a a a

Strategie

Misiunea ANACEC este de a implementa politicile statului și a contribui la dezvoltarea orientată spre cele mai bune standarde internaționale prin promovarea culturii calității în domeniul învățământului general, profesional tehnic, superior, de formare continuă și în organizațiile din domeniul cercetării și inovării.

Obiective strategice

  • a contribui la dezvoltarea și promovarea culturii calității în învățământul general, profesional tehnic, superior și de formare continuă, în instituțiile din domeniul cercetării și inovării;
  • a evalua programele de studii și capacitatea organizațiilor furnizoare de învățământ general, profesional tehnic, superior și de formare continuă în scopul realizării standardelor de calitate;
  • a evalua capacitatea organizațiilor din domeniul cercetării și inovării;
  • a asigura aplicarea în învățământul general a standardelor naționale de calitate;
  • a asigura aplicarea în învățământul profesional tehnic, superior și de formare continuă din Republica Moldova a Standardelor și Liniilor Directoare pentru Asigurarea Calității în Spațiul European al învățământului superior;
  • a propune partenerilor strategii și politici în scopul asigurării și dezvoltării calității în învățământul general, profesional tehnic, superior și de formare continuă, în procesele de cercetare și inovare;
  • a obține recunoașterea Agenției pe plan internațional.