a a a

Conferinţa masteranzilor şi doctoranzilor „Aspecte de abordării raţionale a problemelor economice”

23
April
23 April 2021
 
Scientific manifestations

Locația: bd. Ștefan cel Mare 200, USPEE „Constantin Stere”

Organizatori:  Universitatea de Studii Politice și Economice Europene, „Constantin Stere”

Persoana responsabilă / date de contact:
Lîsîi Aliona, Scutari Sofia
Tel.: (+373) 22 74-94-86, e-mail: uspeeconstantinstere@yahoo.com

Description:

Locația: bd. Ștefan cel Mare 200, USPEE „Constantin Stere”

Organizatori:  Universitatea de Studii Politice și Economice Europene, „Constantin Stere”

Persoana responsabilă / date de contact:
Lîsîi Aliona, Scutari Sofia
Tel.: (+373) 22 74-94-86, e-mail: uspeeconstantinstere@yahoo.com