a a a

Conferința de lansare a proiectului “Enhancing Quality of Education and Training in South Eastern Europe (EQET SEE)”

Press releases

Conferința de lansare a proiectului “Enhancing Quality of Education and Training in South Eastern Europe (EQET SEE)”
09 February 2022

Pe 8 februarie, mai mulți reprezentanți ai ANACEC și ai Ministerului Educației și Cercetării (MEC) au participat la conferința de lansare a proiectului “Enhancing Quality of Education and Training in South Eastern Europe (EQET SEE)” (“Îmbunătățirea calității educației și formării în Europa de Sud-Est – EQET SEE”), Moldova fiind unul dintre partenerii proiectului.

Proiectul EQET SEE, finanțat de Agenția Austriacă de Dezvoltare, a fost aprobat în octombrie 2022 cu o durată trei ani. Scopul proiectului este de a contribui la reducerea șomajului în rândul tinerilor în Europa de Sud-Est prin sprijinirea dezvoltării unor sisteme de educație și formare orientate spre piața muncii, incluzive social și de înaltă calitate în regiune.

Proiectul se va axa pe sporirea relevanței învățământului profesional tehnic pentru piața muncii și pe îmbunătățirea asigurării calității (aspecte ale evaluării externe a instituțiilor). EQET SEE este coordonat de Secretariatul ERI SEE în calitate de partener principal, în cooperare cu partenerii locali European Training Foundation (ETF) și WB6 CIF, și partenerii strategici Agency for Education and Internationalisation (OeAD) și Standing International Conference of Inspectorates (SICI). La nivel de implementare, partenerii proiectului sunt agenții în domeniul învățământului profesional tehnic, camere de comerț și agenții de calificare din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Republica Macedonia de Nord și Serbia) și agenții de asigurare a calității din Balcanii de Vest și Republica Moldova (ANACEC în calitate de partener în proiect).

Obiectivele principale ale proiectului constau în:

  • elaborarea standardelor ocupaționale și a calificărilor orientate spre piața muncii la nivel regional și a unor programe ÎPT care să includă învățarea la locul de muncă;
  • asigurarea calității în ÎPT prin dezvoltarea de măsuri și materiale de sprijin;
  • suport pentru entități de asigurare externă a calității și a culturii calității prin revizuirea metodologiilor de asigurare a calității (evaluare externă), a instrumentelor însoțitoare;
  • suport în asigurarea internă a calității pentru agențiile de asigurare a calității înseși prin standarde regionale de calitate, proceduri și traininguri.