul:  mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, nr.21);
 14. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, forma de organizare cu frecvență, F.P.C „Maldini” SRL (sediul: mun. Chișinău, str. Sciusev nr.98A);
 15. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la BC1 la C, forma de organizare cu frecvență, F.P.C „Maldini” SRL (sediul: mun. Chișinău, str. Sciusev nr.98A);
 16. Limbi străine (Limba engleză), forma de organizare cu frecvență, Întreprinderea Mixtă Moldo-Greacă “LINGUATA” S.R.L.;
 17. Limbi străine (Limba germană), forma de organizare cu frecvență, Întreprinderea Mixtă Moldo-Greacă “LINGUATA” S.R.L.;
 18. Limbi străine (Limba franceză), forma de organizare cu frecvență, Întreprinderea Mixtă Moldo-Greacă “LINGUATA” S.R.L.;
 19. Limbi străine (Limba italiană), forma de organizare cu frecvență, Întreprinderea Mixtă Moldo-Greacă “LINGUATA” S.R.L.;
 20. Conducător auto transport persoane în trafic național/international, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOFAVORIT”;
 21. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/international, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOFAVORIT”;
 22. Conducător auto transport călători în regim de taxi, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOFAVORIT”;
 23. ADR Conducător auto transport de mărfuri periculoase, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOFAVORIT”;
 24. Manager transport rutier mărfuri, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOFAVORIT”;
 25. Manager transport rutier persoane, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOFAVORIT”;
 26. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență, SRL „CIM TEST-AUTO”;
 27. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență, S.C. „AUTOLUX” SRL.
 28. Conducător auto transport călători în regim de taxi, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „PRACTIC-AUTO”;
 29. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „PRACTIC-AUTO”;
 30. Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „PRACTIC-AUTO”;
 31. ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „PRACTIC-AUTO”;
 32. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (A1, A2), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOSCHOOL”;
 33. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOSCHOOL”;
 34. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la A2/A, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOSCHOOL”;
 35. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la A1 la A2/A, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOSCHOOL”;
 36. Formarea continuă a conducătorilor de autovehicule în cadrul categoriei de la A2 la A, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „AUTOSCHOOL”;
 37. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „VOIAJ-SUPCIUC-AUTO;
 38. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” (A2), forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „VOIAJ-SUPCIUC-AUTO;
 39. Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „VOIAJ-SUPCIUC-AUTO;
 40. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „VOIAJ-SUPCIUC-AUTO;
 41. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D, forma de organizare cu frecvență, Societatea cu Răspundere Limitată „VOIAJ-SUPCIUC-AUTO;
 42. Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D, forma de organizare cu frecvență, AO „Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova”, Filiala Cupcini.
 43. Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de învățământ cu frecvență, AO „Uniunea Conducătorilor Auto din Republica Moldova”, Filiala Cimișlia;
 44. Evaluarea sălilor închiriate de către F.P.C „MALDINI” SRL: mun. Chișinău, str. Tighina, 2 și str. București, 64.

III. Generale

 1. Inițierea procedurii de evaluare externă în vederea acreditării programelor de formare continuă și constituirea componenței comisiilor de evaluare externă;
 2. Inițierea procedurii de evaluare externă în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență, programelor de studii superioare de master și constituirea componenței comisiilor de evaluare externă;
 3. Respectarea de către instituțiile de învățământ a reglementărilor de apărare împotriva incendiilor.

Deciziile Consiliului de conducere din 2020.11.27

I. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării programelor de studii

Programe de studii superioare de licență

 1. 0312.2 Relații internaționale, formele de învățământ: cu frecvență și frecvență redusă, Universitatea de Studii Europene din Moldova;
 2. 0231.2 Limbi străine. Limba engleză și germană, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți;
 3. 0231.2 Limbi străine. Limba germană și engleză, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți;
 4. 0231.2 Limbi străine. Limba franceză și engleză, forma de învățământ cu frecvență, Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți;
 5. 0229.1 Culturologie, formele de învățământ: cu frecvență și frecvență redusă, Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice;
 6. 0213.4 Istoria și teoria artelor plastice, forma de învățământ cu frecvență, Academia de Muzica, Teatru și Arte Plastice.

Programe de formare continuă

 1. Centrul de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională (15 de filiale: Anenii-Noi, Bălți, Chișinău, Căușeni, Cimișlia, Ceadîr-Lunga, Dondușeni, Glodeni, Leova, Lipcani, Nisporeni, Rezina, Soroca, Ungheni, Vulcănești).
 2. Uniunea Conducătorilor Auto din R. Moldova (10 filialele Cupcini, Dondușeni, Drochia, Ocnița, Basarabeasca, Cimișlia, Comrat, Cantemir, Chișinău, Hîncești).
 3. Instruirea  inițială  a  conducătorilor  auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență,  Instituția de Învățământ Școala auto „Andrieș-Prim A. V”;
 4. Instruirea  inițială  a  conducătorilor  auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență,  SRL „DOMBENAUTO”;
 5. Instruirea  inițială  a  conducătorilor  auto categoria „B(B1)”, forma de organizare cu frecvență,  Asociația Obștească Uniunea Conducătorilor Auto din Raionul Soroca „AutoSor”;
 6. Secretară (Secretariat și muncă de birou), forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 7. Manichiuristă, forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 8. Contabilitate, forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 9. Cosmetician (Cosmetică decorativă), forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 10. Maseur de întreținere și relaxare, forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 11. Coafor, forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 12. Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă, forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 13. Cusătoreasă (industria confecțiilor), forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 14. Bucătar, forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 15. Cofetar, forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 16. Casier în sala de comerț, forma de organizare cu frecvență, SRL „Miracol”;
 17. Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, forma de organizare cu frecvență,  SRL „Miracol”;
 18. Psihopedagogie (psihopedagogia artelor), forma de organizare cu frecvență, ACADEMIA DE MUZICĂ,TEATRU și ARTE PLASTICE;
 19. Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional, forma de organizare cu frecvență Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”;
 20. Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”;
 21. ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”;
 22. Conducător auto transport călători în regim de taxi, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”;
 23. Manager pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”;
 24. Manager transport rutier persoane, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”;
 25. Manager transport rutier mărfuri, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”;
 26. Expert pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”;
 27. Expert CEMT de certificare a vehiculelor rutiere pentru transporturi de mărfuri, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”;
 28. Expert ADR de certificare a vehiculelor rutiere pentru transportul de mărfuri periculoase, forma de organizare cu frecvență, Centrul Științific de Securitate a Circulației „Warșita-MS”.

Programe de formare profesională în învățământul profesional tehnic

 1. 732036-732031 Tencuitor-Placator cu plăci, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.1, mun. Bălți;
 2. 715005-715021 Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.1, mun. Bălți;
 3. 732038-732007 Tâmplar în construcții – Dulgher, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.1, mun. Bălți;
 4. 715005 Electrogazosudor-montator, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.1, mun. Bălți;
 5. 722014 Tâmplar universal, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.1, mun. Bălți;
 6. 714019 Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, nivelul 3 ISECED, forma de învățământ cu frecvență, Școala Profesională or. Rîșcani;  
 7. 715005 Electrogazosudor-montator, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Școala Profesională or. Rîșcani;
 8. 716006 Mecanic auto, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Școala Profesională or. Rîșcani;
 9. 723010 Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Școala Profesională or. Rîșcani;
 10. 1041018-1041019 Tractorist-Tractorist-mașinist în producția agricolă, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Școala Profesională or. Rîșcani;
 11. 61110 Calculatoare, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Politehnic din mun. Bălți;
 12. 71320 Electromecanică, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Politehnic din mun. Bălți;
 13. 71410 Aparate radioelectronice de uz casnic, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Politehnic din mun. Bălți;
 14. 71420 Automatizarea proceselor tehnologice, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Politehnic din mun. Bălți;
 15. 71570 Metrologie și certificarea conformității, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Politehnic din mun. Bălți;
 16. 71580 Tehnologia construcțiilor de mașini, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul Politehnic din mun. Bălți;
 17. 61230 Rețele de calculatoare nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică, Colegiul Politehnic din mun. Bălți;
 18. 72140 Tehnologia produselor de origine animală, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățămînt „COLEGIUL  AGROINDUSTRIAL „GHEORGHE RĂDUCAN” DIN SATUL GRINĂUȚI, RAIONUL OCNIȚA”;
 19. 71550 Mecanică agricolă, nivelul 4 ISCED , forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățămînt „COLEGIUL  AGROINDUSTRIAL „GHEORGHE RĂDUCAN” DIN SATUL GRINĂUȚI, RAIONUL OCNIȚA”;
 20. 72120 Tehnologia alimentației publice, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția de Învățămînt „COLEGIUL  AGROINDUSTRIAL „GHEORGHE RĂDUCAN” DIN SATUL GRINĂUȚI, RAIONUL OCNIȚA”;
 21. 721024 Prelucrător mezeluri,  nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.5 din mun. Chișinău;
 22. 721007 Ciontolitor tranșator carne, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.5 din mun. Chișinău;
 23. 721018 Operator la linia automată de obținere a produselor lactate, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.5 din mun. Chișinău;
 24. 721004 Brutar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.5 din mun. Chișinău;
 25. 721002 Bombonier, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Ș coala Profesională nr.5 din mun. Chișinău;
 26. 721008 Cofetar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.5 din mun. Chișinău;
 27. 1013002 Bucătar, nivelul 3 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Școala Profesională nr.5 din mun. Chișinău;
 28. 84110 Medicină veterinară, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență, Instituția Publică Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni;
 29. 41630 Merceologie, nivelul 4 ISCED, forma de învățământ cu frecvență,  Instituția Publică Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni.

II. Acreditarea instituțiilor din învățământul general

 1. Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont”, Chișinău, filiala Durlești; 
 2. Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont”, Chișinău, filiala Buiucani;
 3. Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont”, Chișinău, filiala Ciocana;
 4. Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont”, Chișinău, filiala Bălți;
 5. Instituția Privată Liceul Teoretic „Orizont”, Chișinău, filiala Ceadîr-Lunga;

III. Altele

69. Inițierea procedurii de evaluare externă, componența comisiilor de evaluare externă și coordonatorii comisiilor de evaluare externă: în vederea acreditării pentru SRL „Auto Capița” și SRL „Școala Auto Comrat”; în vederea autorizării de funcționare provizorie pentru Asociația Obștească Clubul Sportiv al Academiei de Tir din RM „Sniping Club”;
70. Aprobarea Metodologiei de selectare a experților evaluatori.   Anexa

IV. Cercetare și inovare

71. Modificarea deciziei Consiliului de conducere nr.5 din 06 decembrie 2019 și nr.6 din 28 februarie 2020;
72. Completarea Regulamentului cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea  revistelor  științifice;
73. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea  revistelor  științifice;
74. Aprobarea Seminarilor științifice de profil.

Deciziile Consiliului de conducere din 2020.10.30

I. Cercetare și inovare

 1. D1. Formarea Consiliilor Științifice Specializate pentru susținerea tezelor de doctor habilitat
 2. D2. Formarea Consiliilor Științifice Specializate pentru susținerea tezelor de doctor
 3. D3. Respingerea demersului de formare a Consiliului Științific Specializat pentru susținerea tezei de doctor
 4. D4. Conferirea titlului științific de doctor habilitat
 5. D5. Confirmarea titlurilor științifice de doctor
 6. D6. Confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării
 7. D7. Respingerea deciziei organizației din domeniile cercetării și inovării de a conferi titlul științific de doctor
 8. D8. Confirmarea titlului științifico-didactic de profesor universitar
 9. D9. Confirmarea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar
 10. D10. Aprobarea calității de conducător de doctorat
 11. D11. Respingerea abilitării cu drept de conducător de doctorat
 12. D12. Echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state
 13. D13. Aprobarea Seminarele științifice de profil
 14. D14. Completarea Registrului experților
 15. D15. Evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice
 16. D16. Completarea actelor normative referitoare la confirmarea titlurilor științifice
 17. D17. Respingerea contestației privind formarea Consiliului științific specializat

II. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării

 1. D18. Acreditarea programului de formare continuă Antrenament sportiv, forma de învățământ cu frecvență, Federația Moldovenească de Fotbal
 2. D19. Acreditarea programului de formare continuă Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”, forma de învățământ cu frecvență SRL „Autonord Servicii”
 3. D20. Acreditarea programului de formare profesională continuă Conducător auto transport călători în regim de taxi, forma de învățământ cu frecvență, SRL „Autonord Servicii”
 4. D21. Acreditarea programului de formare profesională continuă Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional, forma de învățământ cu frecvență, SRL „Autonord Servicii”
 5. D22. Acreditarea programului de formare profesională continuă Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional, forma de învățământ cu frecvență, SRL „Autonord Servicii”
 6. D23.Acreditarea programului de formare profesională continuă Cosmetician, forma de învățământ cu frecvență, SRL „Belle Femme”
 7. D24. Acreditarea programului de formare profesională continuă Instruirea inițială a conducătorilor  auto categoria „B(B1)”, forma de învățământ cu frecvență, SRL „Cim Test-Auto”
 8. D25. Acreditarea programului de formare profesională continuă Limbi străine (Limba engleză), forma de învățământ cu frecvență, SRL „STUDENT-STEP”
 9. D26. Inițierea procedurii de evaluare externă, constituirea comisiilor de evaluare

Deciziile Consiliului de conducere din 2020.09.25

I. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării

 1. D1. Acreditarea programei de formare profesională continuă Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional - ”AUTOCENTRU SELECT” S.R.L.
 2. D2. Acreditarea programului de formare profesională continuă Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional - ”AUTOCENTRU SELECT” S.R.L.
 3. D3.Acreditarea programului de formare profesională continuă ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase - „AUTOCENTRU SELECT” SRL 
 4. D4.Acreditarea programului de formare profesională continuă Conducător auto transport călători în regim de taxi, forma de învățământ cu frecvență, ”AUTOCENTRU SELECT” S.R.L.
 5. D5.Acreditarea programului de formare profesională continuă Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A” - ”AUTOCENTRU SELECT” S.R.L.
 6. D6.Acreditarea programului de formare profesională continuă Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B (B1)” - ”AUTOCENTRU SELECT” S.R.L.
 7. D7.Acreditarea programului de formare profesională continuă Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC (C1) - ”AUTOCENTRU SELECT” S.R.L.
 8. D8.Acreditarea programului de formare profesională continuă Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C - ”AUTOCENTRU SELECT” S.R.L.
 9. D9.Acreditarea programului de formare profesională continuă Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE - ”AUTOCENTRU SELECT” S.R.L.
 10. D10.Acreditarea programului de formare profesională continuă Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D - SC ”Autocentru Select” SRL
 11. D11.Acreditarea programului de formare profesională continuă Conducător auto transport persoane în trafic național/internațional „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 12. D12.Acreditarea programului de formare profesională continuă Conducător auto transport mărfuri în trafic național/internațional - „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 13. D13.Acreditarea programului de formare profesională continuă Conducător auto transport persoane în regim de taxi - „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 14. D14.Acreditarea programului de formare profesională continuă Conducător auto transport persoane (troleibuz) - „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 15. D15.Acreditarea programului de formare profesională continuă ADR conducător auto pentru transportul de mărfuri periculoase - „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 16. D16.Acreditarea programului de formare profesională continuă Consilier de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase (DGSA) - „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 17. D17.Acreditarea programului de formare profesională continuă Manager transport rutier de mărfuri - „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 18. D18.Acreditarea programului de formare profesională continuă Manager transport rutier de persoane - „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 19. D19.Acreditarea programului de formare profesională continuă Manager pentru activitatea atelierului de autoservice - „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 20. D20.Acreditarea programului de formare profesională continuă Manager pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere-  „Centrul de instruire a personalului pentru transporturi internaționale”
 21. D21.Autorizarea programului de formare profesională continuă Contabil - „SOFIMAX CONTAUDIT” S.R.L.
 22. D22.Autorizarea programului de formare profesională continuă Frizer - Societatea Comercială  „ARTACONT” S.R.L.
 23. D23.Autorizarea programului de formare profesională continuă Machior-peruchier - Societatea Comercială  „ARTACONT” S.R.L.
 24. D24.Autorizarea programului de formare profesională continuă Tehnicieni în chimie industrială și petrochimie - Centrul de instruire „MEDIA PRIVAT” S.R.L.
 25. D25.Autorizarea programului de formare profesională continuă Vânzător la stațiile de alimentare cu combustibil  - Centrul de instruire „MEDIA PRIVAT” S.R.L
 26. D26. Inițierea procedurii de evaluare externă, constituirea comisiilor de evaluare
 27. D27. Modificarea ghidurilor de evaluare externă

II. Cercetare și inovare

D28. Soluționarea situației referitoare la eliberarea diplomei

Deciziile Consiliului de conducere din 2020.07.31

I. Cercetare și inovare

 1. D1. Formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor
 2. D2. Respingerea demersului de formare a Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezei de doctor
 3. D3. Conferirea titlului ştiinţific de doctor habilitat
 4. D4. Conferirea titlurilor ştiinţifice de doctor
 5. D5. Confirmarea titlurilor ştiinţifice de doctor în ştiinţe conferite de organizaţiile din domeniile cercetării şi inovării
 6. D6. Confirmarea titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar
 7. D7. Confirmarea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar
 8. D8. Aprobarea calităţii de conducător de doctorat
 9. D9. Respingerea abilitării cu drept de conducător de doctorat
 10. D10. Echivalarea actelor privind titlurile ştiinţifice obţinute în alte state
 11. D11. Aprobarea Seminarele ştiinţifice de profil
 12. D12. Completarea Registrului experților
 13. D13. Completarea Regulamentului de funcţionare a consiliilor ştiinţifice specializate
 14. D29. Respingerea aprobării calității de conducător de doctorat

II. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării

 1. D14.Autorizarea programului de studii superioare de licență 0914.2 Tehnologie radiologică - USMF
 2. D15.Autorizarea programului de studii superioare de master Tehnologii moleculare în sănătate - USMF
 3. D16.Acreditarea programului de formare profesională continuă Psihopedagogie (metodica predării disciplinelor economice) - ASEM
 4. D17. Acreditarea programului de formare profesională continuă Robotică și mecatronică (Educație pentru Drone (eDrone)) - USM
 5. D18. Autorizarea programului de formare profesională continuă Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică - USM
 6. D19. Autorizarea programului de formare profesională continuă Antrenor (Antrenor asistent de taekwondo) - USEFS
 7. D20. Autorizarea programului de formare profesională continuă Fotograf - Asociașia obștească „Izvorul” 
 8. D21. Autorizarea programului de formare profesională continuă Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”- SRL „Autotest Celebrity”
 9. D22. Autorizarea programului de formare profesională continuă Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE - SRL „Autotest Celebrity”
 10. D23. Autorizarea programului de formare profesională continuă Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D - SRL „Autotest Celebrity”
 11. D24. Autorizarea programului de formare profesională continuă Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1C - SRL „Autotest Celebrity”
 12. D25. Inițierea procedurii de evaluare externă, constituirea comisiilor de evaluare
 13. D26. Încetarea procesului de evaluare externă - SRL „Autotest Centru”

III. Generale

 1. D27. Executarea prevederilor p.73 al Metodologiei de evaluare externă a calității
 2. D28.Achiziționarea serviciului de asigurare a funcționalității la nivel național a softului antiplagiat

Deciziile Consiliului de conducere din 2020.05.29

I. Generale

 1. D1. Prezentarea în cadrul ședințelor Consiliului de conducere a rezultatelor evaluării

II. Cercetare și inovare

 1. D2. Aprobarea Registrului experților
 2. D3. Precizarea domeniilor științifice ale titlurilor științifico-didactice confirmate
 3. D4. Aprobarea Seminarelor științifice de profil
 4. D5. Modificarea deciziei cu privire la confirmarea titlurilor științifice de doctor

III. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării

 1. D6. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0216.1 Actorie – AMTAP
 2. D7. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0216.6 Coregrafie – AMTAP
 3. D8. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0216.2 Regie – AMTAP
 4. D9. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0216.3 Scenografie – AMTAP
 5. D10. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0213.1 Pictură – AMTAP
 6. D11. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0213.2 Grafică – AMTAP
 7. D12. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0213.3 Sculptură – AMTAP
 8. D13. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0214.1 Arte decorative aplicate (Tapiserie) – AMTAP
 9. D14. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0214.1 Arte decorative aplicate (Ceramică artistică. Metal artistic) – AMTAP
 10. D15. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0212.2 Design interior – AMTAP
 11. D16. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0212.1 Modă-design vestimentar – AMTAP
 12. D17. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0215.2 Canto(Canto academic) – AMTAP
 13. D18. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0215.2 Canto (Canto popular) – AMTAP
 14. D19. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0215.1 Interpretare instrumentală (Instrumente orchestrale) – AMTAP
 15. D20. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0215.1 Interpretare instrumentală (Instrumente populare) – AMTAP
 16. D21. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0215.5 Muzicologie – AMTAP
 17. D22. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0215.4 Compoziție muzicală (academică) – AMTAP
 18. D23. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0215.2 Canto (Canto de estradă și jazz) – AMTAP
 19. D24. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0215.1 Interpretare instrumentală (Instrumente muzică uşoară şi jazz) – AMTAP
 20. D25. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0215.1 Interpretare instrumentală (Instrumente cu taste/pian) – AMTAP
 21. D26. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0229.1 Culturologie – AMTAP
 22. D27. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0213.4 Istoria și teoria artelor plastice – AMTAP
 23. D28. Autorizarea programului de studii superioare de master Istoria spațiului sud-est european: studiu, metodologie și didactică - USCahul
 24. D29. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 723010 -723011 Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comandă – Cusător (Industria uşoară) - Şcoala Profesională nr.1, or.Cahul
 25. D30. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, Bucătar - Chelner (ospătar) - Şcoala Profesională nr.1, or.Cahul
 26. D31. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 732008-732009 Electrician în construcţii - Electrician-montator reţele de iluminat - Şcoala Profesională Căuşeni
 27. D32. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 715021 Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze - Şcoala Profesională Căuşeni
 28. D33. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 732036-732031 Tencuitor - Placator cu plăci - Şcoala Profesională Căuşeni
 29. D34. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 723012 Cusătoreasă (industria confecţiilor) - Şcoala Profesională Căuşeni
 30. D35. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 1013002 Bucătar - Şcoala Profesională Căuşeni
 31. D36. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 715021 Electrogazosudor-montator - Tăietor cu gaze - Şcoala Profesională nr.7, Chişinău
 32. D37. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 732036-732031 Tencuitor-Placator cu plăci- Şcoala Profesională nr.7, Chişinău
 33. D38. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 732008-732009 Electrician în construcţii-Electrician-montator reţele de iluminat - Şcoala Profesională nr.7, Chişinău
 34. D39. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 3 ISCED, 715005 Electrogazosudor-montator - Şcoala Profesională nr.7, Chişinău
 35. D40. Inițierea procedurii de evaluare externă, constituirea comisiilor de evaluare
 36. D41. Modificarea comisiei de evaluare externă
 37. D42. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 4 ISCED, 41110 Contabilitate -Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
 38. D43. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 4 ISCED, 41120 Impozite și percepere fiscală - Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
 39. D44. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 4 ISCED, 41210 Finanțe și asigurări - Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
 40. D45. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 4 ISCED, 41220 Finanțe și bănci -Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
 41. D46. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 4 ISCED, 61210 Administrarea aplicațiilor web - Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
 42. D47. Acreditarea programului de formare profesională, nivelul 4 ISCED, 61310 Programare și analiza produselor de program - Centrul de Excelență în Economie și Finanțe

Deciziile Consiliului de conducere din 2020.05.12 

I. Cercetare și inovare

 1. D1. Completarea Regulamentului de funcţionare a consiliilor ştiinţifice specializate
 2. D2. Aprobarea Metodologiei de creare, actualizare și gestionare a Registrului experților
 3. D3. Completarea Regulamentului Comisiilor de experți
 4. D4. Modificarea deciziei de formare a Consiliilor Ştiinţifice Specializate

II. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării

 1. D5. Acreditarea programului de studii superioare de licență 0413.1 Business și administrare – USEM
 2. D6. Acreditarea programului de studii superioare de licență 1013.1 Servicii hoteliere, turism și agrement – USEM
 3. D7. Acreditarea programului de formare profesională continuă Pedagogie preșcolară – USComrat
 4. D8. Acreditarea programului de formare profesională continuă Pedagogie în învățământul primar – USComrat
 5. D9. Acreditarea programului de formare profesională continuă Matematică – USComrat
 6. D10. Acreditarea programului de formare profesională continuă Informatică - USComratD10. Informatică - USComrat.pdf
 7. D11. Acreditarea programului de formare profesională continuă Limbi și literaturi (găgăuză) - USComrat
 8. D12. Acreditarea programului de formare profesională continuă Limba și literatura română (alolingvi)- USComrat
 9. D13. Acreditarea programului de formare profesională continuă Limbi și literaturi (bulgară) - USComrat
 10. D14. Acreditarea programului de formare profesională continuă Limbi străine (engleză) – USComrat
 11. D15. Autorizarea programului de formare profesională continuă Pedagogie preșcolară (limba maternă găgăuză) - USComrat
 12. D16. Acreditarea programului de formare profesională continuă Operator la stația de distribuire a gazelor - SRL „Moldovatransgaz”
 13. D17. Acreditarea programului de formare profesională continuă Instalator conducte pe linie - SRL „Moldovatransgaz”
 14. D18. Acreditarea programului de formare profesională continuă Mașinist la compresoare tehnologice - SRL „Moldovatransgaz”
 15. D19. Autorizarea programului de formare profesională continuă Lăcătuș automatică și aparate de măsură și control - SRL „Moldovatransgaz”
 16. D20. Autorizarea programului de formare profesională continuă Aparatist la recipientele (vasele) de presiune înaltă - SRL „Moldovatransgaz”
 17. D21. Autorizarea programului de formare profesională continuă Conducător auto - SRL „Moldovatransgaz”
 18. D22. Autorizarea programului de formare profesională continuă Electrosudor la sudarea manuală - SRL „Moldovatransgaz”
 19. D23. Autorizarea programului de formare profesională continuă Inginer la exploatarea conductelor de petrol și gaz - SRL „Moldovatransgaz”
 20. D24. Acreditarea programelor de formare profesională - Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe
 21. D25. Acreditarea programului de formare profesională Cusătoreasă (industria confecțiilor) - Școala Profesională, or. Ungheni
 22. D26. Acreditarea programului de formare profesională Electrogazosudor-montator-Tăietor cu gaze - Școala Profesională, or. Ungheni
 23. D27. Acreditarea programului de formare profesională Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice-Lăcătuș-electrician la repararea utilajelor electrice - Școala Profesională, or. Ungheni
 24. D28. Acreditarea programului de formare profesională Lăcătuș-electrician în construcții - Școala Profesională, or. Ungheni
 25. D29. Acreditarea programului de formare profesională Mecanic auto - Școala Profesională, or. Ungheni
 26. D30. Acreditarea programului de formare profesională Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor - Școala Profesională, or. Ungheni
 27. D31. Acreditarea programului de formare profesională Zugrav - Școala Profesională, or. Ungheni
 28. D32. Acreditarea programului de formare profesională Mecanic auto – Lăcătuș redresare caroserii - Școala Profesională, or. Cupcini

Deciziile Consiliului de conducere din 2020.02.28 

I. Cercetare și inovare

 1. D.1.Formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor habilitat
 2. D.2. Formarea Consiliilor Ştiinţifice Specializate pentru susţinerea tezelor de doctor
 3. D.3. Respingerea demersului de formare a Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezei de doctor
 4. D.4. Conferirea titlului ştiinţific de doctor habilitat
 5. D.5. Conferirea titlurilor ştiinţifice de doctor
 6. D.6. Confirmarea titlurilor ştiinţifice de doctor în ştiinţe conferite de organizaţiile din domeniile cercetării şi inovării
 7. D.7. Conferirea titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar
 8. D.8. Confirmarea titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar
 9. D.9. Confirmarea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar
 10. D.10. Abilitarea cu drept de conducător de doctorat
 11. D.11. Aprobarea calităţii de conducător de doctorat
 12. D.12. Echivalarea actelor privind titlurile ştiinţifice obţinute în alte state
 13. D.13. Aprobarea Seminarele ştiinţifice de profil
 14. D.14. Evaluarea, clasificarea şi monitorizarea revistelor ştiinţifice
 15. D.15. Aprobarea registrelor manifestărilor ştiinţifice (a.2020),    15.1 Anexa 1,    15.2 Anexa 2

II. Evaluarea externă în vederea acreditării/autorizării

 1. D.16. Programului de studii superioare de licență Jurnalism și procese mediatice - USEM
 2. D.17. Programului de studii superioare de licență Geografie și Biologie – USARB
 3. D.18. Liceul „Columna”, mun. Chișinău
 4. D.19.Instituția de Învățământ „Litterarum”, mun. Chișinău
 5. D.20. Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, mun. Chișinău
 6. D.21.Liceul Teoretic „Olimp”, or. Sîngerei
 7. D.22.Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Călărași
 8. D.23. Şcoala - primară grădiniţă „Abeceluş” din or. Durlești
 9. D.24. Centrul Educației Estetice „Lăstărel”, mun. Chișinău
 10. D.25. Centrul de Creație a Elevilor „Ciocârlia”, din or. Anenii Noi
 11. D.26. Programul de formare continuă Frizer - SRL ”Valivis - Art”
 12. D.27. Programul de formare continuă Machior - Peruchier (compartimentul „Machior”) - SRL ”Valivis - Art”
 13. D.28. Programul de formare continuă Stilist protezist de unghii (compartimentul „Manichiură”) - SRL ”Valivis - Art”
 14. D.29. Programul de formare continuă Tatuator - SRL ”Valivis - Art”
 15. D.30. Programul de formare profesională continuă Geografie – UPS
 16. D.31. Componența comisiilor de evaluare externă

III. Generale

 1. D.32. Aprobarea Raportului de activitate al ANACEC_2019
 2. D.33. Reprezentați ai ANACEC în Consiliul de etică și management