a a a

Simpozionul „Actualități in diagnosticul și tratamentul Sincopelor”

16
November
16 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1  IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Organizatori:
Universitatea de Stat de Medicină șiFarmacie „N. Testemițanu”, Catedra Urgențe medicale
IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,CarolDavila”, București, România

Persoana responsabilă /  Date de contact:
Ciobanu Gheorghe
Tel.: (+373) 22 205-306; 205-304;
(mob.)  (+373) 61162863,
e-mail: gheorghe.ciobanu@usmf.md

Description:

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1  IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Organizatori:
Universitatea de Stat de Medicină șiFarmacie „N. Testemițanu”, Catedra Urgențe medicale
IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,CarolDavila”, București, România

Persoana responsabilă /  Date de contact:
Ciobanu Gheorghe
Tel.: (+373) 22 205-306; 205-304;
(mob.)  (+373) 61162863,
e-mail: gheorghe.ciobanu@usmf.md