a a a

Ședința Comisiei de profil în învățământul superior

13
May
13 May 2021
 
Meeting

Agenda ședinței: 

1.  Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării programelor de studii superioare de master Administrarea afacerilor, Managementul proiectelor europene, Business Management și Antreprenoriat,  Economie și administrarea afacerilor (MȘ), Economie și administrarea afacerilor (MP) prestate de I.P. Academia de Studii Economice din Moldova, I.I. Universitatea Liberă Internațională din Moldova și I.I. Universitatea de Studii Europene din Moldova.

2.  Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării programelor de studii superioare de master Administrarea afacerilor (90 credite ECTS), Administrarea afacerilor (120 credite ECTS), Economia afacerilor imobiliare,  Antreprenoriat și administrarea afacerilor, Gestiunea financiar-contabilă a afacerii, prestate de I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei și  I.P. Universitatea de Stat ”B.P. Hasdeu” din Cahul.

3. Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării programelor de studii superioare de master Chimie contemporană și tehnologii educaționale, Biologie modernă și tehnologii în instruire,  Geografie și tehnologii educaționale, prestate de I.P. Universitatea de Stat din Tiraspol.

4. Diverse.

 

Description:

Agenda ședinței: 

1.  Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării programelor de studii superioare de master Administrarea afacerilor, Managementul proiectelor europene, Business Management și Antreprenoriat,  Economie și administrarea afacerilor (MȘ), Economie și administrarea afacerilor (MP) prestate de I.P. Academia de Studii Economice din Moldova, I.I. Universitatea Liberă Internațională din Moldova și I.I. Universitatea de Studii Europene din Moldova.

2.  Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării programelor de studii superioare de master Administrarea afacerilor (90 credite ECTS), Administrarea afacerilor (120 credite ECTS), Economia afacerilor imobiliare,  Antreprenoriat și administrarea afacerilor, Gestiunea financiar-contabilă a afacerii, prestate de I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei și  I.P. Universitatea de Stat ”B.P. Hasdeu” din Cahul.

3. Examinarea rezultatelor evaluării externe în vederea acreditării programelor de studii superioare de master Chimie contemporană și tehnologii educaționale, Biologie modernă și tehnologii în instruire,  Geografie și tehnologii educaționale, prestate de I.P. Universitatea de Stat din Tiraspol.

4. Diverse.