a a a

Ședința de finalizare a proiectului “Supporting European QA Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG)”

Comunicate de presă

Ședința de finalizare a proiectului “Supporting European QA Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG)”
25 Noiembrie 2022

„Supporting European QA Agencies in meeting the ESG (SEQA-ESG)” este un proiect în cadrul programului Erasmus+, coordonat de ENQA, și a reprezentat o oportunitate extraordinară pentru ANACEC, în calitate de partener, pentru realizarea unuia dintre obiectivele sale majore, și anume aderarea la ENQA în calitate de membru cu drepturi depline și înscrierea în EQAR. Proiectul s-a desfășurat în perioada 2020 – 2022, având ca obiectiv de bază susținerea agențiilor de asigurare a calității și a autorităților naționale din șase țări (Albania, Republica Cehă, Malta, Moldova, Muntenegru și Slovacia) în crearea unui sistem de asigurare a calității în conformitate cu ESG 2015 (European Standards and Guidelines).

Pentru a realiza obiectivele proiectului, pe parcursul implementării acestuia au avut loc o serie de activități – ședințe, webinare, seminare – cu implicarea experților ENQA, menite să elucideze aspectele care reprezintă o provocare pentru agențiile de asigurare a calității în alinierea activităților la standardele europene. Astfel, au fost elaborate și actualmente sunt în fază de implementare “Planul național de acțiuni privind asigurarea calității învățământului superior din Republica Moldova pentru perioada 2021-2023” și “Planul de acțiune pentru evaluarea externă a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare”, iar mai recent ANACEC a depus cererea de aderare la ENQA și EQAR.

Pe 23 noiembrie 2022 a avut loc ședința de finalizare a proiectului la care au fost prezenți mai mult de 40 de participanți, reprezentanții ai agențiilor de asigurare a calității, ministere ale educației și instituții de învățământ superior.

În cadrul webinarului, agențiile partenere în proiect și-au împărtășit experiența și au prezentat evoluțiile cu privire la modul în care abordează provocărilor create de sistem/legale, organizaționale și cele ce țin de aplicarea în practică a schimărilor operate în conformitate cu ESG.

Agențiile, de asemenea, au reflectat asupra principalelor provocări care au fost abordate pe durata proiectului:

  • Rolul suportului legislativ în consolidarea independenței agențiilor în asigurarea externă a calității;
  • Gestionarea așteptărilor privind asigurarea externă a calității: implicarea părților interesate în construirea unei agenții de asigurare a calității adecvată scopului;
  • Implicarea experților evaluatori în asigurarea externă a calității.

Colin Tuck (Director, EQAR) a făcut inițial o introducere în starea implementării Spațiului European al Învățământului Superior și principalele angajamente asumate de țările membre în asigurarea externă a calității.

În cadrul webinarului, ANACEC a prezentat experiența sa privind implicarea părților interesate în activitățile de asigurare a calității, nivelul de implicare și rolul acestora, provocările și planurile de viitor.

Webinarul s-a finalizat cu reflecțiile Cristinei Ghițulica, Vicepreședinte ENQA și expert în cadrul proiectului, asupra principalelor lecții învățate despre cum să construim o agenție de asigurare externă conformă cu ESG.

Pentru a vizualiza webinarul în întregime, accesați https://bit.ly/3H1nlxF.

Pentru mai multe informații cu privire la activitățile proiectului, accesați  https://bit.ly/3gu6SqR.