a a a

Events

17
May
17 May 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, str. Pădurii 20,  MD 2002  Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.

Organizatori: Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.

Persoana responsabilă / date de contact: 
Cotenco Eugenia, dr., conf. cerc.; Tel.: (+373) 22 660424, 076000335; E-mail: dobynda@yahoo.com 

Description:

Locație: mun. Chișinău, str. Pădurii 20,  MD 2002  Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.

Organizatori: Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.

Persoana responsabilă / date de contact: 
Cotenco Eugenia, dr., conf. cerc.; Tel.: (+373) 22 660424, 076000335; E-mail: dobynda@yahoo.com 

18
May
18 May 2021
 
Meeting

Agenda ședinței: 

 1. Validarea repetata a rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (autorizare de funcționare provizorie)
 • Specialist în managementul deșeurilor.

prestate de AO „Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”.

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare)
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A”(A);
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”;
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE.

prestate de SRL „Zerutas”.

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare)
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”.

prestate de SRL „IUMAL AIV”.

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare)
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”.

(autorizare de funcționare provizorie)

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A”; 
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”; 
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C. 

prestate de SRL „Altiona-Auto”

Description:

Agenda ședinței: 

 1. Validarea repetata a rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (autorizare de funcționare provizorie)
 • Specialist în managementul deșeurilor.

prestate de AO „Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”.

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare)
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A”(A);
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”;
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC la D;
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la BC1/C la C1E/CE.

prestate de SRL „Zerutas”.

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare)
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”.

prestate de SRL „IUMAL AIV”.

 1. Validarea rezultatelor evaluării programelor de formare profesională continuă (acreditare)
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „B(B1)”.

(autorizare de funcționare provizorie)

 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „A”; 
 • Instruirea inițială a conducătorilor auto categoria „BC(C1)”; 
 • Formarea continuă a conducătorilor auto de la B la C1/C. 

prestate de SRL „Altiona-Auto”

20
May
20 - 21 May 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 26 A, Universitatea de Stat din Tiraspol, Blocul B, sala 109.

Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol,  Facultatea de Filologie.

Persoana responsabilă / date de contact: 
Ionaș Anatol, Tel.: (+373) 69244403, e-mail:anatolie.ionaș@gmail.com
Străjescu Natalia, Tel.: (+373) 69629455, e-mail: strajescu.natalia@mail.ru    

Description:

Locație: mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 26 A, Universitatea de Stat din Tiraspol, Blocul B, sala 109.

Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol,  Facultatea de Filologie.

Persoana responsabilă / date de contact: 
Ionaș Anatol, Tel.: (+373) 69244403, e-mail:anatolie.ionaș@gmail.com
Străjescu Natalia, Tel.: (+373) 69629455, e-mail: strajescu.natalia@mail.ru    

20
May
20 - 21 May 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, str. Academiei, 1, MD-2028, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie.

Organizatori: Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

Persoana responsabilă / date de contact: 
Chiselița Oleg, dr., conf.cerc.;  Tel.: (373) 22 72-55-24;  (373) 68019120;e-mail: chiselita@mail.ru   

Description:

Locație: mun. Chișinău, str. Academiei, 1, MD-2028, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie.

Organizatori: Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

Persoana responsabilă / date de contact: 
Chiselița Oleg, dr., conf.cerc.;  Tel.: (373) 22 72-55-24;  (373) 68019120;e-mail: chiselita@mail.ru   

21
May
21 May 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100 b.A, s.301 MD 2070  Academia de Administrare Publică.

Organizatori: Academia de Administrare Publică, Direcția știință și cercetare.

Persoana responsabilă / date de contact: 
Dulschi Silvia, dr., conf. univ.; Tel.:+(37322)28-40-84; Fax:+(37322)28-48-71
E-mail: silvia_moldovan@mail.ruaap@aap.gov.md; web:www.aap.gov.md

Description:

Locație: mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100 b.A, s.301 MD 2070  Academia de Administrare Publică.

Organizatori: Academia de Administrare Publică, Direcția știință și cercetare.

Persoana responsabilă / date de contact: 
Dulschi Silvia, dr., conf. univ.; Tel.:+(37322)28-40-84; Fax:+(37322)28-48-71
E-mail: silvia_moldovan@mail.ruaap@aap.gov.md; web:www.aap.gov.md

25
May
25 May 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice.

Organizator: Institutulde Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Persoana responsabilă / date de contact: 
SprinceanSerghei, Tel: (+373) 68158599,e-mail: sprinceans@yahoo.com

Description:

Locație: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice.

Organizator: Institutulde Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Persoana responsabilă / date de contact: 
SprinceanSerghei, Tel: (+373) 68158599,e-mail: sprinceans@yahoo.com

25
May
25 - 26 May 2021
 
Scientific manifestations

Locația: or. Taraclia, str. Mira, 9,  Universitatea de Stat  „Gr. Țamblac” din Taraclia

Organizatori: Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia

Persoana responsabilă / date de contact
Suleac S., dr., prof.univ., Tel.: 067638890, e-mail: 069055526@rambler.ru
Condov V. , dr.,  prof.univ., prorector pentru știință, Tel.: 079759232, e-mail: kondov55@abv.bg    

Description:

Locația: or. Taraclia, str. Mira, 9,  Universitatea de Stat  „Gr. Țamblac” din Taraclia

Organizatori: Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia

Persoana responsabilă / date de contact
Suleac S., dr., prof.univ., Tel.: 067638890, e-mail: 069055526@rambler.ru
Condov V. , dr.,  prof.univ., prorector pentru știință, Tel.: 079759232, e-mail: kondov55@abv.bg    

28
May
28 May 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, str. Puşkin, 51, IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale.

Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae  Testemițanu”, Laboratorul ştiinţific de gerontologie   .

Persoana responsabilă / date de contact: 
Şoric Gabriela, Tel.: (+373) 79753616, e-mail: gabriela.soric@usmf.md    

Description:

Locație: mun. Chișinău, str. Puşkin, 51, IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale.

Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae  Testemițanu”, Laboratorul ştiinţific de gerontologie   .

Persoana responsabilă / date de contact: 
Şoric Gabriela, Tel.: (+373) 79753616, e-mail: gabriela.soric@usmf.md    

28
May
28 May 2021
 
Scientific manifestations

Locația: mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare și Sfânt, 165, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Organizator: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „NicolaeTestemițanu”

Persoana responsabilă / date de contact: 
Dumbraveanu Ion
Tel:  (+373) 69164009
E-mail: ion.dumbraveanu@usmf.md    

Description:

Locația: mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare și Sfânt, 165, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Organizator: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „NicolaeTestemițanu”

Persoana responsabilă / date de contact: 
Dumbraveanu Ion
Tel:  (+373) 69164009
E-mail: ion.dumbraveanu@usmf.md    

28
May
28 May 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Chișinău, bld. Ștefan cel Mare, 200,  USPEE „Constantin Stere”

Organizator: Universitatea deStudii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

Persoana responsabilă / date de contact:
Lîsîi Aliona, Scutari Sofia
Tel.: (+373) 2274-94-86
E-mail: uspeeconstantinstere@yahoo.com    

Description:

Locație: mun. Chișinău, bld. Ștefan cel Mare, 200,  USPEE „Constantin Stere”

Organizator: Universitatea deStudii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

Persoana responsabilă / date de contact:
Lîsîi Aliona, Scutari Sofia
Tel.: (+373) 2274-94-86
E-mail: uspeeconstantinstere@yahoo.com    

02
June
02 - 04 June 2021
 
Scientific manifestations

Locație: mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38, Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți,  mun. Bălți, Calea Ieşilor, 28 ICCC „Selecția”.

Organizatori:  
Universitateade Sat „Alecu Russo” din Bălți, Catedra deștiințe ale naturii
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția

Persoana responsabilă / date de contact:
Boincean Boris, dr.hab., prof.univ.
Tel.: (+373) 698 89 054
E-mail: catedra.sna@usarb.md    

Description:

Locație: mun. Bălți, str. A. Pușkin, 38, Universitatea de Sat „Alecu Russo” din Bălți,  mun. Bălți, Calea Ieşilor, 28 ICCC „Selecția”.

Organizatori:  
Universitateade Sat „Alecu Russo” din Bălți, Catedra deștiințe ale naturii
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția

Persoana responsabilă / date de contact:
Boincean Boris, dr.hab., prof.univ.
Tel.: (+373) 698 89 054
E-mail: catedra.sna@usarb.md    

04
June
04 - 05 June 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Organizatori:
University of Iasi, Faculty of Geography and Geology and Institute of Ecology and Geography (co-organizer) 

Persoana responsabilă / date de contact:
Nedealcov Maria
Tel.: (+373) 22 21-11-34
E-mail: pesd2006@yahoo.com,  ieg@asm.md   

Description:

Locație: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Organizatori:
University of Iasi, Faculty of Geography and Geology and Institute of Ecology and Geography (co-organizer) 

Persoana responsabilă / date de contact:
Nedealcov Maria
Tel.: (+373) 22 21-11-34
E-mail: pesd2006@yahoo.com,  ieg@asm.md   

04
June
04 June 2021
 
Scientific manifestations

Locație: or. Cahul, str. Piața Independenței, 1, MD-3909, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Organizator: Universitateade Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Persoana responsabilă / date de contact:
Ghelețchi Ion
Tel.: (+373) 299 2-54-85 (+373) 78305017; (+373) 60068209
E-mail: gheletchi.ion@usch.md    

Description:

Locație: or. Cahul, str. Piața Independenței, 1, MD-3909, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Organizator: Universitateade Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Persoana responsabilă / date de contact:
Ghelețchi Ion
Tel.: (+373) 299 2-54-85 (+373) 78305017; (+373) 60068209
E-mail: gheletchi.ion@usch.md