a a a

Banner levelup

Evaluation in Research and Innovation

Evaluation in Research and Innovation

Profile committee

Members of the profile committee in Education and research

 • prof.univ., dr.hab. Victoria COJOCARU - președinte
 • conf.cerc. dr. Angela TIMUȘ - secretar științific
 • prof.cerc., dr.hab. Boris BOINCEAN
 • prof.univ., dr.hab. Evghenii GUȚU
 • conf.cerc. dr.hab. Galina BUȘMACHIU
 • prof.univ., dr. Ion SOBOR
 • prof.univ., dr.hab. Liubomir CHIRIAC
 • conf.univ. dr. Vitalie GAMURARI 
 • prof.univ., dr.hab. Valentin TOMULEȚ

Comisiile de experți în domeniul atestării 

Comisia 1. Matematică, ştiinţa informaţiei şi științe fizice: ramurile ştiinţifice 11-13

 • Chiriac Liubomir, președinte, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
 • Culiuc Leonid, vicepreședinte, doctor habilitat, profesor universitar, academician, Institutul de Fizică Aplicată
 • Izbaș Vladimir, secretar științific, doctor, conferențiar cercetător, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”
 • Căpățână Gheorghe, doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 • Cioban Mitrofan, doctor habilitat, profesor universitar, academician, Universitatea de Stat din Tiraspol
 • Clochișner Sofia, doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Fizică Aplicată
 • Gaindric Constantin, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”
 • Hîncu Boris, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 • Marina Vasile, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Nica Denis, doctor habilitat, conferențiar cercetător, Universitatea de Stat din Moldova
 • Perjan Andrei, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 • Popa Mihail, doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”
 • Șișianu Sergiu, doctor habilitat, conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Comisia 2. Științe chimice, biologice și geonomice: ramurile ştiinţifice 14-16

 • Bușmachiu Galina, președinte, doctor habilitat, conferențiar cercetător, Institutul de Zoologie
 • Macaev Fliur, vicepreședinte, doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Chimie
 • Cepoi Liliana, secretar științific, doctor, conferențiar cercetător, Institutul de Microbiologie si Biotehnologie
 • Cojocari Lidia, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
 • Duca Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar, academician, Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir"
 • Ghendov Veaceslav, doctor, conferențiar cercetător, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru"
 • Gonța Maria, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 • Moșanu-Șupac Lora, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
 • Povar Igor, doctor habilitat, conferențiar universitar, Institutul de Chimie
 • Smerea Svetlana, doctor, conferențiar cercetător, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor
 • Sochircă Vitalie, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova

Comisia 3. Științe inginerești și tehnologii: ramurile ştiinţifice 21-28

 • Sobor Ion, președinte, doctor, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Berzan Vladimir, vicepreședinte, doctor habilitat, conferențiar cercetător, Institutul de Energetică
 • Ghendov-Moșanu Aliona, secretar științific, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Beșliu Victor, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Bostan Ion, doctor habilitat, profesor universitar, academician, Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Cerempei Valerian, doctor habilitat, conferențiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Lupan Oleg, doctor habilitat, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Marian Grigore, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Nuca Ilie, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Sturza Rodica, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Topală Pavel, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Comisia 4. Științe medicale: ramurile ştiinţifice 31-35

 • Guțu Evghenii, președinte, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 • Tagadiuc Olga, vicepreședinte, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 • Bernic Jana, secretar științific, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 • Ciobanu Elena, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 • Cobeț Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 • Curocichin Ghenadie, doctor habilitat, conferențiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 • Cușnir Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 • Fala Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 • Gavriliuc Mihail, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 • Revenco Ninel, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 • Sofroni Larisa, doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Oncologic
 • Lozan Oleg, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
 • Țîbîrnă Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar, academician, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

Comisia 5. Științe agricole: ramurile ştiinţifice 41-45

 • Boincean Boris, președinte, doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”
 • Balan Valerian, vicepreședinte, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Nicolaescu Gheorghe, secretar științific, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Afanasiev Veaceslav, doctor, Enecom Internațional SRL
 • Bucarciuc Victor, doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
 • Enciu Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Eremia Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Focșa Valentin, doctor habilitat, conferențiar cercetător, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
 • Leah Tamara, doctor, conferențiar cercetător, Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”
 • Voloșciuc Leonid, doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Comisia 6. Științe ale educației şi psihologie: ramurile ştiinţifice 51, 53

 • Cojocaru Victoria, președinte, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
 • Cuznețov Larisa, vicepreședinte, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
 • Golubițchi Silvia, secretar științific, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
 • Borozan Maia, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
 • Briceag Silvia, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 • Ciorbă Constantin, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
 • Franțuzan Ludmila, doctor, conferențiar cercetător, Institutul de Științe ale Educației
 • Povestca Lazari, doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport
 • Rusnac Svetlana, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova
 • Racu Jana, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 • Şleahtiţchi Mihail, doctor habilitat, conferențiar universitar, Academia de Administrare Publică
 • Şova Tatiana, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Comisia 7. Științe economice, sociologie, media și comunicare: ramurile ştiinţifice 52, 54, 57

 • Timuș Angela, președinte, doctor, conferențiar cercetător, Institutul Național de Cercetări Economice
 • Cotelnic Ala, vicepreședinte, doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
 • Milicenco Stela, secretar științific, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 • Catan Petru, doctor habilitat, conferențiar universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova
 • Cimpoieș Dragoș, doctor habilitat, conferențiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Cojocaru Maria, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 • Feuraș Eugenia, doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
 • Gheorghiță Maria, doctor, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Lobanov Natalia, doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
 • Muntean Neli, doctor, conferențiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
 • Pârțachi Ion, doctor, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
 • Perciun Rodica, doctor habilitat, conferențiar cercetător, Institutul Național de Cercetări Economice
 • Toacă Zinovia, doctor, conferențiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
 • Țurcan Nelly, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova

Comisia 8. Științe juridice, politice, militare și informații: ramurile ştiinţifice 55, 56, 58

 • Gamurari Vitalie, președinte, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova
 • Cojocaru Violeta, vicepreședinte, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 • Timotin Mariana, secretar științific, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 • Arseni Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 • Balmuș Victor, doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 • Boișteanu Eduard, doctor habilitat, conferențiar universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 • Bujor Valeriu, doctor, profesor universitar, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată
 • Cușnir Valeriu, doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 • Grecu Raisa, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C.Stere”
 • Moraru Victor, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent, Academia de Științe a Moldovei
 • Osoianu Tudor, doctor, conferențiar universitar, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
 • Saca Victor, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 • Sprincean Serghei, doctor habilitat, conferențiar universitar, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
 • Țurcan Serghei, doctor, conferențiar universitar, Curtea Constituțională

Comisia 9. Științe umaniste: ramurile ştiinţifice 61-65

 • Tomuleț Valentin, președinte, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 • Prus Elena, vicepreședinte, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internațională din Moldova
 • Badrajan Svetlana, secretar științific, doctor, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
 • Pascaru Ana, doctor habilitat, conferențiar cercetător, Institutul de Istorie
 • Petrencu Anatol, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 • Popa Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 • Postică Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
 • Savin Angela, doctor habilitat, conferențiar universitar, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 • Şlapac Mariana, doctor habilitat, conferențiar cercetător, membru corespondent, Institutul Patrimoniului Cultural
 • Șleahtițchi Maria, doctor habilitat, conferențiar universitar, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 • Șișcanu Ion, doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
 • Zbanț Ludmila, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova

Comisia de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor

 • CULIUC Leonid, președinte, doctor habilitat, profesor universitar, academician
 • PIȘCENCO Marina, secretar științific, doctor
 • GHICAVÂI Victor, doctor habilitat,  profesor universitar,  membru corespondent
 • STURZA Rodica, doctor habilitat, profesor universitar
 • ȘLEAHTIȚCHI Maria, doctor habilitat, conferențiar universitar
 • AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar
 • RACU Igor, doctor habilitat, profesor universitar
 • SÎMBOTEANU Aurel, doctor, conferențiar universitar
 • MINCIUNĂ Vitalie, doctor habilitat, conferențiar cercetător