a a a

Experți evaluatori ai ANACEC implicați în evaluări internaționale

Comunicate de presă

Experți evaluatori ai ANACEC implicați în evaluări internaționale
16 Iunie 2021

În anul 2021 continuă experiența de implicare a evaluatorilor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) în evaluările organizate de Agențiile de asigurare a calității cu care au fost semnate acorduri de cooperare în acest sens.

Astfel, pe parcursul lunii iunie 2021, 5 experți evaluatori ai ANACEC au fost incluși în componența Comisiei de evaluare externă în vederea acreditării internaționale a programelor de studii de licență și master din cadrul Universității de Stat N.P.Ogarev Mordovia. Evaluarea fiind organizată de Asociația de Certificare ”Russian Register”

Din grupul experților internaționali, organizat și coordonat de Asociația de Certificare “Russian Register”, au făcut parte următorii evaluatori ai ANACEC: dr. conf. univ. Rotaru Liliana, dr. conf. univ. Rusnac Svetlana, dr. conf. univ. Hămuraru Maria, dr. conf. univ. Lungu Valeriu, și dr. hab., prof.univ. Stepanov Georgeta. Programele evaluate fac parte din domeniile generale de studiu, precum: Psihologie, Turism, Istorie, Exploatarea mașinilor și complexelor tehnice de transport, Comunicare și Relații publice, Comunicații media și Jurnalism. 

Implicarea experților ANACEC în aceste evaluări internaționale a fost posibilă grație Acordului de cooperare semnat între Agenție și Asociația de Certificare “Russian Register” în luna martie 2020. Acordul are drept scop dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul evaluării și asigurării calității în învățământul superior din Republica Moldova și Rusia, promovarea culturii calității în educație și schimbul de experiență în sfera învățământului la nivel global, și prevede implicarea experților din partea ambelor entități în activități de evaluare externă a programelor de studii și a instituțiilor de învățământ superior.