a a a

Evenimente

18
Iunie
18 Iunie 2021
 
Manifestări științifice

Locația: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, MD-2004, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Blocul didactic central.

Organizatori:  
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „NicolaeTestemițanu”, Catedra de filosofie și bioetică

 cu participarea

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare înDomeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș” din București    

Persoana responsabilă / date de contact:
Ojovan Vitalie, Tel.: (+373) 79474701, e-mail: vitalie.ojovanu@usmf.md

Descriere:

Locația: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, MD-2004, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Blocul didactic central.

Organizatori:  
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „NicolaeTestemițanu”, Catedra de filosofie și bioetică

 cu participarea

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare înDomeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș” din București    

Persoana responsabilă / date de contact:
Ojovan Vitalie, Tel.: (+373) 79474701, e-mail: vitalie.ojovanu@usmf.md

18
Iunie
18 Iunie 2021
 
Manifestări științifice

Locația: str. Ion Creangă,1, MD-2069  UPS „Ion Creangă” din Chișinău.

Organizatori:  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Persoana responsabilă / date de contact:
Sanduleac Sergiu
Tel.: (+373)069709994
E-mail: sanduleac.sergiu@upsc.md

Descriere:

Locația: str. Ion Creangă,1, MD-2069  UPS „Ion Creangă” din Chișinău.

Organizatori:  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Persoana responsabilă / date de contact:
Sanduleac Sergiu
Tel.: (+373)069709994
E-mail: sanduleac.sergiu@upsc.md

Descriere:

21
Iunie
21 Iunie 2021
 
Manifestări științifice

Locația: str. Ion Creangă,1, MD-2069  UPS „Ion Creangă” din Chișinău

Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”din Chișinău, Facultatea Arte Plastice şi Design

Persoana responsabilă / date de contact:
Simac Ana, Arbuz-SpatariOlimpiada, Mokan-Vozian Ludmila, Moisei Ludmila
Tel:(+373) 22 74-88-81, e-mail: fapdcreanga@gmail.com    

Descriere:

Locația: str. Ion Creangă,1, MD-2069  UPS „Ion Creangă” din Chișinău

Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”din Chișinău, Facultatea Arte Plastice şi Design

Persoana responsabilă / date de contact:
Simac Ana, Arbuz-SpatariOlimpiada, Mokan-Vozian Ludmila, Moisei Ludmila
Tel:(+373) 22 74-88-81, e-mail: fapdcreanga@gmail.com    

21
Iunie

Descriere:

22
Iunie
22 Iunie 2021
 
Manifestări științifice

Locația: mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 82 , Institutul de Istorie

Organizator: Institutulde Istorie

Persoana responsabilă / date de contact: 
Șișcanu Ion, Tel: (+373)79575620, e-mail: ionsiscanu@yahoo.com    

Descriere:

Locația: mun. Chișinău, str. 31 august 1989, 82 , Institutul de Istorie

Organizator: Institutulde Istorie

Persoana responsabilă / date de contact: 
Șișcanu Ion, Tel: (+373)79575620, e-mail: ionsiscanu@yahoo.com    

22
Iunie
22 Iunie 2021
 
Manifestări științifice

Locația: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1 Institutul Patrimoniului Cultural.

OrganizatoriInstitutul Patrimoniului Cultural.

Persoana responsabilă / date de contact: 
dr. NataliaGrădinaru, Tel.: (+373) 022 270 602, e-mail: gradinarunatalia23@gmail.com
dr. Ion Duminica, Tel.:(+373) 022 271 353, e-mail: johny_sunday@yahoo.com

Descriere:

Locația: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1 Institutul Patrimoniului Cultural.

OrganizatoriInstitutul Patrimoniului Cultural.

Persoana responsabilă / date de contact: 
dr. NataliaGrădinaru, Tel.: (+373) 022 270 602, e-mail: gradinarunatalia23@gmail.com
dr. Ion Duminica, Tel.:(+373) 022 271 353, e-mail: johny_sunday@yahoo.com

24
Iunie
24 - 25 Iunie 2021
 
Manifestări științifice

Locația: str. Mircești, 56/1,  Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Organizatori: UniversitateaAgrară de Stat din Moldova, Facultatea de Inginerie Agrară și Transport Auto

Persoana responsabilă / date de contact: 
Gadibadi M., Tel.: (+373) 22 31-22-32 mm.gadibadi@gmail.com
Țapu V., Tel.: (+373) 22 43-23-46, e-mail:  veaceslav.tapu@gmail.com 

Descriere:

Locația: str. Mircești, 56/1,  Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Organizatori: UniversitateaAgrară de Stat din Moldova, Facultatea de Inginerie Agrară și Transport Auto

Persoana responsabilă / date de contact: 
Gadibadi M., Tel.: (+373) 22 31-22-32 mm.gadibadi@gmail.com
Țapu V., Tel.: (+373) 22 43-23-46, e-mail:  veaceslav.tapu@gmail.com 

24
Iunie
24 - 26 Iunie 2021
 
Manifestări științifice

Locația: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, USMF „Nicolae Testemițanu”.

Organizatori: 
SocietateaPsihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor Clinicieni dinRepublica Moldova - SPNPPC
Universitateade Stat de Medicică și Farmacie „N.Testemițanu”
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Persoana responsabilă / date de contact: 
Chihai Jana, Tel.: (+373)60444664, e-mail: jana.chihai@usmf.md
Bologan Alina, Tel.: (+373)60205004, e-mail: alina.bologan@usmf.md

Descriere:

Locația: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, USMF „Nicolae Testemițanu”.

Organizatori: 
SocietateaPsihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor Clinicieni dinRepublica Moldova - SPNPPC
Universitateade Stat de Medicică și Farmacie „N.Testemițanu”
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Persoana responsabilă / date de contact: 
Chihai Jana, Tel.: (+373)60444664, e-mail: jana.chihai@usmf.md
Bologan Alina, Tel.: (+373)60205004, e-mail: alina.bologan@usmf.md

25
Iunie
25 - 26 Iunie 2021
 
Manifestări științifice

Locația: mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38,  Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți.

Organizator: Universitateade Sat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Litere

Persoana responsabilă / date de contact:
Leahu Nicolae, Tel.: (+373)231 52348
Lacusta Elena, Tel.: (+373) 67607823    

Descriere:

Locația: mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38,  Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți.

Organizator: Universitateade Sat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Litere

Persoana responsabilă / date de contact:
Leahu Nicolae, Tel.: (+373)231 52348
Lacusta Elena, Tel.: (+373) 67607823    

25
Iunie
25 Iunie 2021
 
Manifestări științifice

Locația:  str. Ion Creangă, 45, Institutul Național de Cercetări Economice

Organizatori
InstitutulNațional de Cercetări Economice,
Universitateade Stat din Moldova,
Universitateade Sat „Alecu Russo” din Bălți
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 
Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova

Persoana responsabilă / date de contact: 
Stratan Alexandru, Timuș  Angela,  Doga-Mîrzac Mariana
Tel.: (+373)22 50-11-00, Fax: (+373) 2274-37-94
E-mail: info@ince.md , web site: www.ince.md    

Descriere:

Locația:  str. Ion Creangă, 45, Institutul Național de Cercetări Economice

Organizatori
InstitutulNațional de Cercetări Economice,
Universitateade Stat din Moldova,
Universitateade Sat „Alecu Russo” din Bălți
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul 
Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova

Persoana responsabilă / date de contact: 
Stratan Alexandru, Timuș  Angela,  Doga-Mîrzac Mariana
Tel.: (+373)22 50-11-00, Fax: (+373) 2274-37-94
E-mail: info@ince.md , web site: www.ince.md    

26
Iunie
26 Iunie 2021
 
Manifestări științifice

Locația: str. Ion Creangă,1, MD-2069, UPS „Ion Creangă” din Chișinău.

Organizator: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Persoana responsabilă / date de contact: 
Chiriac Tatiana, Balmuș Nicolae, Tel: (+373) 22 35-81-25, e-mail: tchiriac2016@gmail.com    

Descriere:

Locația: str. Ion Creangă,1, MD-2069, UPS „Ion Creangă” din Chișinău.

Organizator: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Persoana responsabilă / date de contact: 
Chiriac Tatiana, Balmuș Nicolae, Tel: (+373) 22 35-81-25, e-mail: tchiriac2016@gmail.com    

01
Iulie
01 - 04 Iulie 2021
 
Manifestări științifice

Locația: str. Alexei Mateevici, 60, MD - 2009, Universitatea de Stat din Moldova.

Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică şi Informatică

Persoana responsabilă / date de contact: Rusu Galina
Tel.:(+373) 22 24-27-20
E-mail: confmitre@gmail.com     
Web: http://cecmi.usm.md/MITRE/ 

 

Descriere:

Locația: str. Alexei Mateevici, 60, MD - 2009, Universitatea de Stat din Moldova.

Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică şi Informatică

Persoana responsabilă / date de contact: Rusu Galina
Tel.:(+373) 22 24-27-20
E-mail: confmitre@gmail.com     
Web: http://cecmi.usm.md/MITRE/