a a a

Publications

2024

Titlurile științifice obținute de către femei în Republica Moldova (aa.1993-2023)  (studiu realizat în cadrul Direcției evaluare în cercetare și inovarea)

Titlurile științifico-didactice acordate femeilor în perioada 1993-2023. (studiu realizat în cadrul Direcției evaluare în cercetare și inovarea)

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

  • CHICIUC, Andrei, TIMCO, Carolina. The Republic of Moldova: 25 years in the pursuit of study quality assurance. Russian and European experience in quality assurance in higher education: towards integration: proceedings of the workshops on the evaluation of quality of professional education. Moscow: National Accreditation Agency, 2016. 187-196 p.
  • TIMCO, Carolina, CHICIUC, Andrei, GUVIR, Stela. Evoluția asigurării calității educației în învățămîntul profesional tehnic și superior în contextul integrării europene a Republicii Moldova, pag.240-253, Culegere de articole a conferinţei internaţionale "Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre Republica Moldova şi UE": EUREM 2016 = International Conference Proceedings EUREM 2016 Conference "Modern issues of EU development and relations between EU and Moldova", 24-25 noiembrie, 2016 / Publicaţie Jean Monnet. – Chişinău: Învăţătorul Modern, 2016 (Tipogr. "Cavaioli"). – 290 p. ISBN 978-9975-3005-4-4.
  • TODOS, Petru, CHICIUC, Andrei, GUVIR, Stela. Institutional Development Strategy – Main Elements and Key Challenges from the Experience of the Technical University of Moldova, pag. 28-34, From Quality assurance to strategy development in Moldovan higher educationm, QUAEM Proceeding Vol.2, Leipziger Universitatsverlag GmbH 2016, - 340 pag. ISBN 978-3-96023-060-1.
  • CUCIUREANU, Gheorghe. Tendinţe in susţinerea tezelor de doctorat in Republica Moldova. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării. Ed. a 11-a/Vol. 2, 13-14 octombrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Complexul Editorial INCE, 2016, pp. 215-220. ISBN 978-9975-4000-6-0.
  • CUCIUREANU, Gheorghe. Formarea comisiilor de susţinere a tezelor in Republica Moldova – problemele unui sistem post-sovietic. In: Intellectus. 2016, nr. 4, pp. 66-76. ISSN 1810-7079.
  • HOLBAN, Ion; CUCIUREANU, Gheorghe; BOTNARU, Viorica. Sondaj al opiniilor privind studiile de doctorat expuse de persoane care și-au susţinut recent tezele de doctor in științe. In: Intellectus. 2016, nr. 3, pp. 73-85. ISSN 1810-7079.
  • CANŢER, Valeriu; MINCIUNĂ, Vitalie; CUCIUREANU, Gheorghe. Pe ce principii restructurăm managementul ştiinţei? In: Intellectus. 2016, nr. 2, pp. 82-88. ISSN 1810-7079.
  • CUCIUREANU, Gheorghe. R&D policy in the Republic of Moldova and smart specialisation approach: convergence or parallelism? In: Economie şi Sociologie. 2016, nr. 2, pp. 11-17. ISSN 1857-4130.
  • CUCIUREANU, Gheorghe. Concepţia de reformare a sferei ştiinţei şi inovării: confirmare a dezvoltării in spirală? In: Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale. ediţia a 18-a, 21-22 aprilie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Departamentul Editorial-Poligrafic al AGEPI, 2016, pp. 264-269. ISBN 978-9975-911-96-2.