a a a

Conferința „Bioetică: Teorii. Instrumente. Utilitate”

18
Iunie
18 Iunie 2021
 
Manifestări științifice

Locația: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, MD-2004, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Blocul didactic central.

Organizatori:  
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „NicolaeTestemițanu”, Catedra de filosofie și bioetică

 cu participarea

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare înDomeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș” din București    

Persoana responsabilă / date de contact:
Ojovan Vitalie, Tel.: (+373) 79474701, e-mail: vitalie.ojovanu@usmf.md

Descriere:

Locația: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, MD-2004, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Blocul didactic central.

Organizatori:  
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „NicolaeTestemițanu”, Catedra de filosofie și bioetică

 cu participarea

Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare înDomeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș” din București    

Persoana responsabilă / date de contact:
Ojovan Vitalie, Tel.: (+373) 79474701, e-mail: vitalie.ojovanu@usmf.md