a a a

Vizitele de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul Superior, Învățământul Profesional Tehnic și Formare Continuă

News

Vizitele de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul Superior, Învățământul Profesional Tehnic și Formare Continuă
02 May 2024
 

Pe parcursul lunilor martie și aprilie 2024, ANACEC și-a intensificat activitățile de evaluare externă a instituțiilor și a programelor de studii din Învățământul Superior, Învățământul Profesional Tehnic și Formare Continuă atât în scopul autorizării de funcționare provizorie, cât și a acreditării acestora. În acest scop, zeci de evaluatori ai ANACEC, membrii ai Comisiilor de evaluarea externă, au fost implicați în  procesele de evaluare externă.

Astfel, timp de două luni de zile, Comisiile de evaluare externă ale Agenției au reușit să efectueze vizite de evaluare la un șir de prestatori de servicii educaționale, după cum urmează:

  • Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de master și licență din Învățământul Superior:

Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și Universitatea de Stat din Moldova.

  • Evaluarea externă în vederea acreditării a programelor de Formare Continuă:  

Școala Profesională nr.2, Școala Profesională nr.1, or. Cahul, Școala Profesională or. Cupcini, Centrul Internațional de Limbi Moderne, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu", SRL „AUTOSCHOOL”, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Școala Profesională nr. 9 Chișinău, AO Academia de tir „Spartan”, Școala Profesională nr. 2 Cahul.

  • Evaluarea externă în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de Formare Continuă:  

SRL „PROD-AM SERVICE”, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport.

  • Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii din Învățământul Profesional Tehnic:

Școala Profesională nr. 7, mun. Chișinău, Centrul de Excelență în Construcții, Școala Profesională nr.1, or. Cahul, Școala Profesională nr. 1 din Bălți, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, Colegiul Mihai Eminescu, Colegiul de Studii Administrative și Fiscale,  Școala Profesională nr. 2 Cahul, Școala Profesională or. Cupcini.

  • Evaluarea externă în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de studii din Învățământul Profesional Tehnic:

Centrul de Excelență în Estetică, Școala Profesională or. Cupcini, Colegiul de Studii Administrative și Fiscale.