a a a

Conferința națională „Actualități în afecțiunile respiratorii la copii”

26
November
26 November 2021
 
Scientific manifestations

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău,  Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N.  Testemițanu”

Organizatori: 
Universitatea de Stat de Medicină șiFarmacie „N.  Testemițanu”, Departamentul Pediatrie
Asociația Medicilor Pediatri din Republica Moldova

Persoana responsabilă / Date de contact:
Revenco Ninel, Tel.: (+373) 68889926, e-mail: ninel.revenco@usmf.md

Description:

Locație: Republica Moldova, mun. Chișinău,  Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N.  Testemițanu”

Organizatori: 
Universitatea de Stat de Medicină șiFarmacie „N.  Testemițanu”, Departamentul Pediatrie
Asociația Medicilor Pediatri din Republica Moldova

Persoana responsabilă / Date de contact:
Revenco Ninel, Tel.: (+373) 68889926, e-mail: ninel.revenco@usmf.md