a a a

Dreptul organizațiilor de a organiza programe de postdoctorat

Comunicate de presă

Dreptul organizațiilor de a organiza programe de postdoctorat
14 Decembrie 2020

Având în vedere numeroasele solicitări de a clarifica situația privind dreptul organizațiilor de a desfășura studii de postdoctorat în conformitate cu pct.6 al Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat (HG 499/2018), Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, în urma consultărilor cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, vă comunică următoarele:

  1. Dreptul de a desfășura studii de postdoctorat îl au organizațiile din domeniile cercetării și inovării evaluate și acreditate anterior de către Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare (inclusiv cele cu valabilitatea expirată a certificatului de acreditare științifică), la profilurile de cercetare acreditate;
  2. Dreptul prevăzut la p. 1) expiră odată cu aprobarea Metodologiei de evaluare a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării (care va prevedea condiții pentru obținerea acestui drept) și efectuarea procesului de evaluare a organizațiilor în conformitate cu această Metodologie;
  3. Proiectul Metodologiei de evaluare a organizațiilor din domeniile cercetării și inovării este în proces de examinare și poate fi consultat pe portalul Particip.gov.md.